fbpx
Palvelukuvaukset ja prosessit – erottamattomat kaksoset (1 pv)
Qualitas Fennica järjestää nyt koulutuksen:

Palvelukuvaukset ja prosessit – erottamattomat kaksoset (1 pv)

EUR

26.05.2016, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki Valimotie 8, Helsinki 28 maaliskuun, 2016 Sampo Korppoo

Palveluista laaditaan palvelukartta ja palvelukuvaukset. Palvelukuvaus määrittää palvelun sisällön, vakuuttaa asiakkaat ja tarjoaa rahalle vastinetta. Samalla palvelut voidaan kehittää tarpeita vastaavaksi ja tehokkaiksi.

Prosessista laaditaan prosessikartta ja prosessikuvaukset. Prosessikuvaus määrittää työnkulun, antaa henkilöstölle tekemisen mallin ja varmentaa lopputuloksen.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet kehittää palvelujaan ja prosessejaan yhdessä, asiakaslähtöisesti ja tasapainoisesti. Kehitystyö edistyy hienosti ja tuottaa todellista kilpailuetua tarjousvertailuissa ja kilpailuttamistilanteissa sekä sisäistä tehokkuutta ja tuottavuutta.

Koulutuksen tavoitteena on:
– Oppia tuotteistamaan palveluja
– Auttaa tunnistamaan asiakkaan ja tilaajan arvostamat palvelun tekijät sekä luomaan tarpeita vastaavat ja tehokkaat palvelut
– Parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja mitattavuutta
– Oppia kuvaamaan prosesseja
– Tarjota suuntaviivoja prosessien kehittämiseen ja mittaamiseen
– Oppia luomaan palveluista ja prosesseista kiven kova paketti
– Jakaa parhaita käytäntöjä.

Koulutus on suunnattu kohderyhmälle, jotka kehittävät organisaatioiden palveluja, tarjoavat niitä tilaajille, osallistuvat palvelujen kilpailuttamiseen sekä palvelun tuottajille ja tilaajille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutus sopii henkilöille, joiden tulee vakuuttaa asiakas tai tilaaja palvelun sisällöstä ja tasosta. Koulutus on kohdennettu henkilöille, joita kiinnostaa prosessien kehittäminen, mittaaminen ja tehostaminen yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Koulutus sopii palvelujohtajille, palvelupäälliköille, tuotepäälliköille, prosessinomistajille, laatu- ja kehityspäälliköille, johdolle, esimiehille ja sisäisille auditoijille sekä kaikille palvelujen ja prosessien kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustuksista ja workshop-työskentelystä. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Kurssilaiset perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien ja organisaatiokohtaisten syventävien pohdintojen kautta. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Asiantuntija:
Ossi Ritola
, IMS Business Solutions Oy, Qualitas Fennica


OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus
– esittäytyminen
– ohjelma ja tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Miten palvelut ja prosessit tasapainottavat toisiaan?
– lopputulos – mitä
– toteutus – miten
– toistensa tukijoina
– täydentävät esittämistavat vähentävät kokonaistyötä

Miten palvelutarjoomaa arvioidaan ja kehitetään?
– palvelutarjonnan jäsentäminen kokonaisuuksiin ja yksittäisiin palveluihin
– palvelukartta

Miten tuotteistaa palveluja?
– palveluvaatimukset
– palvelun sisällön määrittely
– palvelukuvaus
– palvelun vakiointi, konkretisointi ja hiljaisen tiedon siirto

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 Miten kuvata prosesseja?
– prosessikartta
– prosessin määrittely ja kuvaus
– laadun- ja riskienhallinta
– vakioidut työvälineet, menetelmät ja toimintatavat
– hyödyt ja mahdollisuudet

Miten kehittää, seurata ja mitata palveluja ja prosesseja?
– asiakaslähtöisyys
– tehokkuus, nopeus ja poikkeamat suunnitellusta
– ongelmanratkaisu, palautteet ja mittaus
– onnistumisen arviointi
– muutosten haasteet
– valmiit mallit, työpohjat ja työkalut

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?
– päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy


Koulutusaika ja -paikka:
26.05.2016, Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki

Hinta:
540 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja