Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Painelaiteturvallisuus tutuksi (2 pv)

Koulutus tarjoaa kattavasti omistajan, käytönvalvojan ja painelaiteturvallisuudesta vastaavan tarvitsemat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä.

Koulutus tarjoaa sopivan yhdistelmän säädöstietoa, kokemuksia ja sovellutuksia sekä esimerkkejä siitä mitä tapahtuu, kun kaikki menee pieleen eikä tietoa ole riittävästi. Koulutus katsotaan osaksi painelaitteen käytön valvojalta edellytettävää painelaitealan lainsäädännön tuntemusta.

Koulutus on painelaiteasiantuntijoiden oiva kohtauspaikka.

Kouluttajat
Kari Juvonen
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Johanna Soppela, ylitarkastaja, Tukes
Olli Pirinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta
Juha Purje, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta
Tommi Vierikko, plant manager HYCO, Oy Aga Ab
Kari Latvala, erityisasiantuntija, Kiwa Inspecta
Juha Visuri, laatupäällikkö, Kiwa InspectaOHJELMA

1. päivä

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Mitä painelaitesäädökset koskevat[/b]
Johanna Soppela, ylitarkastaja, Tukes

09.45 Markkinoille saattaminen (kriteerit) ja hankinta
Johanna Soppela

Tauko

10.45 Muodolliset pätevyysvaatimukset, vastuut, roolit (case)
• Painelaitteen käytönvalvojan tehtävät ja vastuut
• Pätevyydet, vaatimukset eri laitteille
• Esimerkkejä käytännöstä; Asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota
Kari Juvonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

11.45 Lounas

12.45 Käyttöönotto ja ensimmäinen määräaikaistarkastus
• Milloin ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä?
• Mitä siihen sisältyy: lainsäädännön vaatimukset ja käytännön
tarkastustoimet painelaitteelle sekä dokumenteille
Olli Pirinen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus

13.30 Tarkastusten valmistelu, käytäntö
• Tarkastusten oikea ajoittaminen: lakisääteiset tarkastusvälit, niiden
sovittaminen käyttökohteen mukaisiin olosuhteisiin, tarkastusten siirrot
• Missä kunnossa painelaitteen on oltava, jotta tarkastus voidaan suorittaa
turvallisesti ja luotettavasti – edellytykset visuaaliselle tarkastukselle
• Visuaalisen tarkastuksen perusteet – ja mitä tehdään käytännössä?
Silmämääräinen tarkastus NDT:n perustana.
Olli Pirinen

14.15 Kahvi

14.45 Viranomaisrekisterit ja niihin liittyvät velvoitteet
Johanna Soppela

15.30 Painelaiteonnettomuudet
Johanna Soppela

16.15 Päivä päättyy

————

2. päivä

08.30 Aamukahvi

09.00 Putkistot
• Mitä kuuluu putkistoon: putkiston osat, erityyppiset putkistot
• Suunnittelun perusteista: materiaalit ja mitoitus kohteen mukaan
• Putkiston määräaikaistarkastus ja seuranta.
Juha Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

10.00 Turva-automaatio osana painelaiteturvallisuutta
• Turva-automaatiojärjestelmille asetetut vaatimukset: lainsäädäntö,
normistot
• Turva-automaatio elinkaaren eri vaiheissa: toimenpiteet suunnittelusta
käyttöön
• Eri osapuolten roolit: toiminnanharjoittaja, valmistaja, viranomainen,
tarkastuslaitos
• Turva-automaation dokumentointi
Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

Tauko

11.00 Painelaitteiden kunnossapito
• Kunnonvalvonta osana kunnossapitoa. Tarkastusten merkitys
• Kunnonvalvonnan seurantamenetelmiä painelaitteille
Tommi Vierikko, Plant Manager HYCO, Oy AGA AB

11.45 Lounas

12.45 Visuaalinen tarkastus ja arviointikriteerit
• Silmämääräinen tarkastus painelaitteen arvioinnin perusteena
• Kriteerit erityyppisissä tarkastuskohteissa
• Lisätarkastukset ja NDT, korvaavat menetelmät kun silmämääräinen
tarkastus ei riitä tai ole kohtuudella mahdollinen
Kari Latvala, erityisasiantuntija, Inspecta (Tampere) /
Juha Visuri, laatupäällikkö, Inspecta

13.45 Kahvi

14.00 Painelaitteiden korjaukset ja muutostyöt
Juha Purje

15.45 – 16.00 Viimeiset kysymykset ja päivä pättyy

———————————-

Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12
33180 Tampere

Aika:
10. – 11.10.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
1095 eur
(+ alv 24 %). Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman
mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.