Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Palkanlaskennan perusteet (1 pv)

– Uuden työntekijän palkkaamisessa huomioitavia tekijöitä: työsopimus, työehtosopimus, työaikalaki, palkkaustapa, luontoisedut (puhelin, lounas, auto, jne). Mitä muuta?
– Lakien ja sopimusten vaikutukset palkkaamiseen ja palkkoihin.
– Miten palkat lasketaan?
– Mitä palkasta vähennetään?
– Miten kesälomat ja talvilomat kertyvät ja miten ne annetaan ja maksetaan?
– Mitä ovat palkkojen lisäkulut/sosiaalikulut?
– Miten ne huomioidaan palkanlaskennassa?
– Työntekijän vakuuttaminen lakisääteisesti ja vapaaehtoisesti
– Matka- ja muiden kustannusten korvaaminen työntekijälle
– Palkkojen ja kirjanpidon liittyminen toisiinsa
– Palkkakulujen ja sosiaalikululujen jako kustannuspaikoille kirjanpidossa. Miten ja missä jako tehdään?
– Palkkahallinnon raportointivelvollisuudet
– Tulorekisterin tuomat yleisimmät muutokset palkanlaskentaan
– Verottajan vaatimukset palkanlaskentaan liittyen

Näihin ja muihin palkanlaskentaan liittyviin peruskysymyksiin saat koulutuksessa vastaukset. Koulutus on tarkoitettu aloitteleville palkanlaskijoille, kirjanpitäjille ja sopii hyvin henkilöstöasioiden hoitajille ja henkilöille, jotka tarvitsevat yleiskuvaa palkkahallintoon liittyen.

Koulutuksen jälkeen tunnet palkanlaskennan periaatteet. Koulutuksessa tehdään harjoituksia, jotka auttavat ymmärtämään aihetta käytännönläheisesti.

Kurssi on pienryhmämuotoinen, 5 – 15 osallistujaa.
 
Kouluttaja:
KLT Mika Vesa
Tilitoimisto Vesa Oy


OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus alkaa klo 9.00
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Palkanlaskentaan vaikuttavat keskeiset säännökset

– Työlainsäädäntö: työsuhde, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset ja työsopimus
– Verosäädökset: ennakkoperinnän palkkakäsite

Palkan laskeminen

– Palkkakausi, kuukausipalkka, tuntipalkka, palkkio, ylityökorvaus, sairausajan palkka
– Loma-ajan palkka ja lomaraha, palkka työsuhteen päättyessä, lomakorvaus

Luontoisedut

– Verohallituksen päätökset luontoiseduista ja muut luontoisedut

Ennakonpidätyksen toimittaminen

– Ennakonpidätyksenalainen palkka ja pidätyksen laskeminen
– TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun pidättäminen, ay-maksut, ulosotto ja palkankuittaus

Omavero

– Omaveron vaikutus palkanlaskentaan ja tilityksiin
– Omaveron täsmäyttäminen

Harjoitus

– Palkan laskeminen, ennakonpidätyksen toimittaminen ja työntekijänmaksujen vähentäminen

Kustannusten korvaaminen

– Kulukorvaukset
– Kustannusten korvaukset verohallinnon päätösten mukaisesti
– Asianmukainen matkalasku

Harjoitus

– Työmatkasta maksettava kustannusten korvaus

Palkan sivukulut

– Sotu-maksut, TyEL-, YEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut
– Mitkä kulut pidätetään työnantajalta ja mitkä työntekijältä?

Palkkakirjanpito palkanlaskennan perustana ja apuna

– Palkkakirjanpidolle asetettavat vaatimukset palkkojen osalta

Tiedossa olevat tulevan vuodenvaihteen muutokset palkanlaskennan osalta

——————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
19.11.2019 klo 9.00–16.00

Hinta:
490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.