Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Projektisalkun hallinta (1 pv)

Projektisalkut strategian toteutuksen työkaluna
Projektitoiminnan lisääntyminen organisaatioissa herättää kysymyksen projektitoiminnan tehokkaasta järjestämisestä. Organisaatiot, jotka ovat löytäneet ratkaisun tähän haasteeseen ja joiden projektitoiminta on hyvin ohjattua, ovat ansainneet kilpailuedun, jota muiden on vaikea kopioida.

Projektisalkun hallinta on yhden päivän tiivis koulutus, jossa käydään keskustellen läpi salkunhallinnan olennaiset asiat kokeneen kouluttajan avustuksella. Koulutuksessa tunnistetaan, että projektisalkun hallinta ei ole irrallinen osa johtamisjärjestelmää ja että parhaimmillaan se on hyvin tehokas keino jalkauttaa organisaation strategiaa. Kokonaiskuvan lisäksi Projektisalkun hallinta -koulutus pitää sisällään olennaisen käsitteistön kertauksen, salkunjohtamisen parhaat käytännöt sekä salkunjohtamisen käynnistämisen.

Salkunhallinnan kehittäminen on iso toimintatavan muutos, mutta hyödyt ovat kiistattomat. Aktiivisella projektisalkkujen haltuunotolla on saavutettu mm. 25-50 prosenttia lyhyempiä projekteja, 25-300 prosenttia lisää läpivientikykyä, miljoonien eurojen säästöjä ja jopa kymmenien prosenttien parannuksia toiminnan ennustettavuudessa. Oletko sinä ja organisaatiosi valmiita ryhtymään työhön?

Hyödyt
Aktiivisella projektisalkkujen haltuunotolla organisaatio voi lyhentää projektien kestoa, saavuttaa miljoonien eurojen säästöjä, lisätä läpivientikykä sekä parantaa toiminnan ennustettavuutta. Hyvin organisoitu salkunhallinta pystyy linjaamaan projektien välistä päätöksentekoa ja priorisointia systemaattisesti. Proaktiivinen salkkujohtaminen ohjaa projektisalkkujen tasapainoa aidon strategialähtöisesti ja ennakoivasti.

Kenelle?
Koulutus sopii haastavaa, projektimuotoista työtä tekeville: asiantuntijoille ja projektiryhmän jäsenille, projektipäälliköille ja projektien omistajille, projektitoimistossa työskenteleville ja projektinhallinta-alan konsulteille.

Projektisalkun hallinta -koulutus sopii jo kokeneille projektinjohtajille, jotka haluavat syventää ymmärrystään muun muassa erilaisten projektimallien valinnassa, henkilöjohtamisen tavoissa sekä projektin hyötyjen ja sen koko toimintaympäristön johtamisessa.

Kouluttaja
Panu Kause
on kokenut projektitoiminnan kouluttaja ja johdon valmentaja. Kausen erityisalueita ovat strateginen ennakointi ja suunnittelu, strateginen ohjelmajohtaminen, projektitoiminnan ohjaaminen ja johtajuus.

Kause on toiminut yli 20 vuoden ajan liikkeenjohdon asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän on työskennellyt kolmen pörssiyhtiön johtoryhmissä (Ixonos, HiQ, Sonera), kasvattanut kolmea pienyritystä ja auttanut yli 60 asiakasorganisaatiota konsulttina tai vuokrajohtajana. Hän on johtanut tuotekehitysorganisaatioita, kehitysohjelmia ja projektisalkkuja, käynnistänyt projektitoimistoja ja itse vetänyt kymmeniä projekteja.


OHJELMA
Aamiainen klo 08.30
Ilmoittautuminen klo 09.00
Lounas noin klo 11.30
Koulutus päättyy klo 17.00

Koulutuspäivä sisältää luentoja, esimerkkejä, keskusteluja ja harjoituksia.

Päivän aikana keskitytään käytännön johtamis- ja työprosessien hahmottamiseen sekä oman nykytilanteen ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen ja toteutukseen.

Koulutuspäivän sisältö

Projektisalkut ja ohjelmat osana johtamisjärjestelmää
– Strategiaohjaus
– Organisointitapoja ja esimerkkejä

Salkkujohtamisen käytännöt
– Salkkujen koostaminen ja tasapainotus
– Päätöksenteko projekti- ja salkkutasoilla

Salkkujohtamisen käynnistäminen
– Vaiheistetut käynnistysmallit
– Projektitoiminnan tasapainoinen kehittäminen

————————

Koulutuspaikka:
Aalto University Professional Development
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Ajankohta:
25.10.2018

Hinta:
850
euroa /hlö + alv 24 %.

Hinta sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.