Ajantieto järjestää nyt koulutuksen:

Palkanlaskijan kirjanpito- ja tulorekisteritaidot (1 pv)

Palkanlaskijan kirjanpito- ja tulorekisteritaidot -koulutus on suunnattu palkanlaskijoille, jotka hoitavat itsenäisesti palkkoja alusta loppuun. Päivä kokoaan yhteen paitsi pääpalkanlaskijat myös palkka-asiantuntijaksi haluavat. Ota nyt täysi hyöty muutoksesta 1.1.2019 ja tehosta palkkahallinon prosessia perusteellisesti. Uudistus on myös mahdollisuus erottua edukseen. Samalla kun palkkahallinnon työ tehostuu korostuu myös osaaminen ja ammattitaito.

Nyt viimeistään on aika päivittää tiedot ajan tasalle. Tietojen oikeellisuus on jatkossa erityisen tärkeää. Tulorekisterivalmis palkanlaskija on nyt uusien asioiden edessä.

Palkanlaskijan työn vaatimustaso nousee kun palkkojen ilmoittautumismenettely siirtyy kuukausittaiseen ilmoitusmenettelyyn ja tiedot siirtyvät kerralla useammalle taholle. Maksaja vastaa ilmoituksista ja niihin liittyvistä virheellisyyksistä.

Uusi kattava koulutus palkanlaskijoille, jossa on mukana kaikki oleellisin. Saat kokonaiskäsityksen muutoksista ja vinkkejä, miten kehittää omia työtapoja ja työmenetelmiä.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu palkanlaskijoille, jotka hoitavat itsenäisesti palkkoja alusta loppuun. Päivä kokoaan yhteen paitsi pääpalkanlaskijat myös palkka-asiantuntijaksi haluavat.

Kouluttaja
Palkkahallinnonn asiantuntija KLT, JET Riikka Lehtinen on työskennellyt tilitoimistoympäristössä 32 vuotta, joista 30 omassa tilitoimistossa. Hän on ollut mukana Taloushallintoliiton toiminnassa 17 vuotta ja on tällä hetkellä jäsenenä myös Kansallisen tulorekisterin sanastotyön ja koodiston työryhmässä. Riikalla on kokemusta PHT-koulutuksista 12 vuoden ajalta. Riikka bloggaa aktiivisesti talous- ja palkkahallinnon asioista. Riikalla on myös oma YouTube kanava, jossa hän käy asioita läpi videoiden muodossa.

Riikalla sydäntä lähellä on palkkahallinnon kehittäminen niin, että asiantuntijoilla olisi oikeasti aikaa tehdä sitä asiantuntijatyötä ja rutiinit voitaisiin hoitaa niin hyvin tietotekniikalla kuin se vain on mahdollista.


OHJELMA

PALKKAKIRJANPITO
Palkkakoodisto – palkanlaskijan tilikartta kaiken A ja O jatkossa
• Palkkalajit=tulolajit

TULOREKISTERI – Kansallisen tulorekisteri (KATRE)
• Ilmoittajat – valtuudet ja roolit
• Valtuuttaminen (suomi.fi) ja Katso – tunnisteiden käyttö 1.8.2018 alk.
• Mitä pitää osata kysyä palkkahallinnon ohjelmistotalolta?
• Ilmoittamiskanavat – vaihtoehdot

Rutiinit ja prosessit muuttuvat – miten?
• tulorekisteri 1.1.2019 – Vaihe I
• tulorekisteri 1.1.2020 – Vaihe II
• uusi rytmi palkkatietojen ilmoittamisessa
• kustannusten korvaukset tulorekisterissä
• ansaintajakso, palkanmaksujakso
• palkkaennakoiden jouheva käsittely
• ennakkoilmoitukset, jälkikäteen ilmoitetut tiedot
• pakolliset tiedot, vapaaehtoiset tiedot
• kaksi tapaa ilmoittaa maksetut rahapalkat
• tietojen korjaaminen
• sanktiot
• mitä tietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin edelleenkään
• työkorvauksien ilmoittamismenettely
• tulorekisteriote

Verokorttitiedot – uudet verokortit

Ulkomaiset työnantajat – huomioitavaa

Ammattikoodisto – tilastokeskus (TK10)

PALKKAHALLINNON KONTROLLIT
• kun palkkahallinto on itsellä ja/tai ulkoistettu – työnjako
• palkkajärjestelmän toiminta ja tiedon luotettavuus
• palkkahallinnon prosessit ja toimintakuvaus
• kirjanpitoon siirtyvien tietojen oikeellisuus
• palkkahallinnon jaksotukset – maksamattomat erät
• laskentojen oikeellisuus ja kontrollien testaus
• sähköinen tarkastus

PALKKAHALLINNON VEROTARKASTUS
Palkkahallinnon ja ennakkoperinnän verotarkastusprosessi

Säännöt, ohjeet ja politiikat verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä vastaaviksi
• tavoitteena puhdas verotarkastuskertomus
• vastaavatko liiketoiminta ja palkkakirjanpito toisiaan?
• verotarkastuksissa yleisimpiä nousevia kysymyksiä

PALKKATIETOJEN SÄHKÖISET ARKISTOT, DOKUMENTTIEN HALLINTA JA TIETOSUOJA
Sähköiset arkistot ja dokumenttien hallinta
• asiakirjojen elinkaaren hallinta
• säilytysajat ja -muodot, hävittäminen

GDPR – tietosuoja palkkahallinnossa

PALKKAKIRJANPIDOSTA KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN
– mitä asioita palkanlaskijan on hyvä tietää ja osata liikekirjanpidosta

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksessä
• tuloslaskelma ja tase palkanlaskijan näkökulmasta
• kirjanpidon tilikartta – palkkatietoja koskevat tilit ja kirjaukset
• tarkkana muutostilanteissa – Tyel YEL
• omistajat ja yrittäjät sekä lähipiiri
• johdon palkat

Henkilöstökulut taseessa
• sosiaalikulujen jaksotus
• lomapalkkojen jaksotuksen pääpiirteet

Henkilöstökulut tilinpäätöksessä
• liitetiedot henkilöstöstä ja toimihenkilöistä
• johtoa koskevat tiedot
• eläkesitoumukset

Palkkahallinto tilintarkastuksen kohteena

————————

Koulutuspaikka:
Klapsakka Oy
Karjalankatu 16
26100 Rauma

Ajankohta:
06.09.2018 klo 09.15 – 16.00

Hinta:
490
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.