Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Polku sertifiointiin -koulutuskokonaisuus – laatupäällikön oppimispolku (5 pv)

Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet.

Oppimispolkuun on koottu Kiwa Inspectan tehokkaat ja erinomaista palautetta saaneet johtamisjärjestelmäkoulutukset tiiviiksi paketiksi. Koulutukset on aikataulutettu realistisesti siten, että järjestelmän rakentaminen sertifiointikuntoon on mahdollista kokonaisuuden jälkeen.

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään yhteensä viisi lähiopetuspäivää. Kahden päivän osakokonaisuuksien välillä tehdään välitehtäviä, jotka syventävät opittua ja niiden tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Koulutuksen osakokonaisuudet ovat:

1) SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä (1 pvä)

2) Hallintajärjestelmän rakentaminen ISO 9001- hengessä (2pvä) ja

3) Tehokas sisäinen auditointi (2pvä).

Valmennuksen jälkeen osallistuja hallitsee
– standardin vaatimustenmukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet
– organisaation johtamisjärjestelmän itsenäisen kehittämisen standardin vaatimusten mukaiselle tasolle
– tehokkaat sisäisen auditoinnin periaatteet ja menettelytavat, jotka ovat yrityksen toiminnan jatkuvan parantamisen sekä sertifikaatin saamisen ja ylläpidon keskeisiä kysymyksiä.

Koulutuskokonaisuuden ja sitä seuranneen organisaation itsenäisen johtamisjärjestelmän kehittämisen jälkeen, kokonaisuutta voidaan täydentää organisaatiokohtaisella kuiluanalyysillä. Analyysi testaa organisaation valmiudet ennen mahdollista sertifiointiarviointia.

Kenelle?
Henkilöille, jotka haluavat johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi.

Kouluttajat
Jussi Moisio
, Qualitas Fennica/Arter Oy
Tuulikki Lammi, pääarvioija, Inspecta Sertifiointi
Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Inspecta Sertifiointi


OHJELMA

Uudet ISO 9001:2015 -vaatimukset selkokielellä (1 pvä)

Aika: 24.1.2018
Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Luennoija: Jussi Moisio, Qualitas Fennica/Arter Oy

Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Kurssiin sisältyy aiheeseen johdattava etukäteistehtävä, joka puretaan koulutuspäivän aluksi. Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä syventävä tehtävä, jonka kommentoinnista sovitaan erikseen.

Ohjelma: (1 pvä)

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä

• Uudistamisen tavoitteet ja keskeiset muutokset
• Annex SL ja sen merkitys

9.30 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä
4 Organisaation toimintaympäristö
5 Johtajuus
6 Laatujärjestelmän suunnittelu
7 Tukitoiminnot

12.00 Lounas

13.00 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä
8 Toiminta

14.00 Kahvi

14.15 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä
9 Suorituskyvyn arviointi
10 Parantaminen

15.30 Loppukeskustelu

~16.00 Päivä päättyy

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ISO 9001 -hengessä (2-3 pvä)

Aika: 6.2. ja 8.3.2018
Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Luennoija: pääarvioija Tuulikki Lammi, Inspecta Sertifiointi

Koulutuksessa opitaan ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteet, asiakkaiden ja sidosryhmien rooli järjestelmän tavoitteissa, sisällössä, prosesseissa, resursseissa ja palautteiden hankinnassa.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää etukäteistehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja välitehtävän.
Ennakkotehtävänä on oman organisaation nykytilan kartoittaminen. Välitehtävänä on laadunhallintajärjestelmän projektisuunnitelman laatiminen ja prosessien tunnistaminen.

Ohjelma: (2 pvä)

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Kertausta:
– mitä laatu on?
– mikä on laadunhallintajärjestelmä?
– voiko laatua ohjata?

10.00 ISO 9001:
– esittely
– vaatimusten avaus

11.00 Prosessioppia:
– prosessien tunnistaminen
– määrittäminen
– kuvaaminen
– mittarointi
– seuranta

12.00 Lounas

13.00 Laadunhallintajärjestelmän rakenne:
– asiakirjat
– tallenteet
– laatukäsikirja ja sen sisällysluettelo

14.30 Kahvi

15.00 Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen
– projektin organisointi
– eteneminen askel askeleelta

16.00 Välitehtävän antaminen

16.30 Päivä päättyy

VÄLITEHTÄVÄ KOULUTUSPÄIVIEN VÄLISSÄ

Ohjelma: (3 pvä)

8.45 Kahvi

9.00 Välitehtävien purku

11.00 Käytännön ohjeita
– ISO 9001 alueille 5-7
– projektin läpiviemiseen

12.00 Lounas

13.00 Käsittely ja analysointi
– analysointi
– käsittely kokouksissa
– toimenpiteiden toteutus

14.00 Johdon katselmukset

14.30 Kahvi

15.00 Sisäiset auditoinnit

16.00 Jatko-ohjeet

16.30 Päivä päättyy

Tehokas sisäinen arviointi -koulutus (4-5 pvä)

Aika: 8.5. ja 5.6.2018
Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Luennoija: Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Inspecta Sertifiointi

Koulutuksessa:
– saat perusvalmiudet arviointiin
– syvennät ja tehostat arvioinnin toteutusta
– opit tulkitsemaan ISO 9001:n ja ISO 14001:n merkityksen sisäisen arvioijan kannalta
– ymmärrät arviointien merkityksen yrityksen johtamisen, kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta

Koulutus sisältää pienimuotoisen ennakkotyön. Koulutuspäivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa.

Ohjelma: (4 pvä)

8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti

10.00 Arviointistandardi ISO 19011 ja pääkohtia standardien vaatimuksista

10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus
– organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi
– arvioinnin vuosisuunnittelu
– toiminnon ”tila ja tärkeys”
– prosessien arviointi
– arviointikohteiden valinta
– mitä haluan saada esille arvioinnissa?
– laadinko kysymyslistan?
– miten havainnot kirjataan ja raportoidaan?

12.00 Lounas

13.00 Strategia, tavoitteet ja arviointi
– sisäinen arviointi on koulutuksen väline
– sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa
– miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat?
– arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota.

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Arviointitekniikka

15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto

16.00 Päivä päättyy

PÄIVIEN VÄLISSÄ VÄLITEHTÄVÄNÄ ON HARJOITUSARVIOINTI OMASSA ORGANISAATIOSSA.

Ohjelma: (5 pvä)

8.45 Aamukahvi

9.00 Välityön läpikäynti

10:15 Kertausta ja yleistä arvioinnista

11.00 Korjaavat toimenpiteet

12.00 Lounas

13.00 Johdon katselmus

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani?

15.45 Yhteenveto

16.00 Päivä päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Ajankohta:
24.1. – 5.6.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
2205
euroa /hlö + alv 24 %

Laskutamme jokaisen koulutuskokonaisuuden osan erikseen viikkoa ennen koulutusta
Hinta pitää sisällään koulutuksen, ennakko- ja välitehtävät, koulutusmateriaalin sekä ohjelmassa mainitut kahvi- ja ruokatarjoilut.
(Jos olet jo aiemmin käynyt standardikoulutuksen ja haluat mukaan
”Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuus – laatupäällikön oppimispolku”, koulutukseen,
niin saat 2-4 koulutuspäivät 15 % alennuksella normaalihinnasta. Ole yhteydessä koulutuskoordinaattoriin)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.