Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Positiivinen ja rohkea johtaminen – PeopleUP Leader ™ -valmennusohjelma (3 pv)

Mistä tunnistaa huippumenestyvän organisaation? Hyvinvoivasta, pystyvästä ja rohkeasta henkilöstöstä.

Koulutusohjelmassa on fokuksessa positiivinen ja rohkea johtaminen.

Positiivinen ja rohkea johtaja
• Ymmärtää miten ihmissuhteet, asenteet, toimivat vuorovaikutustavat, käyttäytyminen ja arvot vaikuttavat tulokseen, suorituskykyyn ja hyvinvointiin.
• Rakentaa hyvinvoivia, suorituskykyisiä ja uudistuvia tiimejä, joissa välitetään toisista ja toiminta on mutkatonta -> Yhdessä olemme enemmän
• Vahvistaa itsetuntemistaan ja oman mielen sekä itsen johtamisen taitojen kehittymistä.


Kenelle:
Esihenkilöille, johtajille, tiimien vetäjille, päälliköille, esihenkilötyöhän tähtääville ja kaikille, jotka haluavat kehittää johtajuustaitoja ja itsensä johtamista tai olet kiinnostunut rohkeasta ja positiivisesta vaikuttamisesta.


Hyödyt

Esihenkilölle
• Saat taidot ja työkalut toimia positiivisena ja rohkeana johtajana.
• Saat vahvan ja ihmisläheisen esihenkilötyön mallin ja vertaistuen, jossa luodaan loimet onnistuneelle johtamistyölle.
• Lisäät ymmärrystä itsestäsi ja miten omalla ajattelulla ja arvostavalla tunneilmaisulla rakennat turvallisen ilmapiirin, jossa mahdollistuu ihmisten menestys, työn imu, tuottavuus, innovatiivisuus, muutosketteryys ja joustavuus. Lisäksi
• Hyvinvointisi, suorituskykysi ja oma autenttinen johtajuutesi vahvistuvat.

Organisaatiolle
• Vahvistaa työn imua, hyvinvointia ja henkilöstökokemus paranee
• Johtamiskulttuuri ja esihenkilötyö vahvistuu


Miten toteutamme valmennuksen?
• Valmennus on matka ihmiskeskeiseen positiiviseen ja rohkeaan johtajuuteen. Avaamme käytännönläheisesti, mitä on positiivinen ja rohkea johtaminen
• Rakennamme taidot, tuemme ajattelun avartumista ja harjoitellaan käytännön työkaluilla.
• Pysähdytään ja tunnistetaan toimivat johtamismallit sekä toisaalta pysähdytään myös omiin johtamisvarjoihin. Fokusoidutaan johtamispotentiaalin vahvistamiseen ja toimimattomista malleista luopumiseen.
• Tutustutaan omaan ajatteluun ja toimintatapoihin, sekä edistetään oman mielen hyvinvointia ja tunteiden vaikutusta johtamisessa
Kivijalkana psykologisen turvallisuuden ymmärtäminen, tiedot ja taidot ja jokainen voi tulla omana itsenään valmennukseen -> mallinnetaan miten turvallisuus, oma autenttinen minä / johtajuus vaikuttaa organisaatiosi onnistumiseen!

Me tuomme loimet ja sinä kudot kankaan, raita kerrallaan!

Valmennuksen käytännöntoteutus monimuotoisena:
• Etukäteistehtävänä: Verkkoluento positiivisen psykologian voimasta
• Livevalmennuspäivät: yksi lähipäivä ja kaksi verkossa toteutettavaa päivää sisältäen alustuksia, keskusteluja, ryhmätöitä ja käytännön harjoittelua ja työkaluja arkeen vietäväksi.
• Itsenäistä työskentelyä verkkoluennon, kirjojen ja reflektioiden merkeissä.
• Energisoiva tuki vertaisverkoston ja omat pienryhmät kirjapiireissä


Miksi osallistuisin PeopleUP Leader ™ valmennukseen?
• Valmennus, joka koskettaa, muuttaa ajatteluasi ja mahdollistaa sinun ja organisaatiosi tulevaisuuden huippumenestyksen.
• Henkilökohtainen matka, oman itsen ja johtajuuden ymmärtämisen vahvistuminen sekä sen vaikutukset ympäristöön sekä liiketoimintaan.
• Käytännön vaikuttavuus – yksilön kehitys ja organisaation menestys/tuottavuus, vaikutus työnantajabrändiin.
• Valmentajina positiivisen ja rohkean johtamisen asiantuntijat, jotka yhdistävät positiivisen psykologian opit liike-elämä- ja organisaatiolähtöisesti.


