Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Palkanlaskennan perusteet (1 pv)

Mitä pitäisi ottaa huomioon uuden työntekijän työsopimuksessa? Palkka, edut ja mitä muuta?

Mitä meidän on huomioitava palkkauksessa:
– Työehtosopimus
– Vuosilomalaki
– Työaikalaki
– Mitä muuta?
– Mikä vaikutus näillä on työnantajaan ja työntekijään?
– Mitä velvollisuuksia on työnantajalla? Entä työntekijällä?
– Mitä ovat palkkojen lisäkulut/sosiaalikulut?

Näihin ja muihin palkanlaskentaan liittyviin peruskysymyksiin saat koulutuksessa vastaukset. Koulutus on tarkoitettu aloitteleville palkanlaskijoille, kirjanpitäjille ja sopii hyvin henkilöstöasioiden hoitajille. Koulutuksen jälkeen tunnet palkanlaskennan periaatteet. Koulutuksessa tehdään harjoituksia. Kurssi on pienryhmämuotoinen, 5 – 15 osallistujaa.

Kouluttaja:
KLT Mika Vesa
Tilitoimisto Vesa Oy


Ohjelma
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Palkanlaskentaan vaikuttavat keskeiset säännökset

Työlainsäädäntö: työsuhde, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset ja työsopimus
Verosäädökset: ennakkoperinnän palkkakäsite

Palkan laskeminen

Palkkakausi, kuukausipalkka, tuntipalkka, palkkio, ylityökorvaus, sairausajan palkka
Loma-ajan palkka ja lomaraha, palkka työsuhteen päättyessä, lomakorvaus

Luontoisedut

Verohallituksen päätökset luontoiseduista ja muut luontoisedut

Ennakonpidätyksen toimittaminen

Ennakonpidätyksenalainen palkka ja pidätyksen laskeminen
TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun pidättäminen, ay-maksut, ulosotto ja palkankuittaus

Omavero

Omaveron vaikutus palkanlaskentaan ja tilityksiin
Omaveron täsmäyttäminen

Harjoitus

Palkan laskeminen, ennakonpidätyksen toimittaminen ja työntekijänmaksujen vähentäminen

Kustannusten korvaaminen

Kulukorvaukset
Kustannusten korvaukset verohallinnon päätösten mukaisesti
Asianmukainen matkalasku

Harjoitus

Työmatkasta maksettava kustannusten korvaus

Palkan sivukulut

Sotu-maksut, TyEL-, YEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut
Mitkä kulut pidätetään työnantajalta ja mitkä työntekijältä?

Palkkakirjanpito palkanlaskennan perustana ja apuna

Palkkakirjanpidolle asetettavat vaatimukset palkkojen osalta

Tiedossa olevat tulevan vuodenvaihteen muutokset palkanlaskennan osalta
——————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Marina Palace
Linnankatu 32
20100 Turku

Aika:
07.05.2019 klo 9.00–16.00

Hinta:
490 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.