Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Palkitsemisen uudet tuulet – Päivitä palkitsemisjärjestelmäsi nykyaikaan (1 pv)

Organisaatiot käyttävät vuosittain melkoisen määrän aikaa ja rahaa erilaisten palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen. Palkitseminen ei kuitenkaan aina tuo toivottua tulosta. Tieto siitä, miten palkitseminen vaikuttaa motivaatioon ja käyttäytymiseen kaipaa usein myös syventämistä. Tule kuulemaan, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaasta palkitsemisesta sekä jakamaan kokemuksia toimiviksi todetuista keinoista parantaa palkitsemisen tehokkuutta.

Kenelle?
Päivä on suunnattu kaikille palkitsemisen kanssa työskenteleville esimiehille sekä palkitsemisjärjestelmien suunnittelusta vastaaville tahoille.

Hyöty osallistujille
Osallistujat kuulevat viimeisimmät tutkimustulokset palkitsemisesta sekä ymmärtävät paremmin miten oman organisaation jäsenet reagoivat palkitsemisen eri muotoihin. Näin valmennukseen osallistujat saavat tieteellisen pohjan oman organisaationsa palkitsemisen suunnitteluun, sekä runsaasti näkökulmia uusiin palkitsemisen menetelmiin.

Kouluttajat
KTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa. Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

DI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi tuotantotalouteen, työpsykologiaan ja johtamiseen. Anninalla on kokemusta teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävistä, projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä. Kouluttajana hän on kiinnostunut erityisesti työhyvinvoinnin, itsensä johtamisen ja projektinhallinnan aihepiireistä.

Osallistujat ovat kommentoineet valmennustamme muun muassa seuraavasti:
”Kattava yleiskuva palkitsemisen muodoista. Antoi ajattelemisen aihetta oman organisaation palkitsemisen kehittämiseen. Käytännön esimerkit jalostettavissa yrityskokeiluun.”


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän alustus, tavoitteet palkitsemiselle
– Toiminnan tehostuminen
– Strategian jalkautuminen
– Muutoshankkeiden edistäminen
– Yhteistyön edistäminen
– Uusien ideoiden luonti

Keskustelu: Mistä haluamme palkita ihmisiä?

09:30 Mikä on palkitsemisemme kohteena?
– Miten nykyorganisaation vaatimukset vaikuttavat yksilöön?
– Erikoistuminen, erikoistumiseen erikoistuminen
– Verkostot ja kompleksisuus
– Johtaminen ja palkitseminen

10:30 Tauko

10:45 Tehokkaan palkitsemisen haasteet
– Vastavuoroisuus, empatia, vapaamatkustajat
– Status, valta, raha ja luottamus
– Miten saavutetusta edusta voidaan siirtyä toimintaa energisoivaan palkitsemiseen?
– Miten seurata palkitsemisen tehokkuutta?
– Palkitsemisen tuomat jännitteet ja vaihtoehtoiskustannukset
– Palkitseminen ja yhteistyö

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkökulmia tehokkaaseen palkitsemiseen
– Käytännön kokemuksia toimivista palkitsemisjärjestelmistä
– Katsaus palkitsemisen tieteeseen
– Motivaatio ja palkitseminen, motivaatio ja luottamus
– Bonusjärjestelmät

14:15 Kahvi

14:30 Sisäisen motivaation tukeminen
– Rahallisen palkitsemisen vaihtoehdot
– Sisäisten motivaatiotekijöiden tukeminen

16:00 Yhteenveto ja loppukeskustelu

——————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Ajankohta:
20.2.2018

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24%. Sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilut.

Alennushinta ryhmille:
Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta: Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekoulutus.fi, p. 041 5106466.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.