Valmentajat:
Mira Pakarinen

Vastuukouluttaja Mira Pakarinen 

Miralla on syvällistä osaamista positiivisesta psykologian hyödyntämisestä liiketoiminnan tuloksenteossa sekä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamisesta organisaatioissa. Hän on myös kokenut business coach (PCC).

Ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, tekeminen, voimavaralähtöisyys, aitous, arvostava ja lämminhenkinen lähestymistapa ohjaavat hänen työskentelyään. Arvostan inhimillistä kohtaamista, ihmiseltä-ihmiselle ja vastavuoroista yhteistyötä.

Miralla on 20 vuoden kokemus liike-elämästä ja hänellä on takanaan merkittäviä kehitys-, kulttuuri- ja muutoshankkeita, jotka ovat tuottaneet yrityksiin tuloksellisuutta, hyvinvointia, ja työn imua. Hän on kokenut ryhmien ja yksilöiden valmentaja. Asiakkaat arvostavat myös hänen johtamis-, yrittäjä-, ja esimieskokemusta.

Asiantuntijakouluttaja Päivi Inki Päivi Inki

Päivi on valmentamisen ammattilainen, kokenut sertifioitu business – sekä agile coach, jolla on monipuolista kokemusta työelämän monista eri rooleista ja ympäristöistä. Hänellä on lisäksi erityispätevyys haastavien tilanteiden ja kriisijohtamisen sekä konfliktien hallinnan valmentamiseen.

Päivin työhistoria sisältää runsaasti henkilökohtaista johtamiskokemusta sekä lisänä sivuammatissaan sukeltajien kouluttajana kertynyttä itsen, erilaisten ihmisten ja akuuttien tilanteiden johtamisen taitoa. Valmentajana hän työskenteleekin usein vaativissa päällikkö-/johtotason kehittämisen hankkeissa, joissa vahvistetaan rohkeaa ja aikaansaavaa johtajuutta, sujuvaa työarkea ja moninaisten tilanteiden hallintaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, ihmisten kestävää toiminta- ja työkykyä sekä elintärkeitä resilienssitaitoja.

Käytännöllisenä ihmisenä Päivi arvostaa ratkaisukeskeisyyttä, tekoja ja toimeenpanoa, sinnikkyyttä ja arvostavaa mutkattomuutta. Hänen toimintansa ankkurina on betoninen luottamus itseen, toisiin ja tulevaisuuteen.

Palautteita aiemmista koulutuksista:
– ”Mielestäni tämä on todella hyvä lähestymistapa ja hyvä perusta. Nyt on aika jättää taakse vanhentunut johtamismalli. Avoimuus, välittäminen ja keskustelutaidot ovat tärkeitä. Tästä sai paljon hyviä mietteitä pohdittavaksi.”

– ”Kiitos paljon, tämä oli esihenkilöä motivoiva ja sain ajatuksia esimiesarkeen vietäväksi!”

– ”Koulutus oli erinomainen ja upeata, miten osallistit meidät vaikka olimme etänä. Sain oivalluksia ja ajattelemisen aiheita. Energisoiduin ja olit inspiroiva esimerkki Mira! Kiitos!”

– ”Hyvää vahvistusta tuttuihin asioihin, paljon myös uutta pohdittavaa. Nelikentästä saa tukea ymmärtää missä alaiset on ja sitä kautta pyrkiä löytämään keinot kohti työn imua. Kiitos!”

– ” Johtaminen on sekä yksinkertaista että ei ole, vähän niin kuin koko työelämä – tai elämä. Päivin johdolla tutkimme johtamisen vastuullista tonttia monista tuoreista näkökulmista ja oivalsimme uusia asioita, joita voi heti soveltaa käytäntöön. Tuli taas pintaa ja rohkeutta tarttua hankaliin tilanteisiinkin ja halua panna toimeksi.”
– ”Ihmisten johtaminen on vastuullista työtä, sen voi tehdä joko vasemmalla kädellä tai sitten hyvin ja ihmisiin panostaen. Valmennuksessa otimme aikaa ajatellaksemme asiaa yhdessä, tosissaan investoimme rohkean johtamisen kehittämiseen sen sijaan että vain suunnittelisimme sitä. Myös oma rohkeus toimeenpanoon kasvoi melkoisesti ja aion soveltaa oppeja käytäntöön samoin tein.”
-” Nyt puhuttiin kyllä täyttä asiaa ilman mitään jargonia, oikeasta esimiesten arjesta aitoja, hyviä oivalluksia. Oli monipuolista, konkreettista casetyöskentelyä ja kaupan päälle saatiin nauraa porukalla, siitä lähti paljon eväitä tiukkaan arkeen”.

positiivinen ja rohkea johtaminen


Koulutus toteutetaan yhteistyössä PeopleUP Oyn kanssa, joka on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.


Verkko-osuudet toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme riittävästi taukoja koulutuksen aikana. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Valmennuksen moduulit
Dynaamisuus
• Työn imu hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perustana
• Positiivinen ja rohkea johtaminen dynamiikan mahdollistajana
• Myönteisen tunneilmapiirin rakentaminen – on useita tapoja rakentaa ja tuhota se
• Näkökulman vaihtamisen taito, kun ratkaisukeskeisyys on kadoksissa
• Työkaluja, joilla tuet tiimiläisten onnistumista ja pystyvyysuskoa

Kuka olen ja miten kehityn?
• Tunne itsesi ja ymmärrä muiden ajattelua sekä toimintaa
• Aitous ja mutkattomuus voimavarana
• Kasvun asenne ja uudistumisen mahdollistaminen
• Vahvuuksien johtaminen ja mitä tehdä, kun yli- tai alisuoritetaan vahvuuksia
• Oma hyvinvointi, jaksaminen ja rohkeat rajat – inhimillisyyden periaate, itsemyötätunto ja valokeila rakentavaan ajatteluun

Rohkeus aitoon johtajuuteen / verkossa
• Psykologisen turvallisuuden rakentaminen tiimiin
• Yhteistyön ja luottamuksen lisääminen – luottamuksen perustan rakentaminen ja onnistunut palaute
• Johtamisen ”raadollisuus” – resilienssin voimavarat käyttöön
• Haasteista nouseminen – miten nujerran omat varjoni ja annan tilaa uusille toimintamalleille. Ajattelu- ja tunne-esteiden voittaminen sekä häpeän ymmärtäminen ja sen sietokyvyn parantaminen.
• Empatia ja välittäminen arjen johtamisessa – arvostava, inhimillinen ja jämäkkä kohtaaminen

PeopleUp

Valmennus pohjautuu hyvinvoinnin tieteeseen; positiivinen psykologia, työn imu sekä positiivinen ja rohkea johtaminen. Viitekehyksen taustalla Seligman, Fredrickson, Brown, Cheung.

Koulutuksessa käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä.


Aikataulu:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi/yhteyksien tarkistus
9.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.30 Lounastauko
14.00 – 14.15 Iltapäiväkahvi/kahvitauko
16.00 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

• I jakso 30.3 klo 9–16 / lähipäivä Helsingissä, paikka täsmentyy
• II jakso 19.4 klo 9–16 / verkossa
• III jakso 24.5. klo 9–16 / verkossa

Ensimmäinen jakso on lähipäivä ja kaksi seuraavaa jaksoa verkossa. Positiivisen psykologian verkkoluento etukäteistehtävänä.


HUOM. Early Bird – nopean ilmoittautujan etu:
– 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään 30.2.2023
Ei voi yhdistää muihin etuihin

Osallistumismaksu:
2470 euroa / hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy lähipäivän tarjoilut sekä sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinta:
samasta organisaatiosta kaksi tai useampia osallistujia: 2370 euroa / hlö (+ alv 24%).

Todistus:
Saat valmennuksesta todistuksen.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Positiivinen ja rohkea johtaminen – PeopleUP Leader ™ -valmennusohjelma (3 pv) -koulutukseen 30.03.-24.05.2023, Helsinki & etäpäiviä
Hlö(ä)