FINVA Finanssikoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla (1 pv)

Millä tasolla sisäisten prosessien ja järjestelmien tulee olla, jotta toimintoihin liittyviä välittömiä ja välillisiä vahinkoja voidaan hallita?

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstöstä, tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan paketin operatiivisten riskien hallinnan käytännöistä.

Seminaari tarkastelee finanssikonsernin operatiivisten riskien hallintaan kytkeytyviä teemoja. Puheenvuoroissa keskitytään finanssikonsernin operatiivisten riskien hallinnan menettelytapoihin muutostilanteissa ja syvennytään prosessien laadukkaaseen johtamiseen.


Kenelle?
Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään operatiivisten riskien hallinnasta ja kuulla riskienhallinnan ajankohtaisista aiheista.


Kouluttajat:
Erja Pullinen
, Riskiasiantuntija, Finanssivalvonta
Pekka Tetri, Tietoturva-asiantuntija, Traficom
Sami Toivoniemi, Director Risk Advisory, DeloitteOHJELMA

Seminaarissa pureudutaan erityisesti finanssialan toimijoita koetteleviin hybridiuhkiin sekä tarkastellaan, tietoturvaan kytkeytyen, sähköisen tunnistamisen sääntelykenttää ja eri viranomaisten tehtäviä tunnistuspalveluiden valvonnassa.

8.45 Aamupala

9.00 Operatiivisten riskien hallintaan vaikuttava regulaatio

– Operatiivisten riskien hallinnan liittyvä sääntely ja sen kehittyminen
Erja Pullinen, Riskiasiantuntija, Finanssivalvonta

10.00 Tauko

10.15 Tietoturvaloukkaukset finanssialalla

– Kokemuksia rahaa tavoittelevista haittaohjelmista ja hyökkäyksistä
– Finanssijärjestelmien ja tietoverkkojen keskinäisriippuvuus
– Tietoturvaviranomaisen keinovalikoima
Pekka Tetri, Tietoturva-asiantuntija, Traficom

11.30 Lounas

12.30 Uhkakuvat ja varautuminen finanssialalla

– Tiedonkäsittelyn ulkoiset uhkatilanteet – miten säilyttää toimintakyky tietoturvaloukkauksen sattuessa?

13.30 Tauko

13.50 Operatiivisten riskien hallinnan menettelytavat Compliancen näkökulmasta

– Analytiikan ja muun uuden teknologian hyödyntäminen riskienhallinnassa
– Machine Learning osana pankki- ja vakuutusyhtiöiden riskienhallinta – Case UK
Sami Toivoniemi, Director Risk Advisory, Deloitte

14.50 Muutosjohtaminen ja muutosten hallinta

– IT-muutoshallinnan riskialueet
– Ketterä kehitys osana muutosta

16.00 Seminaaripäivä päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

Ajankohta:
torstai 16.05.2019

Hinta:
690 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Ilmoittaudu seminaariin 02.05.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.