Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuus – laatupäällikön oppimispolku (ISO 14001 ympäristöjärjestelmästä) (4 pv)

Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet. Oppimispolkuun on koottu Kiwa Inspectan tehokkaat ja erinomaista palautetta saaneet johtamisjärjestelmäkoulutukset tiiviiksi paketiksi. Koulutukset on aikataulutettu realistisesti siten, että järjestelmän rakentaminen sertifiointikuntoon on mahdollista kokonaisuuden jälkeen. Koulutuskokonaisuus pitää sisällään yhteensä 5 lähiopetuspäivää. Kahden päivän osakokonaisuuksien välillä tehdään välitehtäviä, jotka syventävät opittua: tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseksi.

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään yhteensä 5 lähiopetuspäivää. Kahden päivän osakokonaisuuksien välillä tehdään välitehtäviä, jotka syventävät opittua ja niiden tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Koulutuksen osakokonaisuudet ovat:

1) SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä (1 pvä)

2) Hallintajärjestelmän rakentaminen ISO 9001- hengessä (2 pvä) ja

3) Tehokas sisäinen auditointi (2 pvä).

Valmennuksen jälkeen osallistuja hallitsee
– standardin vaatimustenmukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet
– organisaation johtamisjärjestelmän itsenäisen kehittämisen standardin vaatimusten mukaiselle tasolle
– tehokkaat sisäisen auditoinnin periaatteet ja menettelytavat, jotka ovat yrityksen toiminnan jatkuvan parantamisen sekä sertifikaatin saamisen ja ylläpidon keskeisiä kysymyksiä.

Koulutuskokonaisuuden ja sitä seuranneen organisaation itsenäisen johtamisjärjestelmän kehittämisen jälkeen, kokonaisuutta voidaan täydentää organisaatiokohtaisella kuiluanalyysillä. Analyysi testaa organisaation valmiudet ennen mahdollista sertifiointiarviointia.

Kenelle?
Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen ISO 14001 -hallintajärjestelmän rakentamiseksi.

Kouluttajat
Jussi Moisio
, Qualitas Fennica/Arter Oy
Tuulikki Lammi, pääarvioija, Kiwa Inspecta
Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta


OHJELMA

Uudet ISO 14001:2015 -vaatimukset selkokielellä (1 pvä)

Luennoija: Jussi Moisio, Qualitas Fennica/Arter Oy

Koulutuksen tavoite:
Osallistuja ymmärtää ympäristöjärjestelmän kokonaisuuden, sekä tietää, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.

Koulutuksen sisältö:
Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Kurssiin sisältyy aiheeseen johdattava etukäteistehtävä, joka puretaan koulutuspäivän aluksi. Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä syventävä tehtävä, jonka kommentoinnista sovitaan erikseen.


Ohjelma:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 ISO 14001 standardin muutokset
• Uudistamisen tavoitteet ja keskeiset muutokset
• Annex SL ja sen merkitys

9.30 ISO 14001 ympäristöstandardi selkokielellä
4 Organisaation toimintaympäristö
5 Johtajuus
6 Suunnittelu

12.00 Lounas

13.00 ISO 14001 ympäristöstandardi selkokielellä
7 Tukitoiminnot
8 Toiminta

14.00 Kahvi

14.20 ISO 14001 ympäristöstandardi selkokielellä
9 Suorituskyvyn arviointi
10 Parantaminen

15.00 Loppukeskustelu

15.30 Päivä päättyy

**********

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN ISO 14001 RAKENTAMINEN (2 pvä)

Luennoija: Tuulikki Lammi, pääarvioija, Kiwa Inspecta

Ohjelma:

8.30 llmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Avaus, ohjelma ja tavoitteet

9.10 Millaista kilpailuetua ISO 14001 antaa organisaatiolle?
– miten ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen kilpailuetuja?
– miten sitouttaa johto ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ?
– miten perustella ympäristöjohtamisen tarve omalle henkilöstölle?

10.30 Mistä vaiheista ISO 14001 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu?
– mitä selvityksiä rakentamisvaiheessa on hyödyllistä tehdä
– mitä ovat projektin päävaiheet
– ympäristöstandardin keskeiset vaatimukset ja merkitys organisaation näkökulmasta
– integroidut johtamisjärjestelmät, mitä pitää ottaa huomioon
– kokemuksia ja näkemyksiä kehityspanosten suuntaamisesta rakentamisvaiheessa
– ISO 14001 –sertifiointivalmiuden itsearviointi

12.00 Lounas

12.45 Keskeisten vaiheiden soveltamisharjoituksia
– ympäristönäkökohtien tunnistus ja merkittävien vaikutusten arviointi
– päämäärien, tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien tekeminen
– lainsäädännön ja muiden sitoumusten tunnistaminen, ylläpito ja täyttymisen arviointi
– normaali-, häiriö- ja hätätilanteiden hallinta, mitä ohjeistusta tarvitaan
– miten edistää henkilöstön ympäristöosaamista
– ympäristömittarien rakentaminen ja käyttö johtamisessa
– ympäristöjärjestelmä toimivuuden sisäinen arviointi

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Edellinen aihe jatkuu…

– tiivistelmä rakentamisvaiheista ja niiden sisällöstä
– projektisuunnitelma: päävaiheet oman organisaation näkökulmasta

16.00 Päätösyhteenveto

**********

Tehokas sisäinen arviointi -koulutus (3-4 pvä)

Luennoija: Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Inspecta Sertifiointi

Ohjelma: (3 pvä)

8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti

10.00 Arviointistandardi ISO 19011 ja pääkohtia standardien vaatimuksista

10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus
– organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi
– arvioinnin vuosisuunnittelu
– toiminnon ”tila ja tärkeys”
– prosessien arviointi
– arviointikohteiden valinta
– mitä haluan saada esille arvioinnissa?
– laadinko kysymyslistan?
– miten havainnot kirjataan ja raportoidaan?

12.00 Lounas

13.00 Strategia, tavoitteet ja arviointi
– sisäinen arviointi on koulutuksen väline
– sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa
– miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat?
– arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota.

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Arviointitekniikka

15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto

16.00 Päivä päättyy

**********

PÄIVIEN VÄLISSÄ VÄLITEHTÄVÄNÄ ON HARJOITUSARVIOINTI OMASSA ORGANISAATIOSSA.

**********

Ohjelma: (4 pvä)

8.45 Aamukahvi

9.00 Välityön läpikäynti

10.15 Kertausta ja yleistä arvioinnista

11.00 Korjaavat toimenpiteet

12.00 Lounas

13.00 Johdon katselmus

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani?

15.45 Yhteenveto

16.00 Päivä päättyy
————————

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Ajankohta:
07.09. – 18.12.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
1 795
euroa /hlö + alv 24 %.

Hinta pitää sisällään koulutuksen, ennakko- ja välitehtävät, koulutusmateriaalin sekä ohjelmassa mainitut kahvi- ja ruokatarjoilut.
(Jos olet jo aiemmin käynyt standardikoulutuksen ja haluat mukaan
”Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuus – laatupäällikön oppimispolku”, koulutukseen,
niin saat 2-4 koulutuspäivät 15 % alennuksella normaalihinnasta. Ole yhteydessä koulutuskoordinaattoriin)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.