fbpx
Paikalliset sopimukset käytännössä (1/2 pv)
Lexauctor järjestää nyt koulutuksen:

Paikalliset sopimukset käytännössä (1/2 pv)

EUR

25.04.2017, Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Helsinki Mannerheimintie 50, Helsinki 18 huhtikuun, 2017 Sampo Korppoo

Lakitieto

Työelämän sopimuskenttä muuttuu ratkaisevasti ja pysyvästi. Perinteisiä keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja ei enää tulla tekemään. Parhaillaan ollaan siirtymässä yhä yrityskohtaisempiin neuvotteluihin. Valmiiden ratkaisujen puuttuessa sopimukset joudutaan räätälöimään itse. Paikallisen sopimisen mahdollisuus lisääntyy vääjäämättä ja yritysten tulee huolehtia valmiuksista neuvotella itselleen aiempaa luontevampia ratkaisuja.

Tässä koulutuksessa työoikeuteen ja työehtosopimuksiin erikoistuneet asiantuntijat selventävät, mitä mahdollisuuksia paikallinen sopiminen tarjoaa työnantajalle ja miten sopiminen tehdään oikein mahdolliset karikot välttäen. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi konkreettisia paikallisen sopimisen malleja ja esitellään esimerkkejä toimipaikan keinoista tuottavuuden tavoittelussa.

Koulutus rakentuu ajankohtaiselle teokselle Paikallinen sopiminen ja sopimukset, joka kuuluu kurssimaterialiin. Tilaisuuden asiantuntija varatuomari Harri Hietala on kirjoittanut teoksen yhteistyössä professori Martti Kairisen ja Petteri Ojasen kanssa.

Paikallinen sopiminen vaatii monipuolisia valmiuksia. Tule seminaariin kuulemaan johtavien asiantuntijoiden näkemyksiä paikallisen sopimisen parhaista käytännöistä ja oppimaan kuinka toimivat paikalliset sopimukset laaditaan.

Kurssilla opitaan olennaisimmat asiat paikallisista sopimuksista. Lisäksi käydään läpi konkreettisia paikallisten sopimusten malleja. Sopimuksia arvioidaan sekä yrityksen että henkilöstön näkökulmasta.

Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia. Kurssilla opastetaan yrityksiä oikeanlaisten sopimusehtojen käyttämiseen Kurssilla käsitellään lisäksi riitojen ratkaisumekanismeja ja korvausvastuita.

Käytännön case-esimerkkien avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusten neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Yritykset saavat kahden kuukauden ajan LexAuctor Oy:n maksuttoman puhelinneuvonnan paikallisiin sopimuksiin liittyen. Neuvontapalvelulla on tarkoitus auttaa yrityksiä eteenpäin koulutuksen aikana esiin nousseiden kysymysten ratkaisemisessa.

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka neuvottelevat ja soveltavat paikallisia sopimuksia. Näitä ovat muun muassa yritysten henkilöstöhallinnon edustajat ja tuotantojohto sekä paikallisia sopimuksia soveltavat esimiehet.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja opastaa yrityksiä myös välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita.

Mikäli teillä on yleistä mielenkiintoa herättäviä ennakkokysymyksiä, joihin haluatte vastauksia seminaarissa toivomme, että toimitatte ne ennakkoon sähköpostitse. Annamme osallistujille mahdollisuuden heti koulutuksen päätyttyä keskustella luottamuksellisesti yrityskohtaisista paikallisista ratkaisuista. Toivomme, että ilmoitatte ennakkoon, mikäli haluatte, että varaamme teille mahdollisuuden keskusteluun.

Sekä ennakkokysymykset että ilmoittautumisen yrityskohtaisiin keskusteluihin voitte lähettää ne sähköpostiosoitteeseen pekka.kahkonen@lexauctor.com

Asiantuntijat
Kaikki tilaisuuden asiantuntijat ovat tehneet erittäin pitkän käytännön uran työelämän oikeuden ja työehtosopimusten parissa. He ovat kouluttaneet henkilöstöhallintoa ja esimiehiä kukin vähintään 20 vuotta liitoissa ja yrityksissä.

Varatuomari Harri Hietala ja on toiminut maan hallituksen asettamana paikallisen sopimisen selvitysmiehenä. Ennen nykyistä tehtäväänsä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistoiminta-asiamiehenä hän on toiminut johto- ja asiantuntijatehtävissä useissa työnantajajärjestöissä.

Varatuomari Pekka Kähkönen, LexAuctor Oy:n toimitusjohtaja on erikoistunut paikallisen sopimisen ja yhteistoiminnan kehittämiseen. Hän on toiminut työmarkkinajärjestöissä johtotehtävissä ja muun muassa Posti-konsernin työsuhdejohtajana.

LexAuctor Oy:n johtava asiantuntija Tapio Wallin on tunnettu yksityisen ja julkisen sektorin palkkausjärjestelmien kehittäjä, jolla on myös pitkäaikainen kokemus työyhteisöjen ristiriitojen sovittelijana.


OHJELMA tiistaina 25.04.2017

11.45–12.00 Ilmoittautuminen

12.00 – 13.00 Paikallisen sopimisen eri muodot
VT Harri Hietala
– Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen
– Paikallinen sopiminen yhteistoimintamenettelyssä
– Yrityskohtainen työehtosopimus
– Työsuhdetasoinen paikallinen sopiminen

13.00 – 13.45 Paikalliset sopimukset: lakien ja työehtosopimusten asettamat rajoitukset ja mahdollisuudet
VT Harri Hietala
– Mistä voi ja mistä ei tarvitse sopia
– Tyypilliset paikallisen sopimisen mahdollisuudet työehtosopimuksissa
– Kilpailukykysopimuksen vaikutus paikalliseen sopimiseen

13.45 – 14.00 Tauko ja kahvitarjoilu

14.00 – 14.15 Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut
VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin
– Milloin ja miten sopimus syntyy
– Sopimuksen neuvotteluprosessi

14.15 – 15.00 Paikallisen sopimisen malliratkaisuja
VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin
– Miten laadit toimivan paikallisen sopimuksen
– Käytännön esimerkkejä sopimuksista ja yksittäisistä sopimusehdoista

15.00 – 15.30 Paikallisen sopimisen parhaat käytännöt ja karikot
VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin
– Yrityskohtaisia kokemuksia paikallisista sopimuksista

15.30 – 16.00 Riitojen ratkaisu ja sopimusrikkomusten seuraamukset
VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin
– Riitojenratkaisumekanismit
– Case-esimerkkejä

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki

Aika:
25.04.2017

Hinta:
470 eur/hlö + alv. Hinta sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja