fbpx
Patentit-Teollisuus-Tekniikka (16 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Patentit-Teollisuus-Tekniikka (16 pv)

8 900 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

27.09.2022-24.05.2023, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 9 syyskuun, 2022 Sampo Korppoo

Lakitieto , Liiketoiminnan kehittäminen , Pitkät kurssit , Toiminnan kehittäminen

Älä luovuta kilpailijalle! Suojaa keksinnöt.

Innovaatiosta syntyvä kilpailuetu kannattaa suojata. Keksintö on nopeasti kopioitu ja yrityksen etulyöntiasema menetetty, jos oivallukselle ei ole haettu patenttia tai muuta teollisoikeudellista suojaa.

Patentit–Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelma perehdyttää sinut teollisoikeuksiin. Sen aikana käyt läpi patentinhakuprosesseja Suomessa ja ulkomailla. Ohjelmassa painotetaan johdonmukaisen patenttitoiminnan merkitystä yrityksissä.

Ohjelma, tunnettu myös nimellä Pitkä patenttikurssi, on alun perin perustettu 1990-luvun alussa Teknillisessä korkeakoulussa suomalaisten kansainvälistyvien yritysten avuksi. Siitä on muodostunut alan de facto -koulutusohjelma, johon on osallistunut yli 800 henkilöä.

Koulutusohjelmassa sinulle tulevat tutuiksi suomalainen ja eurooppalainen patenttijärjestelmä sekä ne muiden keskeisten talousalueiden tai maiden patenttijärjestelmien erityispiirteet, jotka kansainvälisesti toimivan yrityksen on tärkeä tuntea. Koulutuksessa kuulet mahdollisuuksista ja keinoista ottaa paras hyöty omista teollisoikeuksista sekä miten välttää toisten teollisoikeuksien loukkaaminen.

Ohjelman kouluttajat ovat alansa huippua ja jakavat tietoaan ja kokemuksiaan osallistujien hyödyksi. Kouluttajat tulevat eri patenttien kanssa toimivista tahoista, niin pörssiyhtiöistä kuin asianajotoimistoista ja heillä kaikilla on teoreettisen viitekehyksen lisäksi vahva käytännön kokemus.

– Ohjelma avaa perinpohjaisesti koko patenttimaailman ja on patenttialan tärkein koulutus alan asiantuntijoille.
– Ohjelma on patenttialalla erinomaisen tunnettu: 30 vuoden aikana ohjelman on suorittanut yli 800 patenttialan asiantuntijaa.
– Aiemmat osanottajat arvioivat ohjelman kokonaisarvosanalla 5,41/6.

Miksi insinöörin tai tutkijan kannattaa opiskella käytännöllistä teollisoikeutta?
Teollisoikeus- ja patenttiasiat kuuluvat harvoihin teknisiin tai luonnontieteellisiin perustutkintoihin, joten niihin liittyvät tiedot ja taidot on tyypillisesti hankittava täydennyskoulutuksessa. Suurin osa Patentit–Teollisuus–Tekniikka -koulutuksen osallistujista hoitaa päätyönään yrityksen patenttiasioita. Teollisoikeudellisten haasteiden, mahdollisuuksien ja käytäntöjen tunteminen on hyödyllistä myös esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä toimiville, ja osa koulutuksen osallistujista onkin näitä oman toimensa ohessa asioista kiinnostuneita. Teollisoikeudet ja suojausmahdollisuudet tunteva henkilö on yritykselle arvokas, sillä hän valvoo yrityksen etua ja auttaa välttämään oikeudellisia karikoita.

Hyödyt
Teollisoikeudet ja suojausmahdollisuudet tuntevan asiantuntijan avulla organisaatio suojaa keksintönsä ja valvoo oikeuksiaan myös Suomen markkinan ulkopuolella. Mitä paremmin asiantuntija tuntee teollisoikeuksia, sitä paremmin hän osaa valvoa yrityksen etua. Koulutus auttaa myös välttämään muiden oikeudenhaltijoiden teollisoikeuksien rikkomista ja/tai tukemaan asiakkaita edellä mainituissa toiminnoissa.

– Perehdyt laajasti teollisoikeuksiin ja patentinhakuprosesseihin Suomessa ja ulkomailla ja opit hakemaan suojaa keksinnöille ja muille innovaatioille
– Pystyt valvomaan johdonmukaisella tavalla teollisoikeuksia ja ymmärrät niiden merkityksen yritystoiminnassa
– Opit patenttitiedon hankinnan ja suojapiirin tulkinnan ja tiedät, miten välttää muiden oikeudenhaltijoiden teollisoikeuksien rikkomista


Kenelle?
Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka hyötyvät työssään yrityksen teollisoikeudellisen kokonaisuuden hallitsemisesta: keksinnön syntymisestä sen suojaukseen ja hyödyntämiseen asti.

Koulutukseen on osallistunut esimerkiksi
yrityksissä pääasiallisesti teollisoikeudellisia asioita hoitavia patentti-insinöörejä
patenttiasiamieheksi tähtääviä asiantuntijoita patenttiasiamiestoimistoista
– Patentti- ja rekisterihallituksen tutkijainsinöörejä
yliopistoissa ja ELY-keskuksissa toimivia innovaatio- ja keksintöasiamiehiä
tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa työskenteleviä, jotka haluavat tuntea yleisesti keksintöjen suojaamisen periaatteet
teollisoikeusasioita oman toimensa ohella hoitavia tai tehtävät pian vastuulleen ottavia
– teollisoikeuksien parissa työskenteleviä lakimiehiä.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutusohjelman suorittamiseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi kolme osatenttiä, harjoitustyö ja erikoistyö.

Erikoistyö palautetaan vasta lähiopetuksen päätyttyä. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Suorittaminen ei edellytä vapaaehtoiselle internaattijaksolle osallistumista.

Rakenne

8 koulutusjaksoa
– Yksi koulutusjakso sisältää kaksi lähiopetuspäivää. Lisäksi ohjelmaan kuuluu vapaaehtoinen internaattijakso.

Harjoitustyö ja erikoistyö
– Koulutukseen sisältyy patenttihakemuksen laatimisharjoitus sekä vapaaehtoinen erikoistyö, joka palautetaan koulutuksen päätyttyä

Tentit
– Tentit ovat jaksoilla 4 (tentitään jaksot 1–3), 6 (tentitään jaksot 4 ja 5) ja 9 (tentitään jaksot 6 ja 8).

Koulutusjaksot

27.–28.9.2022
Teollisoikeudet yritystoiminnassa
– patenttialan peruskäsitteet
– immateriaalioikeudet
– teollisoikeuksien merkitys liiketoiminnassa
– liikesalaisuus
– työsuhdekeksinnöt


25.–26.10.2022
Teollisoikeudelliset suojamuodot
– patentti
– hyödyllisyysmalli
– mallisuoja
– tavaramerkki
– sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
– tekijänoikeus
– internet-verkkotunnukset


23.–24.11.2022
Patentointi Suomessa
– patenttihakemuksen laatiminen
– patenttitietokannoista
– patentoinnin erityispiirteitä eri aloilla


13.–14.12.2022
Patenttihakemuksen käsittely Suomessa
– patenttihakemuksen virastokäsittely
– patentinhakuprosessin erikoistapauksia
– vastaaminen välipäätökseen
– väite
– kiertokäynti PRH:ssa


17.–18.1.2023
Patentit ja kilpailijat
– kilpailijaseuranta
– patenttitiedon hankinta ja hyödyntäminen
– uudet teknologiat & IPR
– patentin suojapiirin tulkinta
– patenttiriidat ja loukkaukset
– patenttiasiat (mm. valituskäsittely) markkinaoikeudessa


15.–16.2.2023
Kansallisten patenttijärjestelmien erityispiirteitä
– Teollisoikeudet eri maissa ja maanosissa
– Patentointi USA:ssa


3 päivää maaliskuussa 2023
Vapaaehtoinen internaattijakso: EPO:n virtuaalikäsittely
Vapaaehtoisen internaattijakson aikana osallistut etänä Euroopan patenttivirastossa (EPO) pidettäviin suullisiin väite- ja valituskäsittelyihin. Tutustut yhdessä ryhmän kanssa EPO:n virtuaalikäsittelyyn, jonka jälkeen käsittelyn tapahtumat käydään yhdessä läpi.

Jakson aikana saat kokonaiskuvan Euroopan patenttiviraston ja yritysten ja patenttiasiamiestoimistojen toiminnasta suullisissa käsittelyissä. Ymmärrät, miten suullisiin käsittelyihin kannatta valmistautua ja pääset keskustelemaan ja verkostoitumaan muiden ohjelmaan osallistuvien kanssa.

Internaattijakso järjestetään Suomessa (paikka vahvistuu) ja osallistuminen on vapaaehtoista.


19.–20.4.2023
Kansainväliset patentinhakujärjestelmät
– EPC European Patent Convention
– PCT Patent Cooperation Treaty
– Euro-PCT


23.–24.5.2023
Teollisoikeuksien hyödyntäminen
– aineettoman omaisuuden aktiivinen hyödyntäminen
– teollisoikeuksien arvon määrittämisestä
– tuoteväärennökset
– franchising
– lisensointi
– avoin lähdekoodi


Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
27.9.2022–24.5.2023

Hinta:
8 900 euroa
/hlö + alv 24 %. Vapaaehtoisen kotimaan internaattijakson matka-, majoitus-, ja ravitsemuskulut eivät sisälly hintaan. Voit myös ilmoittautua yksittäisille ohjelman jaksoille, ks. lisätietoa alla.

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille
Voit ilmoittautua yhdelle tai useammalle Patentit-Teollisuus-Tekniikka -ohjelman opintojaksolle. Kun samalla tilauksella on useita jakso-osallistumisia, saat merkittävän hintaedun.

Yhden jakso-osallistumisen hinta on 1 500 euroa /hlö + alv 24 %.

Kampanjahinnat: Kun valitset itsellesi useamman kuin yhden jakson, saat merkittävän hintaedun. Saat edun myös, jos organisaatiostasi ilmoittautuu kaksi tai useampi osallistuja samalle jaksolle.

kaksi jakso-osallistumista 1 400 euroa (+ alv) / henkilö: yhteensä 2 800 euroa (+ alv)
kolme jakso-osallistumista 1 300 euroa (+ alv) / henkilö: yhteensä 3 900 euroa (+ alv)
neljä jakso-osallistumista 1 200 euroa (+ alv) / henkilö: yhteensä 4 800 euroa (+ alv)
seuraavat jaksoilmoittautumiset + 1 200 euroa (+ alv) / henkilö

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 26.9.2022 mennessä!

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja