Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Painelaiteturvallisuus tutuksi (2 pv)

Koulutus tarjoaa kattavasti omistajan, käytönvalvojan ja painelaiteturvallisuudesta vastaavan tarvitsemat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä.

Koulutus tarjoaa sopivan yhdistelmän säädöstietoa, kokemuksia ja sovellutuksia sekä esimerkkejä siitä mitä tapahtuu, kun kaikki menee pieleen eikä tietoa ole riittävästi. Koulutus katsotaan osaksi painelaitteen käytön valvojalta edellytettävää painelaitealan lainsäädännön tuntemusta.

Huom! Paikallinen painelaitetarkastaja on tavattavissa koulutuksessa.

Kenelle?
Koulutus on sopiva lähtökohta niin uraansa aloittavalle käytönvalvojalle kuin mahdollisuus kokeneemmalle painelaiteasiantuntijalle täydentää ja päivittää tietojaan.

Koulutus on myös painelaiteasiantuntijoiden oiva kohtauspaikka.


Kouluttajat:
Johanna Soppela
, ylitarkastaja, Tukes
Olli Pirinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta
Juha Purje, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta
Tommi Vierikko, plant manager HYCO, Oy Aga Ab
Kari Latvala, erityisasiantuntija, Kiwa Inspecta (Tampere)
Juha Visuri, laatupäällikkö, Kiwa Inspecta (Vantaa)
Jani Koskinen, product manager, Ferrometal Oy
OHJELMA

1. päivä

08.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08.30 Mitä painelaitesäädökset koskevat
Johanna Soppela, ylitarkastaja, Tukes

09.15 Markkinoille saattaminen (kriteerit) ja hankinta
Johanna Soppela, ylitarkastaja, Tukes

Tauko

10.15 Muodolliset pätevyysvaatimukset, vastuut, roolit (case)
• Painelaitteen käytönvalvojan tehtävät ja vastuut
• Pätevyydet, vaatimukset eri laitteille
• Esimerkkejä käytännöstä; Asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota
Olli Pirinen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

11.15 Lounas

12.00 Käyttöönotto ja ensimmäinen määräaikaistarkastus
• Milloin ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä?
• Mitä siihen sisältyy: lainsäädännön vaatimukset ja käytännön tarkastustoimet painelaitteelle sekä dokumenteille
Olli Pirinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta

12.45 Tarkastusten valmistelu, käytäntö
• Tarkastusten oikea ajoittaminen: lakisääteiset tarkastusvälit, niiden sovittaminen käyttökohteen mukaisiin olosuhteisiin, tarkastusten siirrot
• Missä kunnossa painelaitteen on oltava, jotta tarkastus voidaan suorittaa turvallisesti ja luotettavasti – edellytykset visuaaliselle tarkastukselle
• Visuaalisen tarkastuksen perusteet – ja mitä tehdään käytännössä?
Silmämääräinen tarkastus NDT:n perustana.
Olli Pirinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta

13.30 Kahvi

13.45 Viranomaisrekisterit ja niihin liittyvät velvoitteet
Johanna Soppela, ylitarkastaja, Tukes

14.30 Painelaiteonnettomuudet
Johanna Soppela, ylitarkastaja, Tukes

15.15 Turva-automaatio osana painelaiteturvallisuutta
• Turva-automaatiojärjestelmille asetetut vaatimukset: lainsäädäntö, normistot
• Turva-automaatio elinkaaren eri vaiheissa: toimenpiteet suunnittelusta käyttöön
• Eri osapuolten roolit: toiminnanharjoittaja, valmistaja, viranomainen, tarkastuslaitos
• Turva-automaation dokumentointi
Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

16.15 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

2. päivä

08.00 Aamukahvi

08.30 Putkistot
• Mitä kuuluu putkistoon: putkiston osat, erityyppiset putkistot
• Suunnittelun perusteista: materiaalit ja mitoitus kohteen mukaan
• Putkiston määräaikaistarkastus ja seuranta.
Juha Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

10.15 Painelaitteiden kunnossapito
• Kunnonvalvonta osana kunnossapitoa. Tarkastusten merkitys
• Kunnonvalvonnan seurantamenetelmiä painelaitteille
Tommi Vierikko, Plant Manager HYCO, Oy AGA Ab

11.00 Lounas

11.45 Visuaalinen tarkastus ja arviointikriteerit
• Silmämääräinen tarkastus painelaitteen arvioinnin perusteena
• Kriteerit erityyppisissä tarkastuskohteissa
• Lisätarkastukset ja NDT, korvaavat menetelmät kun silmämääräinen tarkastus ei riitä tai ole kohtuudella mahdollinen
Kari Latvala, erityisasiantuntija, Inspecta (Tampere) /
Juha Visuri, laatupäällikkö, Inspecta (Vantaa)

12.45 Painelaitteiden korjaukset ja muutostyöt
Juha Purje, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

14.30 Kahvi

14.45 Painelaitekiinnikkeet
Jani Koskinen, product manager, Ferrometal Oy

15.30 Päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
10.-11.09.2019

Hinta:
1 135 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, laskutamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.