fbpx
Osakeyhtiön johdon vastuu käytännössä (1 pv)
KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Osakeyhtiön johdon vastuu käytännössä (1 pv)

EUR

31.05.2016, Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki Mikonkatu 23, Helsinki 30 toukokuun, 2016 Sampo Korppoo

Lakitieto

Osakeyhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet voivat olla henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön toiminnassa yhtiölle, sen osakkaalle tai ulkopuoliselle aiheutuvasta vahingosta. Pahimmillaan kyse voi olla jopa rikosoikeudellisesta vastuusta. Hyvin monelle on käytännössä epäselvää, mistä toimitusjohtaja sekä muu ylin johto ja hallitus todellisuudessa vastaavat:
– Missä tilanteissa yhtiön johto voi joutua vahingonkorvausvastuuseen?
– Milloin rikosoikeudellinen vastuu voi realisoitua?
– Miten tulisi toimia, jotta vastuun realisoitumisen todennäköisyys minimoidaan?
– Mitä huolellisesti toimivan johdon tulee tietää toimivallan rajoista liiketoimintapäätöksiin liittyen, yhtiön varojen jakoon tai konkurssiin liittyvien riskien osalta?

Koulutuksemme antaa vastaukset keskeisiin johdon vastuuasemaan liittyviin ongelmiin. Päivän aikana käydään käytännön esimerkkien avulla läpi osakeyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan sekä muun ylimmän operatiivisen johdon asema, tehtävät ja vastuukysymykset:
– Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät
– Tehtävien ja toimivallan jako operatiivisen johdon ja hallituksen välillä
– Toimitusjohtajan vastuuasema verrattuna työsuhteisen johtajan asemaan
– Yhtiöjärjestyksen merkitys vastuunäkökulmasta
– Esteellisyyskysymykset
– Omistajaohjauksen ja vähemmistöosakkaiden merkitys
– Vastuu operatiivisesta toiminnasta, mukaan lukien markkinointi
– Vastuilta suojautuminen käytännössä
– Konkurssi johdon vastuun näkökulmasta.

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa yhtiön johtoon kuuluvia hahmottamaan johdon vastuuaseman kannalta keskeinen lainsäädäntö sekä periaatteet vastuun kohdentumisen suhteen. Samalla käydään läpi mahdollisuudet suojautua tehokkaasti sekä vahingonkorvausvastuulta että rikosoikeudelliselta vastuulta.

Kouluttajana toimii asianajaja, varatuomari Janne Haapakari.
Hän on kokenut kouluttaja, jolla on yli 15 vuoden käytännön työkokemus aihealueesta. Hän on myös mukana useiden yhtiöiden hallitustyöskentelyssä puheenjohtajan, jäsenen ja sihteerin rooleissa, minkä lisäksi hän on laaja kokemus erilaisista johdon vastuuseen liittyvistä riita- ja rikosprosesseista. Asianajotehtävien ohella hän toimii Asianajotoimisto Applex Oy:n toimitusjohtajana. Asianajotehtävien lisäksi hän on työskennellyt lakimiehenä myös KHT-yhteisössä.


OHJELMA tiistai 31.05.2016

09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30 Johdon tehtävät ja toimivalta
– Osakeyhtiön johdon toimintaa ohjaava normisto
– Osakeyhtiölain yleiset periaatteet
– Hallituksen tehtävät ja toimivalta
– Toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta
– Yhtiöjärjestyksen merkitys
– Yhtiökokous ja omistajaohjaus
– Vähemmistöosakkaiden asemaan liittyvät erityiskysymykset

10.15 Tauko

10.30 Johdon huolellisuusvelvoite, business judgement rule
– Mikä on johdon huolellisuusvelvoite?
– Toimitusjohtajan ja hallituksen valvontavastuu
– Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu liiketoimintapäätöksistä
– Business judgement rule, huolellisuusvelvoitteen täyttäminen käytännössä
– Muun operatiivisen johdon asema suhteessa toimitusjohtajaan

11.30 Vastuu operatiivisesta toiminnasta ja markkinoinnista
– Johdon vastuu yhtiön operatiivisen toiminnan lainmukaisuuteen liittyen
– Johdon vastuu markkinoinnissa annettavien tietojen osalta

12.00 Lounas

13.00 Omistajaohjaus ja vähemmistöosakkaat, esteellisyyskysymykset
– Miten johdon tulee huomioida omistajien intressi ja näkökulmat?
– Vähemmistöosakkaiden aseman erityiskysymykset ja vaikutus johdon vastuuseen
– Hallituksen jäsenen ja johdon esteellisyys osakeyhtiölain mukaan ja käytännössä
– Toimitusjohtajan esteellisyys

13.45 Vastuulta suojautuminen ja sen rajoittaminen sekä vastuiden vanhentuminen

14.15 Konkurssi ja insolvenssitilanteet johdon vastuun näkökulmasta

14.45 Kahvitauko

15.00 Case-esimerkkejä / päätöskeskustelu

15.30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Plaza Hotel, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki

Aika:
31.05.2016

Hinta:
690 eur/hlö
+ alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset:
(Osallistujat samasta organisaatiosta) 2 hlöä tai enemmän 590 eur/hlö.

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja