fbpx
Paikallisen sopimisen laajenevat mahdollisuudet? (2 h)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Paikallisen sopimisen laajenevat mahdollisuudet? (2 h)

290 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

08.05.2024, Webinaari , Webinaari 27 helmikuun, 2024 Sampo Korppoo

Lakitieto

Paikallinen sopiminen on ollut viime aikoina esillä paljon, ja sen mahdollisuuksien lisäämistä peräänkuulutetaan. Mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan? Mitkä ovat paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän työnantajan kohdalla? Mistä voidaan sopia, ja ketkä sopimuksen voivat solmia? Mikä on paikallisen sopimisen tulevaisuus?

Paikallisen sopimisen edistäminen lukeutuu vuoden 2024 keskeisiin työlakihankkeisiin. Tavoitteena on, että paikallinen sopiminen olisi mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen edustusjärjestelmä yrityksessä on.

Paikallisesta sopimisesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa erilaisia asioita. Yhteistä erilaisen sopimisen tilanteille on, että sopimus tehdään työpaikkakohtaisesti seikoista, jotka poikkeavat työehtosopimuksen tai lain määräyksistä tai joista ei ole laissa lainkaan säännöksiä.

Parhaimmillaan paikallinen sopiminen voi mahdollistaa järkeviä joustoja, jotka palvelevat niin työnantajaa kuin työntekijöitäkin. Paikallinen sopiminen voi tarjota mahdollisuuden sopia esimerkiksi työaikajärjestelyistä joustavammin, jolloin yritys voi vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Paikallisella sopimisella on kuitenkin juridiset raamit, joiden hahmottaminen ei ole aina helppoa. Sopijaosapuolten tulee tietää, mistä voidaan sopia ja ketkä sopimuksen voivat solmia. Sopimiseen lähdettäessä on tärkeää ymmärtää, mitä siitä seuraa eri osapuolille.

Tässä ajankohtaisessa webinaarissa pääset kuulemaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksista, juridisista reunaehdoista ja tulevaisuudesta.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

– Paikalliseen sopimiseen liittyvät säädösmuutokset, juridinen kehikko ja normihierarkia.
– Käsitteet, kuten normaalisitovuus ja yleissitovuus, järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja.
– Paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän yrityksen kohdalla.
– Yrityskohtaisen työehtosopimuksen mahdollisuudet: mistä voidaan sopia ja ketkä ovat sopijaosapuolet?
– Paikallisen sopimisen tulevaisuus.


Kenelle?

– HR-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille.
– luottamusmiehille ja muille henkilöstön edustajille.
– yritysjohdolle ja -juristeille.
– työoikeusjuristeille
– työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille.


Kouluttaja
Henna Kinnunen
, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy
Henna on työoikeuden rautainen ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on vastannut työoikeudellisista asioista yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Henna vetää HPP:n työoikeustiimiä.

Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja pai­kal­li­sia so­pi­muk­sia kos­ke­vat neu­vot­te­lut. Hä­nen eri­tyi­sen mie­len­kiin­ton­sa koh­tee­na ovat työ­tur­val­li­suus­asiat. Henna avustaa asiakkaita työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosasioissa.

OHJELMA

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Paikallisen sopimisen mahdollisuudet

– Paikallisen sopimisen säädösmuutokset, juridinen kehikko ja normihierarkia.
– Keskeiset käsitteet.
– Paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän yrityksen tapauksissa.
– Yrityskohtaisen työehtosopimuksen mahdollisuudet
– Yrityskohtaisen työehtosopimuksen suhde pakottavaan lainsäädäntöön.
– Paikallisen sopimisen trendit ja tulevaisuus.

11.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
8.5.2024, klo 9:00-11:00

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 240 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 200 euroa + alv 24% / hlö

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja