Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Painelaitemääräykset (1 pv)

Paineellisten laitteiden käyttöön liittyy vaara henkilö- ja omaisuusvahingoista. Painelaitteisiin liittyvien vaarojen, toisaalta niiden edustamien taloudellisten arvojen vuoksi on kaikissa teollisuusmaissa laajat määräyskokoelmat säätelemään painelaitteiden suunnittelua, valmistusta, tarkastusta ja käyttöä.

Tavoite
Seminaarissa saat kattavan tietopaketin painelaitteiden valmistusta ja käyttöä koskevista, 1.1.2017 voimaan tulleista säädöksistä.

Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu painelaitteiden ja putkistojen suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille ja painelaitteiden hankintaan osallistuville sekä myyjille.

Kouluttaja
Juha Purje
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta


OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Painelaitelaki ja -asetukset
– Painelaitelainsäädännön kehitys ja taustat
– Painelaitedirektiivi 2014/68/EU
– Tarkastuslaitoksia koskevat säädökset

10.00 Painelaitesäädökset ja painelaitteen valmistaja
– Tarkastusmenettelyt eli moduulit
– Painelaitteen riskien arviointi ja analyysi
– Yhdenmukaistetut standardit suunnittelun ja valmistuksen perusteena
– Materiaalivaatimukset
– Hitsauksen pätevöinti
– CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
– Korjaus- ja muutostyöt

11.30 Lounas

12.15 Valmistajaa koskeva osuus jatkuu

13.15 Painelaitteen maahantuojan ja myyjän vastuut
– Painelaitelaki asettaa myös maahantuojille ja myyjille velvoitteita

13.40 Kahvi

14.00 Painelaitesäädökset ja painelaitteen omistaja
– Painelaitteen hankinta
– Painelaitteen rekisteröinti ja määräaikaistarkastukset
– Sijoitus ja käytönvalvonta

15.30 Käytön valvojan tehtävät, vastuut ja oikeudet
– Pätevyyskirjat

16.00 Keskustelua päivän aiheista

16.15. Päivä päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12
33180 Tampere

Ajankohta:
27.11.2018 Klo 9.00 – 16.15

Hinta:
645
euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.