Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Projektisalkun hallinta (1 pv)

Projektisalkut strategian toteutuksen työkaluna
Projektitoiminnan lisääntyminen organisaatioissa herättää kysymyksen projektitoiminnan tehokkaasta järjestämisestä. Organisaatiot, jotka ovat löytäneet ratkaisun tähän haasteeseen ja joiden projektitoiminta on hyvin ohjattua, ovat ansainneet kilpailuedun, jota muiden on vaikea kopioida.

Projektisalkun hallinta on yksipäiväinen, tehokas koulutus, jossa käydään keskustellen läpi salkunhallinnan olennaiset asiat kokeneen kouluttajan avustuksella. Koulutuksessa tunnistetaan, että projektisalkun hallinta ei ole irrallinen osa johtamisjärjestelmää ja että parhaimmillaan se on hyvin tehokas keino jalkauttaa organisaation strategiaa. Kokonaiskuvan lisäksi Projektisalkun hallinta -koulutus pitää sisällään olennaisen käsitteistön kertauksen, salkunjohtamisen parhaat käytännöt sekä salkunjohtamisen käynnistämisen.

Salkunhallinnan kehittäminen on iso toimintatavan muutos, mutta hyödyt ovat kiistattomat. Aktiivisella projektisalkkujen haltuunotolla on saavutettu mm. 25-50 prosenttia lyhyempiä projekteja, 25-300 prosenttia lisää läpivientikykyä, miljoonien eurojen säästöjä ja jopa kymmenien prosenttien parannuksia toiminnan ennustettavuudessa. Oletteko sinä ja organisaatiosi valmiita ryhtymään työhön?

– Kouluttajien selkeä ja keskusteleva ote edesauttaa tunnistamaan keskeiset projektin- ja portfolion hallinnan epäkohdat.
– Koulutus kattaa projektisalkun hallinnan kannalta olennaiset asiat yhdessä päivässä.
– Osallistujille tehdään ennakkokysely, jonka tulokset otetaan huomioon mahdollisimman hyvin koulutuspäivän sisällön suunnittelussa.

Hyödyt
Aktiivisella projektisalkkujen haltuunotolla organisaatio voi lyhentää projektien kestoa, saavuttaa miljoonien eurojen säästöjä, lisätä läpivientikykä sekä parantaa toiminnan ennustettavuutta. Hyvin organisoitu salkunhallinta pystyy linjaamaan projektien välistä päätöksentekoa ja priorisointia systemaattisesti. Proaktiivinen salkkujohtaminen ohjaa projektisalkkujen tasapainoa aidon strategialähtöisesti ja ennakoivasti.

– Muodostat kokonaisnäkemyksen projektisalkun johtamisen merkityksestä, tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista.
– Opit keskittämään huomiosi projektisalkun johtamisen kannalta olennaisiin kysymyksiin.
– Tunnistat keinot, joiden avulla pidät projektisalkkusi tasapainossa ja saat sen tuottamaan parhaan mahdollisen arvon.


Kenelle?
Koulutus sopii haastavaa, projektimuotoista työtä tekeville: asiantuntijoille ja projektiryhmän jäsenille, projektipäälliköille ja projektien omistajille, projektitoimistossa työskenteleville ja projektinhallinta-alan konsulteille.

Projektisalkun hallinta -koulutus sopii jo kokeneille projektinjohtajille, jotka haluavat syventää ymmärrystään muun muassa erilaisten projektimallien valinnassa, henkilöjohtamisen tavoissa sekä projektin hyötyjen ja sen koko toimintaympäristön johtamisessa.


Kouluttaja:
Panu Kause, toimitusjohtaja, FIBRES Online Oy

Panu Kause on kokenut projektitoiminnan kouluttaja ja johdon valmentaja. Kausen erityisalueita ovat strateginen ennakointi ja suunnittelu, strateginen ohjelmajohtaminen, projektitoiminnan ohjaaminen ja johtajuus.

Kause on toiminut yli 20 vuoden ajan liikkeenjohdon asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän on työskennellyt kolmen pörssiyhtiön johtoryhmissä (Ixonos, HiQ, Sonera), kasvattanut kolmea pienyritystä ja auttanut yli 60 asiakasorganisaatiota konsulttina tai vuokrajohtajana. Hän on johtanut tuotekehitysorganisaatioita, kehitysohjelmia ja projektisalkkuja, käynnistänyt projektitoimistoja ja itse vetänyt kymmeniä projekteja.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutuspäivä sisältää luentoja, esimerkkejä, keskusteluja ja harjoituksia.

Päivän aikana keskitytään käytännön johtamistyöhön ja työprosessien hahmottamiseen sekä oman nykytilanteen ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen ja toteutukseen.

Koulutuspäivän sisältö

Projektisalkut ja ohjelmat osana johtamisjärjestelmää
– Strategiaohjaus
– Organisointitapoja ja esimerkkejä

Salkkujohtamisen käytännöt
– Salkkujen koostaminen ja tasapainotus
– Päätöksenteko projekti- ja salkkutasoilla

Salkkujohtamisen käynnistäminen
– Vaiheistetut käynnistysmallit
– Projektitoiminnan tasapainoinen kehittäminen

—————————-

Koulutuspaikka:
Täsm. myöh. – Helsinki

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua toteutukseen myös etänä.

Ajankohta:
keskiviikko 06.05.2020

Hinta:
850 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 15.04.2020 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.