KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Osakeyhtiön johdon vastuu käytännössä (1 pv)

Osakeyhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet voivat olla henkilökohtaisesti vastuussa vahingosta, joka aiheutuu yhtiön toiminnassa yhtiölle, sen osakkaalle tai ulkopuoliselle. Pahimmillaan kyse voi olla jopa rikosoikeudellisesta vastuusta. Hyvin monelle on käytännössä epäselvää, mistä toimitusjohtaja sekä muu ylin johto ja hallitus todellisuudessa vastaavat.

Koulutuksessa saat vastauksen kysymyksiin:
– Missä tilanteissa yhtiön johto voi joutua vahingonkorvausvastuuseen?
– Milloin rikosoikeudellinen vastuu voi realisoitua?
– Miten tulisi toimia, jotta vastuun realisoitumisen todennäköisyys minimoidaan?
– Mitä huolellisesti toimivan johdon tulee tietää toimivallan rajoista liiketoimintapäätöksissä, yhtiön varojen jakoon tai konkurssiin liittyvien riskien osalta?

Koulutus tarjoaa ratkaisuja keskeisiin johdon vastuuasemaan liittyviin ongelmiin. Päivän aikana perehdytään käytännön esimerkkien avulla osakeyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan sekä muun ylimmän operatiivisen johdon asemaan, tehtäviin ja vastuukysymyksiin:
– Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät
– Tehtävien ja toimivallan jako operatiivisen johdon ja hallituksen välillä
– Toimitusjohtajan vastuuasema verrattuna työsuhteisen johtajan asemaan
– Yhtiöjärjestyksen merkitys vastuunäkökulmasta
– Esteellisyyskysymykset
– Omistajaohjauksen ja vähemmistöosakkaiden merkitys
– Vastuu operatiivisesta toiminnasta, mukaan lukien markkinointi
– Vastuilta suojautuminen käytännössä
– Konkurssi johdon vastuun näkökulmasta.

Mitä saat?
– opit hahmottamaan johdon vastuuaseman kannalta keskeisen lainsäädännön
– opit tuntemaan periaatteet vastuun kohdentumisen suhteen
– opit miten voit suojautua tehokkaasti sekä vahingonkorvausvastuulta että rikosoikeudelliselta vastuulta.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu osakeyhtiöiden operatiiviselle johdolle, toimitusjohtajille, osakkeenomistajille, hallituksen jäsenille ja sekä sellaisiksi aikoville.


Kouluttaja
Kouluttajana toimii asianajaja, varatuomari Janne Haapakari.
Janne on kokenut kouluttaja, jolla on yli 17 vuoden käytännön työkokemus aihealueesta. Hän on mukana useiden yhtiöiden hallitustyöskentelyssä puheenjohtajan, jäsenen ja sihteerin rooleissa. Jannella on laaja kokemus erilaisista johdon vastuuseen liittyvistä riita- ja rikosprosesseista. Asianajotehtävien ohella hän toimii Asianajotoimisto Applex Oy:n toimitusjohtajana, ja on työskennellyt lakimiehenä myös KHT-yhteisössä.


Palautetta aiempien koulutusten osallistujilta:
– ”Hyvä ja hyödyllinen paketti.”
– ”Kattava katsaus johdon vastuisiin.”

Arviot asteikolla 1 – 5 (1=huono, 5=erinomainen):
– Kouluttajan aiheen hallinta ja asiantuntevuus: 5.0
– Kouluttajataidot ja opetustyyli: 4.8
– Kokonaisarvio koulutuksesta: 4.6OHJELMA

09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30 Koulutus alkaa

Johdon tehtävät ja toimivalta
– Osakeyhtiön johdon toimintaa ohjaava normisto
– Osakeyhtiölain yleiset periaatteet
– Hallituksen tehtävät ja toimivalta
– Toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta
– Yhtiöjärjestyksen merkitys
– Yhtiökokous ja omistajaohjaus
– Vähemmistöosakkaiden asemaan liittyvät erityiskysymykset

10.15 Tauko

10.30 Johdon huolellisuusvelvoite, business judgement rule
– Mikä on johdon huolellisuusvelvoite?
– Toimitusjohtajan ja hallituksen valvontavastuu
– Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu liiketoimintapäätöksistä
– Business judgement rule, huolellisuusvelvoitteen täyttäminen käytännössä
– Muun operatiivisen johdon asema suhteessa toimitusjohtajaan

11.30 Vastuu operatiivisesta toiminnasta ja markkinoinnista
– Johdon vastuu yhtiön operatiivisen toiminnan lainmukaisuuteen liittyen
– Johdon vastuu markkinoinnissa annettavien tietojen osalta

12.00 Lounas

13.00 Omistajaohjaus ja vähemmistöosakkaat, esteellisyyskysymykset
– Miten johdon tulee huomioida omistajien intressi ja näkökulmat?
– Vähemmistöosakkaiden aseman erityiskysymykset ja vaikutus johdon vastuuseen
– Hallituksen jäsenen ja johdon esteellisyys osakeyhtiölain mukaan ja käytännössä
– Toimitusjohtajan esteellisyys

13.45 Vastuulta suojautuminen ja sen rajoittaminen sekä vastuiden vanhentuminen

14.15 Kahvitauko

14.30 Konkurssi ja insolvenssitilanteet johdon vastuun näkökulmasta

15.00 Case-esimerkkejä ja päätöskeskustelu

15.30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 24.9.2019

Hinta:
697 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvit.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme osallistujaa tai useampia: 597 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.