fbpx
Onnistuneen yrityssaneerauksen anatomia (1/2 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Onnistuneen yrityssaneerauksen anatomia (1/2 pv)

400 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

05.10.2023, Webinaari , Webinaari 18 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Lakitieto , Taloushallinto ja verotus

Mistä tekijöistä koostuu onnistunut yrityssaneeraus? Mitkä ovat tehokkaimmat uudelleenjärjestelykeinot? Mitä hyötyjä uudessa varhaissaneerauksessa on velkojan näkökulmasta? Mitä työoikeudellisia seikkoja yrityssaneeraukseen valmistautuessa ja sen aikana tulee ottaa huomioon? Miten kesällä 2023 voimaan tulevat lakimuutokset vaikuttavat velallisen mahdollisuuksiin irtisanoa sopimuksia?

Onnistuessaan yrityssaneeraus antaa yritykselle uuden mahdollisuuden ja on myös konkurssia edullisempi niin velalliselle kuin velkojillekin. Onnistunut yrityssaneeraus ei ole kuitenkaan aivan helppo temppu, sillä samaan aikaan täytyy päättää uudelleenjärjestelykeinoista, vakuuttaa velkojat ja tehdä mahdollisesti työvoiman sopeuttamistoimia. Tässä koulutuksessa tarkastelemme yrityssaneerausta uudelleenjärjestelykeinona insolvenssi-, rahoitus- ja työoikeusnäkökulmista. Koulutuksessa perehdymme myös uuden varhaissaneerauksen hyötyihin velallisen ja velkojien näkökulmista sekä kerromme, miten kesällä 2023 voimaan tulevat yrityssaneerausta koskevat lakimuutokset tulevat vaikuttamaan käytännössä.

Koulutus tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mistä tekijöistä koostuu onnistunut yrityssaneeraus?
– Missä tilanteissa varhaissaneeraus voi olla käyttökelpoinen järjestely?
– Millaisia uudelleenjärjestelykeinoja on käytettävissä? Ja mitkä niistä ovat tehokkaimpia?
– Mitkä ovat varhaisen saneerausmenettelyn edut velkojalle? Entäpä velalliselle?
– Miten velkojat saadaan vakuutetuksi saneerauksen hyödyllisyydestä?
– Miten kesällä 2023 voimaan tulevat lakimuutokset vaikuttavat velallisen mahdollisuuksiin irtisanoa sopimuksia? Ja miten tämä vaikuttaa velallisen neuvottelumahdollisuuksiin vanhoista sopimuksista?
– Mitä työoikeudellisia seikkoja yrityssaneeraukseen valmistautuessa ja sen aikana tulee ottaa huomioon?
– Miten työnantaja täyttää velvoitteensa työntekijöitään kohtaan yrityssaneerauksen aikana?
– Mitä irtisanomisia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon?
– Voidaanko kalleimmat työntekijät irtisanoa ensimmäisenä?
– Jos työntekijöitä lomautetaan, niin missä vaiheessa se kannattaa tehdä?

Kenelle?
– velkojille ja velallisille sekä heitä konsultoiville tahoille
– rahoittajille
– taloushallinnon ammattilaisille
– insolvenssiasioiden parissa työskentelevät juristeille

Kouluttajat:
Mikko Tavast
, Counsel, Hannes Snellman Attorneys Ltd
Mikko on viimeisen vuosikymmenen työskennellyt pääasiassa insolvenssioikeuden parissa. Mikolla on kokemusta insolvenssioikeudellisista toimeksiannoista paitsi menettelyllisestä näkökulmasta pesänhoitajan ja saneerausselvittäjän perspektiivistä myös velkojien, rahoittajien ja muiden tahojen neuvomisesta monimutkaisissa insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä sekä pääosin insolvenssiliitännäisten riita-asioiden hoitamisesta. Mikolla on kokemusta myös rahoitukseen, yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja sopimusoikeuteen liittyvistä toimeksiannoista sekä väärinkäytösselvityksistä. Mikko on erityisen kiinnostunut yrityssaneerauksesta, takaisinsaantiasioista ja esineoikeudesta. Mikko on toiminut asianajajana vuodesta 2017 lähtien. Ennen Hannes Snellmania Mikko työskenteli yli seitsemän vuotta toisessa johtavassa asianajotoimistossa, jossa hän oli mukana useissa merkittävissä konkurssi- ja yrityssaneeraustapauksissa, joista osa on Suomen suurimpia.

Heikki Majamaa, Specialist Partner, Hannes Snellman Attorneys Ltd
Heikki on vakuudellisiin rahoitusjärjestelyihin erikoistunut asianajaja. Hänellä on kokemusta neuvonannosta kolmelta vuosikymmeneltä kotimaisista ja kansainvälisistä hankkeista. Heikin erityisosaamisaluetta ovat erityisesti luonnonvaroihin liittyvät projekti- ja infrastruktuurirahoitushankkeet, kiinteistöjärjestelyt, yrityskaupat ja joukkovelkakirjalainarahoitus. Vahvan esineoikeusosaamisensa vuoksi Heikki on laajasti mukana myös maksukyvyttömyysmenettelyissä ja näitä edeltävissä vapaaehtoisissa järjestelyissä. Heikin asiantuntemukseen voi tutustua useista hänen julkaisemista artikkeleistaan, jotka käsittelevät esinevakuuksia rahoitusjärjestelyissä. Asianajotyön lisäksi Heikki on työskennellyt myös yrityspankissa ja käräjäoikeudessa, missä suoritetun auskultoinnin johdosta hänellä on myös varatuomarin arvo.

Ingrid Remmelgas, Senior Associate, Hannes Snellman Attorneys Ltd
Ingrid on työoikeuteen erikoistunut asianajaja. Päivittäisessä työssään hän neuvoo yrityksiä kaikissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä aina työsuhteen perustamista työsuhteen päättymiseen saakka. Ingridillä on kokemusta laajoista organisaatiomuutoksista, muutosneuvotteluista ja työvoiman vähentämisestä sekä näihin liittyvistä riskien hallinnasta. Ingridin erikoisosaamisaluetta ovat yritysjärjestelyihin liittyvät työoikeudelliset kysymykset, johtajasopimusten laadinta sekä erilaiset työsuhteen päättämisen tilanteet.


OHJELMA

11.00 Ilmoittautuminen ja lounas lähiosallistujille

12.00 Tervetuloa koulutukseen!

12.05 Uudelleenjärjestelykeinot ja tehokas yrityssaneeraus
– Relevantit yrityssaneerauslain muutokset.
– Uudelleenjärjestelykeinot.
– Varhainen yrityssaneeraus vaihtoehtoisena menettelynä.
– Onnistuneen yrityssaneerauksen tekijät.

13.00 Velkojan näkökulma saneeraukseen
– Omistajan ja velkojan riskinjaon suhde ja intressit
– Kenen projekti yrityksen tervehdyttäminen on?
– Ilman dataa hyväkin tarina on turha.

14.00 tauko

14.15 Työoikeudelliset sopeuttamiskeinot osana yrityssaneerausta
– Työvoimakustannusten leikkaukset – irtisanomiset ja lomautukset
– Työnantajan velvoitteet työntekijöitä kohtaan
– Työoikeudesta johtuvat taloudelliset lisäriskit ja keinot niiden välttämiseen

15.15 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
5.10.2023, klo 11:00-15.15

Hinta:
400 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 280 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja