Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Projektinhallinnan perusteet – PM 1 (2 pv)

Perustiedot ja -taidot projektien tehokkaaseen hallintaan
PM 1 – Projektinhallinnan perusteet on tiivis ja tehokas koulutus. Saat tästä koulutuksesta tiedot ja työkalut, joiden avulla hallitset projektisi. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle projektinhallinnan perustiedot ja -taidot projekteihin osallistumisen tueksi.

Tavoitteena hyvä ja ammattimainen projektinhallinta
Projektinhallinnan perusteet – PM 1 -koulutuksessa opit ammattimaisessa projektinhallinnassa tarvittavat tiedot ja hyvät käytännöt. Tutustut esimerkkiprojektin kautta suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteisiin ja käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Valmennuksen jälkeen osaat käytännössä johtaa omaa projektiasi hallitummin ja ammattimaisemmin ja ymmärrät, miten projektityöskentelyä voidaan kehittää.

Projektinhallinnan sertifikaatit
Koulutukseen osallistuttuasi sinulla on valmiudet useimpiin PMI:n ja IPMA:n sertifiointiprosesseihin. Erityisesti Aalto Pro:n PMI ja IPMA -sertifiointivalmennuksilla täydennettynä PM 1 – Projektinhallinnan perusteet tarjoaa hyvät lähtökohdat sertifiointiin valmistautumiseen. Koulutus lasketaan hyväksi sekä PMI:n että IPMA:n projektipäällikkösertifikaattien suorittamisessa ja uusimisessa.

Tietopaketti projektinhallinnasta

Projektin määritelmä

Projektilla tarkoitetaan tilapäistä hanketta ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai muun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Projektin tilapäisyydellä tarkoitetaan sitä, että projektissa on selvästi määriteltävissä oleva alku ja loppu. Projektin ainutlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen projekti on taustojen, olosuhteiden, ja/tai lopputuloksen kannalta ainutkertainen: Vaikka projektien välillä saattaa on tapauksista riippuen merkittäviä samankaltaisuuksia, oleellista on se että kyseessä ei ole sarjatuotantoon verrattavissa oleva toimintatapa.

Projekteille on tyypillistä se, että ne keskittyvät erityisesti määritellyn lopputuloksen saavuttamiseen ja ennen kaikkea se, että lopputuloksen saavuttamiseen tähtäävä toiminta tapahtuu mahdollisimman suunnitelmallisesti, asianmukaisesti ja tehokkaasti. Projekteja pidetään tyypillisesti alimpana organisatorisena tasona projekteista, ohjelmista ja projektisalkuista koostuvissa järjestelmissä.

Projektinhallinta taas…

Projektinhallinnalla tarkoitetaan projekteihin liittyvien tietojen, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävässä toiminnassa. Projektinhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että projekti suunnitellaan niin, että sille asetetut tavoitteet täyttyvät mahdollisimman asianmukaisesti, ja että projektin toteutusta seurataan ja ohjataan niin että lopputulos saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille projektimuotoista työtä tekeville:

– Projektipäälliköille
– Osaprojektien vetäjille
– Projektitoimistossa työskenteleville henkilöille
– Kaikille projekteissa työskenteleville, jotka tarvitsevat hyvän kokonaiskuvan projektijohtamisen ja -työskentelyn menetelmistä ja hyödyistä
– Projektikoordinaattoreille, -insinööreille, -suunnittelijoille
– Eri alojen kehittämis- ja toimitusprojekteissa työskenteleville

Kouluttaja
Kouluttaja Kai Koskisella on yli 10 vuoden kokemus projektijohtamisen koulutusohjelmien ja yrityksille räätälöityjen koulutusten läpiviennistä.

Hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun projektiliiketoiminnan tutkijana sekä opiskellut projektijohtamisen jatkokoulutusohjelmassa Montrealissa ja omaa monipuolisen kokemuksen erilaisista projektiympäristöistä sekä projektinhallinnan menetelmistä ja projektinhallinnan työkaluista. Koskinen on itse PMP-sertifioitu projektipäällikkö.


OHJELMA
Aamiainen klo 08.30
Ilmoittautuminen klo 09.00
Lounas noin klo 11.30
Koulutus päättyy klo 17.00

Koulutuksen kesto on kaksi päivää ja se koostuu luennoista, ryhmätöistä ja harjoituksista.

Koulutus kattaa seuraavat osa-alueet:
– Laajuuden hallinta
– Kustannusten hallinta
– Aikataulun hallinta
– Laadun hallinta
– Kokonaisuuden, resurssien ja riskien hallinta
– Projektin organisointi, muutokset ja viestintä
– Projektin aloitus ja lopetus

Päivä 1
Johdanto projekteihin ja projektien hallintaan
– projektinhallinnan prosessiryhmät ja osa-alueet
– projektin ominaispiirteet, hallintamallit
– projektinhallinnan järjestöt ja standardit

Projektinhallinta osa-alueittain
– kokonaisuuden hallinta
– sidosryhmien hallinta
– laajuuden hallinta
– resurssien ja aikataulujen hallinta

Päivä 2

Projektinhallinta osa-alueittain
– kustannusten hallinta
– viestinnän hallinta
– riskien hallinta
– laadun hallinta
– hankintojen hallinta

Projektinhallinnan sertifikaatit
————————

Koulutuspaikka:
Aalto University Executive Education
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Ajankohta:
02.-03.10.2018

Hinta:
1 490
euroa /hlö + alv 24 %.

Hinta sisältää koulutusmateriaalin, lounaat ja kahvitarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.