fbpx
Professori Petri Parvisen myynnin verkkokurssi
Voit aloittaa kurssin heti ja edetä oman aikataulusi mukaan!
Myyntipsykologia järjestää nyt koulutuksen:

Professori Petri Parvisen myynnin verkkokurssi

EUR

Milloin vain, Verkkokurssi , Verkkokurssi 28 tammikuun, 2021 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Pitkät kurssit

Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi.

Aloitusajankohta vapaa, kesto omasta tahdista riippuen yleensä n. 1 kk, kurssioikeudet voimassa 6 kk.

Parantaa myyntivalmiutta ja päivittää myyntiosaamisen tähän päivään. Päätavoitteina myyntityössä innostuminen ja omien tehokkaiden myyntitapojen löytäminen. Soveltuu tutkitusti kaikenlaisille myyntiosaamistaan kehittäville ammattilaisille. Kurssi täyttää käytännön antinsa lisäksi yliopistojen akateemiset vaatimukset ja sen voi suoritettuaan hyväksyttää osaksi omaa tutkintoa, täydennyskoulutusta tai pätevöitymisopintoja. Kurssista saa myös yliopistotasoisen tutkintotodistuksen liitettäväksi ansioluetteloon. Kurssin ovat ottaneet käyttöön esim. Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Myyntityö on vaativaa ja siinä onnistuminen edellyttää sekä tietoa siitä, miten myyntiä kannattaa tehdä, että konkreettisia taitoja. Kurssi toimii valmentavana kokonaisuutena, jonka aikana voi päivittää omaa tapaa tehdä myyntiä, uudistaa yrityksen myynnin toimintakulttuuria tai johtaa myynnin muutosprojektia. Kurssin sisällöt kumpuavat kymmenistä suomalaisista ja ulkomaalaisista yritysesimerkeistä ja tuoreesta tutkimustiedosta, jotka Prof. Parvinen osaa kokemuksensa turvin esittää mutkattomalla, raikkaalla ja hyödyllisellä tavalla, koska hän toteuttaa jatkuvasti sekä myyntiä, sen muutoksen johtamista että myynnin tehokkuustutkimuksia itse.

Kurssin tavoite on auttaa yksilöä ja sitä kautta liiketoimintaa. Kurssi lähtee itsensä johtamisen ja henkilökohtaisten valmiuksien ymmärtämisestä ja ideana on antaa osallistujalle eväät laajentaa opittua tietoa ja osaamista laajemmalle omassa yrityksessä tai työnantajan organisaatiossa. Kurssin luentomonisteet, jotka sisältävät aiheista keskeisiä ja suoraviivaisia tiivistelmiä, muodostavat myös eräänlaisen kirjan, jota asiakas voi hyödyntää, ja luentomonisteet ovat myös helposti tulostettavissa. Kurssi siis on paitsi kurssi, myös laaja tietovaranto, josta osallistuja löytää myös harvemmin käsiteltyjä näkökulmia, mikä antaa mahdollisuuden kehittyä kyseisten aiheiden konsultatiivisena asiantuntijana.

Runsas kokonaisuus. Kurssi sisältää 5 osiota, joissa on 10 aihetta, yhteensä 36 videota, 10 luentomonistemuotoista tietopakettia ja 9 läpi näppäiltävää minicasea. Sisältöjä päivitetään ja lisätään jatkuvasti. Kurssi suoritetaan tekemällä tentti, jota voi treenata etukäteen rajattomasti. Kurssi on akateemisilla työmääräarvioilla 6 opintopisteen laajuinen.

Joustava malli. Kurssi on erittäin helppokäyttöinen, henkilökohtainen, paikkariippumaton ja mobiilioptimoitu. Ostettuasi kurssin saat yksinkertaisen kahdeksankirjaimisen kurssiavaimen – erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei tarvitse keksiä. Kurssin voi suorittaa älypuhelimella, pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella. Kurssin filosofiana on mahdollistaa opiskelu täysin paikkariippumattomasti – vaikka laiturilla, kahvilassa tai bussissa jos niin haluat. Opiskelu ei sisällä kirjoittamista ellei kurssilainen sitä halua, myynnissä on kyse tiedosta ja taidosta, vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta. Kuulokkeet ovat suositeltavat, opiskelu toki onnistuu tietokoneen tai älypuhelimen kaiuttimillakin hiljaisessa tilassa. Kurssi on voimassa puoli vuotta, mutta voit määritellä tahtisi oman makusi mukaan.

Sisällöt ovat täyttä asiaa ja perustuvat käytännön kokemukseen, yritysten parhaisiin käytäntöihin ja tutkimustuloksiin.

ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖISTÄ – MYYNTIPSYKOLOGIA JA HENKILÖKOHTAINEN MYYNTITYÖ
– Asiakkaan osallistaminen
– Webcare ja asiakkaasta huolehtiminen osana myyntityötä
– Invented here -efekti
– Yksilöllisen vuorovaikutuksen taktiikat
– Yhteisöjen kautta myyminen
– Luottamusmyynti
– Myyntityylit
– Myyntikammon kukistaminen
– Henkilöbrändin rakentaminen Suomessa
– Kaavoihin kangistumisen ja nyrkkisääntöjen välttäminen

ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖISTÄ – LIIKETOIMINTAMALLIT JA RATKAISUJEN MYYMINEN
– Projektiliiketoiminta, tuoteliiketoiminta ja palveluliiketoiminta – mitkä ovat keskeiset erot käytännön myyntitoiminnassa
– Innovatiiviset liiketoimintamallit
– Innovaatiomyynti
– Kätevyys liiketoiminnan menestystekijänä
– Arvomyynnin työkaluja, arvomyynnin vaiheistus, arvomyyntiin siirtyminen
– Elämänlaatuun ja arvoihin vetoava myynti ja markkinointi
– Hyödyn ja huvin yhdistäminen myynnissä ja markkinoinnissa

ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖISTÄ – MONIKANAVAINEN MYYNTI
– Digitaalinen henkilökohtainen myyntityö
– Nettimyyjän identiteetti
– Ostamisen muutos 2010-2020
– Nettimyynnin uusia käytäntöjä nuorison silmin
– Monikanavamyynti
– Kanavakohtaisen viestin hiominen – miksi sama asia kannattaa esittää eri tavalla eri medioissa?
– Sensorien ja tietokantojen hyödyntäminen
– Viidakkorumpu yhteisöllisen ja sosiaalisen markkinoinnin peruskivenä
– Sosiaalisen median välineiden käytöstä myynnissä
– Myyntityön tehokkuus sosiaalisessa mediassa

Kouluttaja:
Professori Petri Parvinen
on Suomen ensimmäinen Myynnin johtamisen professori, joka on toiminut professorina ja tutkimusryhmien johtajana mm. Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa, sekä luennoijana ja vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. Parvinen on yksi Suomen suosituimmista ja pidetyimmistä liikkeenjohdon kouluttajista ja esiintyjistä, koska hän jakaa akateemista tutkimustietoaan ja yritysesimerkkejään yksityiskohtaisella, innostavalla ja elämänmakuisella tavalla. Parvinen toimii jatkuvasti myynnin parissa kädet mudassa yrityksissä, joissa hänellä on perustajan, sijoittajan, hallitusammattilaisen tai konsultin rooli. Parvisen kirjoittamia kirjoja on myyty kymmeniä tuhansia.

Koulutuspaikka:
Verkkokurssi
– ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemmat ohjeet sähköpostiisi

Aika:
Milloin vain

Hinta:
199 eur
/hlö + alv 24 %

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja