Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Prosessien FMEA (2 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

FMEA on edelleen yksi keskeisiä perustyökaluja laadun toteuttamisessa ja suunnittelussa. Prosessi FMEA (PFMEA) menetelmän perustarkoituksena on auttaa tuotteisiin ja niiden valmistusprosessiin liittyvien riskien pienentämisessä, sekä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Uudistetun FMEA-koulutuksen sisältö on suunniteltu AIAG & VDA FMEA 2019 1st editionin kanssa yhteensopivaksi.

AIAG & VDA 2019 FMEA 1st edition uudistaa maltillisesti vanhaa ja tuo selkeämmän rakenteen FMEA:n toteuttamiseen ja toimenpiteiden priorisointiin. Uudistusten keskeisenä tarkoituksena on luotettavammat prosessit ja tuotteet, virheiden estäminen ja huonon laadun kustannusten alentaminen tuotantoketjuissa.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa
Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Kurssin teemat lyhyesti

– Siirtyminen uuteen homogenisoituun AIAG & VDA FMEA -formaattiin ja erot vanhaan
– Uudet ja päivitetyt asiat, tarkoituksena ymmärtää muutokset ja niiden vaikutukset toimintaan
– Uuden 7-osoisen FMEA-prosessin soveltaminen ja menetelmän harjoittelu

Pohjatietovaatimukset:
kurssilla ei ole pohjatietovaatimuksia


Kenelle?
Prosessin suunnittelijoille, prosessi-insinööreille, laatuinsinööreille, projektipäälliköille, FMEA-fasilitaattoreille, laatupäälliköille, auditoijille, muille henkilöille jotka joutuvat tekemisiin prosessi FMEA:n kanssa.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua:
”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
”Matti on loistava kouluttaja!”
”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”OHJELMA

Päivä 1

8:00 alkaen: kahvi ja ilmoittautuminen

9:00 Avaus ja esittely, ohjelma
Johdanto riskiperustaiseen ajatteluun
Riskit ja liitokset laadun johtamisen järjestelmiin (ISO 9001 ja IATF 16949)
FMEA:n tarkoitus ja rajoitteet
FMEA menetelmänä suunnittelussa ja prosessissa
Prosessi-FMEA:n toteuttaminen
PFMEA askeleet 1-7 lyhyesti

12:00 Lounas

13:00 PFMEA 1/7: Suunnittelu ja valmistelu (Planning and preparation)
– Projektin määrittely (5T) ja rajat
– PFMEA projektin suunnitelma
– Pohja tai vertailu PFMEA:n tunnistaminen
PFMEA 2/7: Rakenteen analyysi (Structure analysis)
– Prosessin vuokaavio ja rakennepuut
– Toimittajan ja asiakkaan suunnittelutiimien yhteistyö rajapinnoissa
– Funktioanalyysin perusta
PFMEA 3/7: Funktioiden analyysi (Function analysis)
– Funktion määritelmä ja funktioiden välisten suhteiden visualisointi
– Vaatimukset
– Tiimien välinen yhteistyö turvallisuus, systeemi ja komponenttitasoilla

14:30 Kahvi
15:00 PFMEA 4/7: vikaantumisen analyysi (Failure analysis)
– Vian määritelmä ja vikaantumisketju
– Termien määritelmät: vian vaikutukset, vikamuoto ja vian seuraus (failure effects, failure mode, failure cause)
– Vikaantumisen analyysi ja dokumentointi
– PFMEA:n ja DFMEA:n väliset yhteydet
– Yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä (vian vaikutus, failure effects)
– Vikaantumisanalyysi riskianalyysin pohjana
Päivän sisällön kertaus ja yhteenveto

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2

8:15 Toinen koulutuspäivä alkaa

9:00 Kertaus FMEA prosessiin ja edeltäviin vaiheisiin 1-4
PFMEA 5/7: Riskien analyysi (Risk analysis)
– Nykyiset estävät ohjaukset (Prevention Controls)
– Nykyiset havaitsevat ohjaukset (Detection Controls)
– Arviointi (Severity, Occurance, Detection)
– Toimintaprioriteetti (AP, Action Priority)
– Riskianalyysi pohjana optimoinnille

11:30 Lounas

12:30 PFMEA 6/7: Optimointi (Optimization)
– Vastuiden määrittäminen ja jatkuva parantaminen
– Toimenpiteiden tila ja tehokkuuden määrittäminen
– Yhteistyö FMEA-tiimin, johdon, asiakkaiden ja toimittajien välillä

14:00 Kahvi

14:30 PFMEA 7/7: Tulosten dokumentointi (Results documentation)
– FMEA Raportti
FMEA -prosessin arviointi ja sisäinen auditointi

Kertaus ja keskustelu

16:00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen Teamsin välityksellä

Ajankohta:
6.-7.6.2022

Hinta:
1 190 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.