Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Paloilmoitintutkinto (Tukes -vastuuhenkilötutkinto) (1/2 pv)

Kiwa Inspecta järjestää pelastustoimen laitteista säädetyn lain 10/2007 9§ tarkoittamia paloilmoitintutkintoja.
– Paloilmoitintutkinnon hyväksyttävästi suorittamalla osallistuja osoittaa tunnistavansa paloilmoitinalaa koskevat säädökset ja yleisesti hyväksytyt alan suunnittelu- ja asennusohjeet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Tutkinto:
Tutkinnoilla tavoitteena on varmistaa osallistujan erityisosaaminen koskien paloilmoitinalaa koko paloilmoittimen elinkaaren ajalta alkaen laitteistoissa käytettävien tuotteiden markkinoille saattamisesta, rakentamisen perusteista, toteutuksesta, käytöstä aina laitteiden käytöstä poistoon. Tutkinnosta suoriutuminen edellyttää siis paloilmoitinalaan vaikuttavien säädösten ja ohjeistuksen lisäksi myös rakenteellisen palontorjunnan sekä paloilmoittimeen yhteen liitettävien järjestelmien ja laitteistojen laaja-alaista tuntemusta.
– Tutkintotilaisuus sisältää sekä kysymyssarjoja että harjoitustöitä.

Lisäpisteitä tiivistelmästä
Tutkintoon suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koskien osallistujan näkemystä tutkintoalueen tärkeimmistä asioista.
– Hyvä tiivistelmä käsittelee paloilmoittimien koko elinkaarta lähtien tuotteiden markkinoille saattamisesta, rakennushankkeen suunnittelusta aina laitteiston käytöstä poistamiseen.
– Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä.
– Tiivistelmän tulee olla tutkintoon tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama.


Tutkinnon kysymysten aihealueet pohjautuvat seuraaviin paloilmoitinalaa koskeviin julkaisuihin:
– Pelastuslaki (379/2011)
– Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)
– Paloilmoittimia koskeva määräys Julkaisu A60
– Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje ST 2009
– Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta julkaisut E1, E2 ja E4
– Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (voimaan 1.1.2018)

Niistä tulee kiinnittää huomiota erityisesti kohtiin, jotka koskevat
– kiinteistöjen paloturvallisuutta,
– paloilmoittimia, niiden rakentamis- ja määräytymisperusteita sekä
– palo-osastointiin ja tapaan sekä niiden merkitykseen.

Kaikki edellä mainittu sekä myös muu alaan liittyvä taustamateriaali voi olla mukana tutkinnossa. Aineistoa on hankittavissa esimerkiksi Editasta tai Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä ja Sähköinfosta.


Tutkinnon aluksi varmennetaan tutkinnon suorittajan henkilöllisyys, joten tulijan on siihen syytä ennakolta varautua.

Tutkinnon tulokset
Tieto saavutetusta tutkintotuloksesta tai tutkintotodistus toimitetaan noin kolmen viikon kuluessa kaikille osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen.

Tutkintomaksu
Tutkintoon osallistujilta kerätään tutkintomaksu (200 euroa + alv 24%), sisältäen tutkintotodistuksen. Maksu peritään jälkikäteen.

Tutkinnon kieli
Tutkinnon voi suorittaa myös ruotsiksi. Mainitse asia ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa.OHJELMA

Aikataulu:
• Aamukahvia on tarjolla klo 9.00 alkaen
• Tutkinto alkaa klo 10.00
• Lopetus klo 13.00

Tutkintoon on saavuttava klo 11.00 mennessä ja sieltä saa poistua aikaisintaan klo 11.00.
Tutkintotilasta ei saa poistua tutkinnon suorittamisen aikana.


Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
torstai 16.05.2019

Hinta:
200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.