Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Paloilmoitintutkinto (Tukes -vastuuhenkilötutkinto) (1 pv)

Kiwa Inspecta järjestää pelastustoimen laitteista säädetyn lain 10/2007 9§ tarkoittamia paloilmoitintutkintoja. Paloilmoitintutkinnon hyväksyttävästi suorittamalla osallistuja osoittaa tunnistavansa paloilmoitinalaa koskevat säädökset ja yleisesti hyväksytyt alan suunnittelu- ja asennusohjeet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Tutkinnoilla tavoitteena on varmistaa osallistujan erityisosaaminen koskien paloilmoitinalaa koko paloilmoittimen elinkaaren ajalta alkaen laitteistoissa käytettävien tuotteiden markkinoille saattamisesta, rakentamisen perusteista, toteutuksesta, käytöstä aina laitteiden käytöstä poistoon. Tutkinnosta suoriutuminen edellyttää siis paloilmoitinalaan vaikuttavien säädösten ja ohjeistuksen lisäksi myös rakenteellisen palontorjunnan sekä paloilmoittimeen yhteen liitettävien järjestelmien ja laitteistojen laaja-alaista tuntemusta.

Tutkintoja järjestetään kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja marraskuussa. Tarkemmat päivämäärät on nähtävissä Inspectan kotisivuilla.

Tutkintoon ilmoittautuminen:
Voit ilmoittautua tutkintoon alla olevasta linkistä. Toimi ohjelmiston antamien ohjeiden mukaisesti ja täytä huolellisesti kaikki pyydetyt kohdat. Ilmoittautumisesta ei tule erillistä vahvistusta, sillä onnistuneen ilmoittautumisen tapahduttua ohjelma sulkeutuu.

Tutkinto:
Tutkintotilaisuus sisältää sekä kysymyssarjoja, että harjoitustöitä. Tutkintoon suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koskien osallistujan näkemystä tutkintoalueen tärkeimmistä asioista. Hyvä tiivistelmä käsittelee paloilmoittimien koko elinkaarta lähtien tuotteiden markkinoille saattamisesta, rakennushankkeen suunnittelusta aina laitteiston käytöstä poistamiseen. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä. Tiivistelmän tulee olla tutkintoon tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama.

Tutkinnon kysymysten aihealueet pohjautuvat seuraaviin paloilmoitinalaa koskeviin julkisuihin:
• Pelastuslaki (379/2011)
• Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)
• Paloilmoittimia koskeva määräys Julkaisu A60
• Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje ST 2009
• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta julkaisut E1, E2 ja E4
• Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (voimaan 1.1.2018)

Niistä tulee kiinnittää huomiota erityisesti kohtiin, jotka koskevat kiinteistöjen paloturvallisuutta, paloilmoittimia, niiden rakentamis- ja määräytymisperusteita sekä palo-osastointiin ja tapaan sekä niiden merkitykseen.

Kaikki edellä mainittu sekä myös muu alaan liittyvä taustamateriaali voi olla mukana tutkinnossa. Aineistoa on hankittavissa esimerkiksi Editasta tai Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä ja Sähköinfosta.

Tutkinnon aluksi varmennetaan tutkinnon suorittajan henkilöllisyys, joten tulijan on siihen syytä ennakolta varautua.

Muuta:
Tieto saavutetusta tutkintotuloksesta tai tutkintotodistus toimitetaan noin kolmen viikon kuluessa kaikille osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen.

Tutkintoon osallistujilta kerätään tutkintomaksu (200 euroa + alv 24%), sisältäen tutkintotodistuksen. Maksu peritään jälkikäteen.

Kouluttaja
Hannu Eromäki
, Kiwa Inspecta


OHJELMA

Aikataulu:
• Aamukahvia on tarjolla klo 9.00 alkaen
• Tutkinto alkaa klo 10.00
• Lopetus klo 13.00

Tutkintoon on saavuttava klo 11.00 mennessä ja sieltä saa poistua aikaisintaan klo 11.00.
Tutkintotilasta ei saa poistua tutkinnon aikana.

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Ajankohta:
15.11.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
200
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.