Kauppakamarin Koulutus järjestää nyt koulutuksen:

Palkanlaskijan päivä (1 pv)

Palkanlaskijan päivässä saat tietoa ajankohtaisista lakiuudistuksista ja palkanlaskennassa esiin nousevista aiheista. Asioita käydään läpi nimenomaan palkanlaskennan näkökulmasta.

Koulutuksen aiheita ovat:
• ajankohtaisia lakimuutoksia
• osa-aikatyö
• työaika-asiaa
• kysymyksiä luontoiseduista
• vuosilomalain mukainen työssäolon veroinen aika
• työssäolon veroinen aika 35 tunnin ansaintasäännössä
• päällekkäiset poissaolot
• säästövapaa.

Voit lähettää kysymyksiä jo etukäteen käsiteltävistä aiheista kouluttajille.

Asiantuntijat
lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

VOIT OSALLISTUA MYÖS ETÄNÄ!
Koulutukseen voi osallistua myös etänä paikasta riippumatta ja osallistuminen onnistuu helposti etänä omalta koneeltasi. Saat ennen tilaisuutta sähköpostissa ohjeet, josta pääset osallistumaan. Jos osallistut verkon välityksellä, kirjoita ilmoittautumisen yhteydessä Muut tiedot -kenttään: ”OSALLISTUN ETÄNÄ”.

Ohjelma
8.30 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu (8.50 Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Ajankohtaisia lakimuutoksia, mm.
55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä koskevat muutokset
työsopimuslain muutokset

Osa-aikatyö, mm.
osa-aikainen sairauspoissaolo
osittaiset perhevapaat
lyhennetty työaika työaikalaissa
vaihtelevan työajan sopimukset

Työaika-asiaa, mm.
lisätyö ja ylityö
liukuva työaika ja joustotyöaika

Kysymyksiä luontoiseduista, mm.
luontoisedut poissaolon aikana
luontoiseduista sopiminen

Lakimies Kati Mattinen Helsingin seudun kauppakamari

12.00-12.45 Lounastauko

12.45
Vuosilomalain mukainen työssäolon veroinen aika käytännön esimerkein
Poissaoloaika, josta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa
Sairaus ja tapaturma
Perhevapaat
Opintovapaa
Lomautus
Reservin harjoitus tai ylimääräinen palvelu
Julkisen luottamustehtävän hoitaminen tai todistajana kuuleminen
Työssäolon veroinen aika työehtosopimuksissa
Poissaolot, jotka eivät kerrytä lomaa

Työssäolon veroinen aika 35 tunnin ansaintasäännössä

Päällekkäiset poissaolot
Vuosiloma perhevapaan aikana
Vuosiloma muun poissaolon aikana
Eri syistä johtuvat päällekkäiset poissaolot
Vuosiloma irtisanomisaikana

Säästövapaa
Vuosiloman säästäminen ja pitämisen pelisäännöt
Lomapalkka säästövapaatilanteessa

Lakimies Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamari

15.45 Tilaisuus päättyy

Tarjoilut: 8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu, 12.00-12.45 lounastarjoilu, 14.00 kahvitarjoilu.

Koulutuspaikka:
Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila, Kalevankatu 12, Helsinki TAI ETÄ

Aika:
16.3.2023

Hinta:
Jäsenetuhinta 590 eur + alv
Normaalihinta 786 eur + alv

Jos osallistut verkon välityksellä, kirjoita ilmoittautumisen yhteydessä Muut tiedot -kenttään: ”OSALLISTUN ETÄNÄ”

Huom! Tutustu myös Helsingin seudun kauppakamarin Kausikorttiin! Kausikortti oikeuttaa osallistumaan vuoden aikana max kymmeneen Helsingin seudun kauppakamarin etäkoulutukseen. Yhden koulutuksen hinta on normaalisti keskimäärin 400 euroa, joten tämän kiinteähintaisen kortin tilaajana hyödyt todella isosti. Uusia koulutuksia julkaistaan ympäri vuoden. Tutustu kausikorttiin tästä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.