Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Projektisalkun hallinta (2 pv)

Projektisalkut strategian toteutuksen työkaluna

Projektitoiminnan lisääntyminen organisaatioissa asettaa monia haasteita projektien muodostaman kokonaisuuden ohjaamiselle. Organisaatiot, jotka pystyvät tehokkaasti vastaamaan näihin haasteisiin, ovat ansainneet kilpailuedun, jota muiden on vaikea kopioida.

Toimiva salkunhallinta on tehokas keino toteuttaa organisaation strategiaa ja sen hyödyt ovat kiistattomat. Aktiivisella projektisalkkujen hallinnalla voidaan saavuttaa jopa 25–50 % lyhyempiä projekteja, 25–300 % lisää läpivientikykyä, miljoonien eurojen säästöjä ja jopa kymmenien prosenttien parannuksia toiminnan ennustettavuudessa.

Projektisalkun hallinta on kaksipäiväinen, tehokas koulutus, jossa pureudut salkunhallinnan käytännön arkeen ja keskeisiin haasteisiin kokeneen kouluttajan avustuksella. Lisäksi ohjelman aikana kertaat salkunhallinnan vakiintunutta käsitteistöä ja yleisesti sovellettuja toimintamalleja.

– Keskeisten projektin- ja portfolion hallinnan epäkohtien tunnistamista edesauttaa kouluttajien selkeä ja keskusteleva ote.
– Kaksipäivän koulutus kattaa kaikki projektisalkun hallinnan kannalta olennaiset asiat.
– Osallistujille tehdään ennakkokysely, jonka tuloksia käytetään koulutuksen sisällön suunnittelussa.

Hyödyt
Koulutuksessa parannat valmiuksiasi toimia salkunhallinnan käytännön arjessa. Opit analysoimaan ja ratkaisemaan projektisalkun hallinnan käynnistämisessä ja toteutuksessa kohtaamiasi haasteita. Koulutuksen jälkeen osaat paremmin jäsentää ja ohjata projekteissa tehtävää työtä kokonaisuutena niin, että ne palvelevat organisaation kokonaisetua ja strategisia tavoitteita.

– Muodostat kokonaisnäkemyksen projektisalkun johtamisen merkityksestä, tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista
– Opit keskittämään huomiosi projektisalkun johtamisen kannalta olennaisiin kysymyksiin
– Tunnistat keinot, joiden avulla pidät projektisalkkusi tasapainossa ja saat sen tuottamaan parhaan mahdollisen arvon


Kenelle?
Koulutus sopii projektisalkkujen haltuunotosta vastaaville asiantuntijoille, projektien omistajille, projektitoimiston vastuuhenkilöille, projektijohtajille ja projektinhallinta-alan konsulteille.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat tiukan peruspaketin projektisalkkujen hallinnan ja strategisen ohjauksen käytännöistä sekä salkkuohjausta tukevan johtamisrakenteen vahvistamisesta.


Kouluttaja:
Riku Oksman, KTT, tuntiopettaja, Aalto-yliopisto, toimitusjohtaja, Projektivarikko Oy

Kauppatieteiden tohtori Riku Oksman on kokenut kouluttaja, jonka erikoisalaa on yli 15 vuoden ajan ollut projektiorganisointi ja sen johtaminen. Hän toimii Organisaatiot ja johtaminen -aineen tuntiopettajana Aalto-yliopistossa.

Koulutuksissaan hän keskittyy tarkastelemaan projekteja ja niiden johtamista ennen kaikkea ihmisten työarjen näkökulmasta. Myös projektisalkun hallintaa hän lähestyy konkreettisena toimintana, jolla pyritään ohjaamaan ja tukemaan projekteissa työskentelevien ihmisten käytännön työtä.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Kaksipäiväinen koulutus perustuu asiantuntija-alustuksiin sekä niiden pohjalta tapahtuvaan pienryhmätyöskentelyyn.

Rakenne
– Päivä 1: 22.11.2022 Mitä on salkunhallinta tänään?, Salkunhallinta käytännössä
– Välitehtävä
– Päivä 2: 1.12.2022 Salkunhallinnan haasteet ja niiden ratkaiseminen

—————————-

Koulutuspaikka:
Täsm. myöh. – Helsinki

Ajankohta:
22.11. ja 1.12.2022

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittauduthan ohjelmaan 31.10.2022 mennessä.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Projektisalkun hallinta (2 pv) -koulutukseen 22.11.-01.12.2022, Täsm. myöh. - Helsinki
Hlö(ä)