fbpx
Onnistunut yrityskauppa (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Onnistunut yrityskauppa (1 pv)

EUR

01.02.2017, Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki Runeberginkatu 2, Helsinki 18 tammikuun, 2017 Sampo Korppoo

Lakitieto

Kurssilla käsitellään yrityskaupan toteutusta käytännön näkökulmasta:

– Mistä yrityskaupassa on kyse ja mitä yrityskauppaprosessiin sisältyy?

– Miten valmistautua yrityskauppaan?

– Yrityskaupan vaiheiden sisältö ja merkitys

– Ostajan ja myyjän asemat sekä niiden erot

– Yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät

– Due Diligence -tarkastus, mistä on kyse?

– Mistä ehdoista on syytä sopia yrityskaupan yhteydessä?

– Mitä tapahtuu kaupan jälkeen?

Edellä mainittujen kysymysten lisäksi kurssilla käsitellään yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita esimerkkitapausten avulla.

Yrityskauppa voi perustua tietoiseen yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi yllättäen ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Jokaisen yrityksen intressissä on huomioida käytännön toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei kauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Yrityskauppaprosessin tehokas läpivieminen ja kaupan onnistuminen on kuitenkin aina suuri haaste. Ennakoivilla toimenpiteillä voidaan varmistaa prosessin onnistuminen ja jopa nostaa yrityksen arvoa. Sen sijaan huolimaton valmistautuminen yrityskauppaan voi johtaa koko kaupan kariutumiseen tai kaupan jälkeisiin ikäviin yllätyksiin.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat ja henkilöstöpäälliköt. Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on ohjata yrityskaupan osapuolia toimimaan menestyksekkäästi yrityskauppaprosessissa ja ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkitys ja mahdollisuudet sekä välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita. Samalla se antaa valmiudet valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin.

Kouluttajat
 Janne Haapakari
Janne Haapakari
Jukka Tanhuanpää
Jukka Tanhuanpää

Kouluttajina toimivat asianajaja, VT Janne Haapakari ja asianajaja Jukka Tanhuanpää Asianajotoimisto Applex Oy:stä. He ovat toimineet lainopillisina neuvonantajina useissa erilaisissa yritysjärjestelyissä ja myös kouluttavat aiheesta säännöllisesti.

OHJELMA keskiviikko 1.2.2017

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän ohjelma ja kouluttajien esittely

09:15 Yleistä

– yrityskauppaprosessin vaiheet ja koordinointi

– sovellettavat säännökset

– yrityskauppavalvonta

– osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot

– ostajan ja myyjän asema prosessissa

10:30 Tauko

10:45 Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat

– kaupan strukturointi

– arvonmääritystavat

– salassapitosopimus (NDA)

– aiesopimus ja muut kauppaa edeltävät dokumentit

– Due Diligence -prosessi

12:30 Lounas

13:30 Yrityskauppaneuvottelut ja kauppakirja

– johdanto

– neuvottelutilanteita

– kauppakirjan pääkohdat

o osapuolet

o määritelmät

o kaupan kohde

o kauppahinta ja maksaminen

o vastuun jakautuminen Due Diligencestä

o myyjän vakuutukset

o ostajan vakuutukset

o korvausvastuut ja vastuunrajoitukset

o kilpailukielto

o rekrytointikielto

o salassapito

o erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

o kaupan täytäntöönpano

14:15 Liitännäiset sopimukset

– osakassopimus

– rahoitussopimukset

– avainhenkilöiden työsopimukset

– ylimenokauden palvelut

14:45 Kahvi

15:00 Jälkivaihe

– kaupan loppuunsaattaminen

– yhtiöoikeudelliset toimet

– lisäkauppahinnan maksaminen

– yrityskaupan integraatio

15:30 Yrityskaupan rahoitus

16:15 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:

Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Osallistumismaksu:

697,00/hlö + alv 24 %. Sisältää kurssimateriaalin ja tarjoilun.

Alennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)

2 hlöä tai enemmän 597,00/hlö + alv 24 %.

Tilaisuuden peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja