fbpx
Palkkaa vai työkorvausta? Työntekijä, yrittäjä vai kevytyrittäjä? (3 h)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Palkkaa vai työkorvausta? Työntekijä, yrittäjä vai kevytyrittäjä? (3 h)

370 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

03.09.2024, Webinaari , Webinaari 29 tammikuun, 2024 Sampo Korppoo

Lakitieto

Milloin työsuorituksesta maksetaan palkkaa, milloin työkorvausta? Miten lisääntyvä alustatalous ja kevytyrittäjyys vaikuttaa rajanvetoon? Miten näitä tuloja kohdellaan verotuksellisesti? Miten palkka ja työkorvaus heijastuvat eläkkeen perustana olevaan työansioon? Entä mitä kannattaa ottaa käytännössä huomioon, kun laatii työ- tai toimeksiantosopimusta?

Onko työstä maksettava suoritus palkkaa vai työkorvausta? Tämä kuuluu ennakkoperinnän klassisiin kysymyksiin. Työnantajan tulee suorittaa palkasta ennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Sen sijaan työkorvauksesta ei suoriteta ennakonpidätystä, jos suorituksen saaja on ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksesta ei makseta myöskään sosiaaliturvamaksua. Rajanvedolla on merkitystä myös arvonlisäverotuksessa, sillä palkkana pidettävästä suorituksesta ei makseta arvonlisäveroa.

On myös tärkeää ymmärtää, miten työeläkevakuuttamisessa määritellään, kuka on työsuhteinen työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä ja kenellä on vastuu lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä. Työeläkevakuuttajan kanssa on syytä käydä ennakoivasti vakuuttamiseen liittyvät näkökohdat läpi, jotta työeläkevakuuttaminen hoituu ajantasaisesti oikein. Näin sekä työn teettäjä että tekijä välttyvät ikäviltä yllätyksiltä ja ylimääräisiltä maksuilta jälkikäteen. Tässä webinaarikoulutuksessa paneudumme näihin tilanteisiin ja kysymyksiin kokeneiden kouluttajien johdolla.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
– Erilaiset työ- ja toimeksiantosuhteiden rajanvetotilanteet sekä näiden vaikutus verotukseen ja eläkkeen perusteena olevaan työansioon.
– Menettely ja verokohtelu sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.
– Miten säännöksiä voi tulkita tuoreiden esimerkkitapausten valossa ja uusimmat Verohallituksen ohjeet ja Eläketurvakeskuksen ratkaisut (mm. laskutuspalveluyrityksistä) huomioiden.
– Käytännön vinkit työ- ja toimeksiantosopimusten oikeaoppiseen laatimiseen siten, että esimerkiksi verotukselliset riskit vältetään.
– Mitä tulee ottaa huomioon, jos työ- tai toimeksiantosopimuksessa halutaan sopia erityisehdoista, kuten kilpailukiellosta.


Kenelle?
– taloushallinnon asiantuntijoille
– henkilöstöhallinnon asiantuntijoille
– toimeksiantosopimuksista päättäville henkilöille
– tilintarkastajille ja kirjanpitäjille
– lakimiehille


Kouluttajat:
Henna Kinnunen
, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy
Henna on työoikeuden rautainen ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on vastannut työoikeudellisista asioista yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Henna vetää HPP:n työoikeustiimiä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja pai­kal­li­sia so­pi­muk­sia kos­ke­vat neu­vot­te­lut. Hä­nen eri­tyi­sen mie­len­kiin­ton­sa koh­tee­na ovat työ­tur­val­li­suus­asiat. Henna avustaa asiakkaita työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosasioissa.

Jaakko Klemettilä, asianajaja, senior counsel, HPP Asianajotoimisto Oy
20-vuotisen uransa aikana Jaakko on ennen HPP:tä työskennellyt tuloverotuksen asiantuntijana Verohallinnossa, kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa veroasiantuntijana, pörssiyhtiön verolakimiehenä ja kansainvälisen asianajotoimiston veroryhmän vetäjänä. Jaakon erityinen osaamisalue ovat yrityskauppojen ja -järjestelyjen verokysymykset, joiden lisäksi hän avustaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita mm. verosuunnittelussa, verovalituksissa, verotarkastuksissa ja arvonlisäveroasioissa. Jaakon neuvonannon yksi painopiste ovat omistajayrittäjien veroasiat, joissa sovitetaan yhteen yritysten ja sen omistajien verotukselliset kysymykset. Jaakko on perehtynyt syvällisesti myös ennakkoperinnän käytännön kysymyksiin.

Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus
Monika työskentelee Eläketurvakeskuksen lakiosastolla ratkaisupäällikkönä. Monikalla on reilun 20 vuoden työkokemus työeläkealalla. Monika on erikoistunut työsuhteen ja yrittäjyyden väliseen rajanvetoon sekä eläkkeen perusteena olevien työansioiden määrittelyyn. Monika toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana.


OHJELMA

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Palkkaa vai työkorvausta?
– Palkan ja työkorvauksen käsitteet verolainsäädännössä
– Työ- ja toimeksiantosuhteen tunnusmerkit
– Ennakkoperintärekisteröinnin ja muun rekisteröinnin merkitys tunnusmerkistöjen kannalta
– Maksajan selonottovelvollisuus
– Henkilökohtaiset palkkiot verotuksessa
– Jälkikäteiset arviointitilanteet ja luottamuksensuoja
– Alustatalouden työntekijät
– Kevytyrittäjyys ja verottajan asiaa koskeva ohje
– Työvoiman vuokraus ja alihankinta

10.15 Tauko

10.30 Palkka ja työkorvaus suhteessa eläkkeen perusteena olevaan työansioon
– Kuka työeläkevakuuttamisessa on työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä?
– Mitä ansioita vakuutetaan palkansaajavakuutuksella? Mitä yrittäjän tulee vakuuttaa?
– Miten työeläkevakuuttamisessa arvioidaan työsuhteen ja yrittäjätyön rajanvetoa?
– Laskutuspalveluyrityksen kautta työtä laskuttavan tai alustan kautta työtä tekevän työnsuorittajan työeläkevakuuttaminen

11.10 Työ- ja toimeksiantosopimuksen laatiminen
– Sopimuksiin kirjattavat ehdot
– Erityiset sitoumukset, kuten kilpailu- ja houkuttelukiellot sekä salassapitoehdot

12.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
3.9.2024, klo 9-12

Hinta:
370 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24 % / hlö
6-10 osallistujaa: 260 euroa + alv 24 % / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja