fbpx
Oston perusteet digiaikana (2 pv)
Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Oston perusteet digiaikana (2 pv)

1270 euroa /hlö + alv 24 %

26.-27.10.2022, Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki Runeberginkatu 2, Helsinki 10 lokakuun, 2022 Sampo Korppoo

Osto- ja hankintatoimi , Toiminnan kehittäminen , Toimitusketjun hallinta

(4.8)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Kouluttajan pitkä ja monipuolinen kokemus näkyy niin perusasioiden kuin esimerkkien yhteydessä" "Kouluttajalla on looginen ja selkeä tapa kertoa asioita" "Vahva osaaminen ja miellyttävä tapa osallistaa opiskelijoita" "Toimitusketjun harvoja Guruja" "Vahva teknologiaosaaminen" "Sain paljon ajatuksia omaan työhöni"

  Ostelusta ammattimaiseen hankintaan

  Päivitä oston operatiivinen osaaminen ja kurkista tulevaisuuden toimintamalleihin, teknologioihin ja ohjausympäristöihin.

  Toimitusketjun (SCM) johtamismallien yleistyessä ostamisesta tulee osa laajempaa kokonaisuutta, jossa on yhteisiä toimintamalleja, tavoitteita, työkaluja, rooleja ja velvollisuuksia. Ostaminen vaatii enemmän osaamista ja tehtävän vastuut ovat huomattavasti laajemmat kuin aikaisemmin.

  Ostamisen operatiivinen tehokkuus ratkaisee usein myös yrityksen kilpailukyvyn markkinoilla, joten ostajat toimivat paljon mahdollistajina. Teknologian nopea kehittyminen muuttaa myös ostamisen toimintatapoja, mutta mahdollistaa myös merkittävää tehokkuuden lisääntymistä.

  Oston perusteet digiaikana -koulutuksessa tuodaan esille perinteisen ostamisen toiminnallisuus ja käsitellään niitä haasteita ja ratkaisumalleja, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Perehdymme ostajan työn sidosryhmätyöskentelyyn, informaatioon ja vuorovaikutustaitoihin, unohtamatta neuvottelutaitojen ja toimittajien johtamista, kuten tavoitteita, mittaamista sekä sopimusauditointeja. Opimme samalla case-esimerkkien kautta, miten ostamista tehdään erilaisissa yrityksissä.

  Ostamisen strategisella tasolla tutustumme hankinnan johtamiseen, skenarointiin ja suunnitteluun sekä tulevaisuuden teknologia- ja työkaluratkaisuihin.


  Kenelle
  Kohderyhmänä ovat ostajat ja ostopäälliköt tiimeineen, kuten muut oston eri tehtävissä toimivat asiantuntijat ja assistentit sekä sidosryhmissä työskentelevät ammattilaiset. Myyntihenkilöille tämä koulutus antaa vahvan näkymän oston kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen.


  Hyödyt
  Koulutuksen monipuolisella annilla pystyt havainnoimaan laajempia kokonaisuuksia ja näkökulmia ympäristöstäsi. Yhteistyötaidot ja toimintamallit kehittyvät ja saat näkymän tulevaisuuden oston rooliin. Saat tietoa, miten yrityksien ostotoiminta on järjestetty ja mitkä asiat ja menetelmät ovat tärkeässä roolissa.

  Kasvatat ostoammattilasten verkostoasi ja voit sparrata kokeneen kouluttajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Saat valmiudet kehittää omaa ostamisen ympäristöäsi ja tunnistat työsi kannalta keskeiset toimijat ja parhaimmat toimintatavat.


  Kouluttaja Hannu Soininen, varasto- hankinta- ja tuotantoasiantuntija, kouluttaja koulutuksessa Oston perusteet
  Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointityökaluja.

  Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä.

  Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.

  Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.

  Palautetta aiemmista koulutuksista:
  ”Huippusisältö ja kansantajuisesti kerrottu”
  ”Loistava tapa esittää asioita”
  ”Kokemusperäinen ja laaja-alainen osaaminen”
  ”Olisin voinut kuunnella paljon lisää”
  ”Materiaalit loistavia”
  ”Todella hyvä ja ajatuksia vahvistava + esimerkkicaset hyviä.”
  ”Herätti lisää mielenkiintoa omaa työtä kohtaan ja sen mahdollisuuksiin. Sain itsevarmuutta toimia jatkossa päämäärätietoisemmin luottaen omaan osaamiseeni ja ammattitaitooni.”
  ”Selkeä puhe, mielenkiintoisia arkipäivän esimerkkejä, ei siis pelkkää luennointia.”
  ”Toimitusketjun harvoja Guruja”


  Aikataulu päivät 1&2

  08.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
  09.00 Koulutus alkaa
  11.30 – 12.15 Lounas
  14.00 Iltapäiväkahvit
  16.00 Koulutus päättyy
  – Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

  Ohjelma

  Päivä 1

  Hankintatoiminta osana yrityksen johtamista
  – Hankinnan strateginen suunnittelu ja ohjaus
  – Hankinnan toimintamallit ja teknologiat
  – Oston operatiivinen toteuttaminen

  Hankittavat tuotteet ja palvelut
  – Valikoimanhallinnan suunnittelu ja kriteerit
  – Ostoneuvottelun prosessi ja dokumentit
  – Neuvottelutaidot ja vastaväitteiden käsittely

  Oston seuranta ja mittaaminen
  – Toimittajayhteistyö ja sen kehittäminen
  – Yleisimmät operatiiviset ongelmat ja ratkaisut
  – Toimittajien sopimusauditointi

  Ryhmätyö kehitystyökaluilla
  – Valitaan ongelmat tarkastelun alle
  – Tarkastellaan ongelman syitä
  – Ratkaistaan ongelma

  Yhteenveto päivästä

  Päivä 2

  Operatiivinen logistiikka
  – Kuljetusmuotojen valinta ja riskien hallinta
  – Tavaran lähettäminen ja vastaanottaminen
  – Varaston vastaanottoprosessi

  Miten kansainvälisyys vaikuttaa ostamiseen?
  – Kansainvälinen kauppa ja kauppapoliittiset toimenpiteet
  – Huolintaliikeyhteistyö ja saapuvat kuljetukset
  – Tullaus-, passitus-, verotus-, luvat- ja rajoitteet (viranomaismääräykset)

  Oston talous
  – Oston kustannuserien laskentaperusteet
  – Pääomakustannukset ja kiertonopeus
  – Hinnoittelulaskennan perusteet

  Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
  – Teknologinen kehittyminen (esim. tekoäly, koneoppiminen, Iot, alustalous, automaatio)
  – Johtamisen kehittyminen (hankintastrategioiden kehittyminen, autonomiset työkalut, joustavuuden vaikutus)
  – Oston tehokkuuden mittaaminen (prosessimittareista kokonaisuuksien mittaamiseen)

  Yhteenveto koulutuksesta


  Covid-19 – tiedote
  Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


  Koulutuspaikka:
  Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

  Ajankohta:
  26.-27.10.2022 klo 9 – 16

  Osallistumismaksu:
  1197 euroa / hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä koulutuspäivän tarjoilut.

  Ryhmäetuhinnat:
  samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 1157 euroa / hlö (+ alv 24%),
  kolme tai useampia osallistujia: 1057 euroa / hlö (+ alv 24%).

  Bonus! 
  Koulutuksesta annetaan todistus.

  HUOM. Paikkoja rajoitetusti – varaa omasi heti!


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja