fbpx
Palvelujen digitalisointi ja prosessit – ajan hengessä (1 pv)
Qualitas Fennica järjestää nyt koulutuksen:

Palvelujen digitalisointi ja prosessit – ajan hengessä (1 pv)

EUR

31.08.2016, Scandic Tampere City, Tampere Hämeenkatu 1, Tampere 10 heinäkuun, 2016 Sampo Korppoo

Kehittäminen , Tieto- ja viestintäteknologia

Palvelut elävät murroksen renessanssia. Palvelut kasvavat, kun teollisuus ja ohjelmistotuotanto siirtyvät tuotteista palveluihin. Nyt on oivallettu, että palvelusuoritteet voidaan myös paloitella rutiineiksi ja digitalisoida. Esimerkkinä käy matkan varaaminen netissä tai tuotteen tilaaminen verkkokaupasta. Palvelujen digitalisaatio on luonut kokonaan uusia palveluja ja liiketoimintamalleja.

Prosessit pitää tunnistaa ja kuvata, että tiedetään, mitä tehdään, ja miten prosessit liittyvät toisiinsa. Prosessista laaditaan prosessikartta ja prosessikuvaukset. Prosessikuvaus määrittää vastuut ja vaiheet, antaa henkilöstölle tekemisen mallin ja varmentaa lopputuloksen. Ajan myötä raskaat ja yksitoikkoiset työt on automatisoitu ja annettu edelleen robottien tehtäväksi.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet kehittää palvelujaan ja prosessejaan yhdessä, asiakaslähtöisesti ja tasapainoisesti.

Koulutuksen tavoitteena on:
– oppia tuotteistamaan palveluja;
– auttaa tunnistamaan asiakkaan ja tilaajan arvostamat palvelun tekijät sekä luomaan tarpeita vastaavat ja tehokkaat palvelut;
– parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja mitattavuutta;
– auttaa kehittämään uusia digitaalisia palveluja ja liiketoimintamalleja;
– tarjota suuntaviivoja prosessien kuvaamiseen, kehittämiseen ja mittaamiseen;
– oppia luomaan palveluista ja prosesseista kiven kova paketti;
– jakaa vinkkejä, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Koulutus on suunnattu kohderyhmälle, jotka kehittävät organisaatioiden palveluja, tarjoavat niitä tilaajille, kehittävät uusia liiketoimintamalleja, osallistuvat palvelujen kilpailuttamiseen sekä palvelun tuottajille ja tilaajille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Koulutus sopii henkilöille, joiden tulee vakuuttaa asiakas tai tilaaja palvelun sisällöstä ja tasosta. Koulutus on kohdennettu henkilöille, joita kiinnostaa prosessien kehittäminen, digitalisointi, mittaaminen ja tehostaminen. Koulutus sopii palvelujohtajille, liiketoimintajohtajille, palvelupäälliköille, tuotepäälliköille, prosessinomistajille, laatu- ja kehityspäälliköille, johdolle, esimiehille ja sisäisille auditoijille sekä kaikille palvelujen ja prosessien kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten palvelujen ja prosessien kehittämisen tueksi.

Asiantuntija:
Kouluttajana toimii DI Ossi Ritola, Qualitas Fennica. Kouluttaja on ohjannut menestyksellisesti kymmenien yritysten laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamista ja jatkokehittämistä niin yksityisellä sektorilla kuin julkisella alalla. Kouluttaja on tehnyt laajoja yritysten ja prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet. Kouluttajalla on laaja kokemus laatupäällikkönä, työpäällikkönä, projektipäällikkönä, Inspecta Oy pääarvioijana sekä Qualitas Fennica Oy kouluttajana ja konsulttina sekä IMS Business Solutions Oy toimitusjohtajana.


OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus
– esittäytyminen
– ohjelma ja tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Miten palvelut ja prosessit tasapainottavat toisiaan?
– lopputulos – mitä
– toteutus – miten
– toistensa tukijoina
– täydentävät esittämistavat vähentävät kokonaistyötä

Miten palvelutarjoamaa arvioidaan ja kehitetään?
– palvelutarjonnan jäsentäminen kokonaisuuksiin ja yksittäisiin palveluihin
– uudet palvelut, valituille asiakkaille ja kannattavasti
– digitalisaation mahdollistavat uudet palvelut ja toimintamallit
– palvelukartta

Miten tuotteistaa palveluja?
– palveluvaatimukset
– palvelun sisällön määrittely
– palvelukuvaus
– palvelun vakiointi, konkretisointi ja hiljaisen tiedon siirto

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 Miten kuvata ja ohjata prosesseja?
– prosessikartta
– prosessin määrittely ja kuvaus
– laadun- ja riskienhallinta
– vakioidut työvälineet, menetelmät ja toimintatavat
– hyödyt ja mahdollisuudet

Miten kehittää, seurata ja mitata palveluja ja prosesseja?
– asiakaslähtöisyys
– tehokkuus, nopeus ja poikkeamat suunnitellusta
– ongelmanratkaisu, palautteet ja mittaus
– kannattavuuden ja tuottavuuden jatkuva parantaminen
– onnistumisen arviointi
– muutosten haasteet
– valmiit mallit, työpohjat ja työkalut

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?
– päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutusaika ja -paikka:
31.08.2016, Scandic Tampere City, Tampere

Hinta:
540 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja