Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Palvelumuotoilu, koulutus ja workshop (3 pv)

Koulutuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja – sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta.

Koulutuksen työpajoissa kehitetään ja testataan omaa uutta palvelutuoteideaa tai kehitetään olemassa olevaa palvelua edelleen. Koulutus rakentuu kolmesta aktiivisesta työpajapäivästä, joissa etenemme palvelumuotoilun perustasta vaiheittain palvelutuotteen paketointiin.

Tiivis ja innostava palvelumuotoilukoulutus, jossa osallistujana pääset heti kokeilemaan koulutuksen työpajoissa uusia oppeja oman palvelun muotoilun parissa.

Sisältö palvelumuotoilukoulutuksessa
Palvelumuotoilun ohjelma rakentuu kolmesta päivästä, joissa yhdistyvät koulutus ja workshop-työskentely oman palvelun kehittämisen parissa.


OHJELMA
1. Työpajapäivä – Palvelumuotoilun perusta, 10.9.2018

Mitä palvelumuotoilu ja -tuotteistaminen on ja miten voimme soveltaa sitä palveluidemme markkinoinnissa, myynnissä ja toteutuksessa. Päivä antaa osallistujille perusteet sille, mistä palveluiden tuotteistamisessa on kyse.

Ennakkolukutehtävä:
Osallistujat lukevat heille sähköisesti toimitettavan Palveluiden tuotteistamisen -käsikirjan (160 s.)

1. Päivän aikana käsittelemme:
– ennakkolukutehtävän purku
– mitä palveluiden tuotteistaminen on ja mitä hyötyä siitä on?
– sisäinen ja ulkoinen näkökulma tuotteistamiseen
– miksi tuotteistamme ja millaisia tavoitteita asetamme sille
– mitkä ovat päätavoitteemme tuotteistamiselle ja miten mittaamme näiden täyttymistä
– millaisia palveluita kannattaa tuotteista
– hyvän palvelutuotteen tuntomerkit palvelun ostamisen, kokemisen ja tuottamisen näkökulmasta
– asiakasnäkökulma ja asiakasvalinta
– tuotteistamisen ja räätälöinnin tasapaino palvelutuotteessa
– miten palvelu tuotteistetaan
– keitä tuotteistamiseen tarvitaan
– tuotteistamisen prosessi
– yleiskuva eri menetelmistä ja työkaluista palveluiden tuotteistamiseksi

Välitehtävä: Oman palveluaihion asiakkaat
Osallistujat valitsevat nykyisen tai uuden palvelutuoteidean ja määrittelevät saaduilla työkaluilla tavoiteltavat asiakkaat.

2. Työpajapäivä – Asiakasymmärryksen kartuttaminen ja analysointi sekä palvelutuotteen nopea testaaminen, 4.10.2018

Päivän aikana kartutamme asiakasymmärrystä voidaksemme luoda tuotteillamme asiakkaalle merkityksellistä arvoa. Tutkimme Busines Model Canvasin avulla palvelutuotteen liiketoimintamallin osia ja yhteensopivuutta yrityksen strategiaan. Luomme Arvoarvauskartan (Value Proposition Canvas) avulla hypoteesin asiakkaan tarpeista ja motiiveista sekä tutkimme muita asiakasymmärryksen lisäämiseen liittyviä työkaluja.

2. Päivän aikana käsittelemme:
– asiakaslupauksemme – palvelutuotteet osana strategiaa
– palveluaihioiden avaaminen ja kehitys canvas -työkaluilla
– palveluiden nykytila – business model canvas
sisältö
– asiakasarvo
– hinnoittelu
palvelun arvoarvauskartta
– asiakas
– käyttäjät
– organisaatiot
– toimialan ymmärtäminen
– menetelmiä asiakasymmärryksen kartuttamiseen
– ketterä ja iteroiva kehitys
ideointi
– ideointimenetelmiä
– mitä jos…
konkretisointi
– palvelun prototyyppien kehittäminen
– minimum viable product (mvp)
– simulointi ja testaaminen
– asiakashaastattelut

Välitehtävä: Arvoarvauskartan testaaminen

Arvoarvauskartan ensimmäisen version hypoteesien testaaminen sekä uuden ymmärryksen kerääminen haastattelemalla kohdeasiakkaita.

3. Työpajapäivä – Palvelutuotteen konseptointi, suunnittelu ja myynti, 5.10.2018

Kolmas työpajapäivä keskittyy palvelun kehittämisen, karsimisen, muotoilun ja tuotteistamisen menetelmiin. Päivän aikana on tarjolla tuhti paketti menetelmiä ja työkaluja ideoinnista prototyyppeihin sekä palvelutuotteen paketointiin julkaisukuntoon.

3. Päivän aikana käsittelemme mm:
– käyttäjäprofilointi
– mitä tarkoittaa
– miten tehdään ja käytetään
– hinnoittelu
– valinta
– miten valita asiakkaalle oleellisimmat arvon elementit
– karsintamenetelmiä
– palvelumallin laadinta
– service blueprinting
– palvelupolku
– palvelutuokiot
– asiakaskokemuskartta
– miten asiakas kokee palvelun
– miten testaa palveluaihiota asiakkaalla
– palvelun paketointi tuotteeksi
– markkinointimateriaali
– palvelun myyntityökalut
– keskusteluopas
– tarjouksen sisältö
– tuotantonäkökulma
– palvelun tuottaminen

Aikataulu palvelumuotoilukoulutukselle
Koulutuspäivät ovat klo 09:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 08:30 alkaen.

Koulutuskortti palvelumuotoilukoulutuksessa:
Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää.

——————————-

Koulutuspaikka:
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

Aika:
10.9.2018 ja 4.- 5.10.2018 (3 pv)

Hinta:
1990 eur
(+ alv. 24 %)

——————————
Peruutusehdot
Alle 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksusta 50 %. Alle 7 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun ja mahdolliset jo tilatut testit.

Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutuksiin. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä ilmoittautumisesi jälkeen

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.