KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Prosessien kehittäminen, mittaaminen ja johtaminen (1 pv)

Prosessien kuvaamisesta prosessien mittaamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen


Saat ideoita ja työkaluja liiketoimintaprosessien johtamiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen.

ISO 9001 laadunhallinnan standardi asetti prosessien kuvaamisen ja parantamisen vaatimukseksi laatujärjestelmissä. Se ei kuitenkaan vaatinut johdolta ja prosessiin liittyviltä rooleilta toimintatapoja, joilla saadaan tuloksia niin asiakkaiden kuin organisaation itsensä kannalta.

Prosessien pääosin ns. ”uimaratakuvauksia” on Suomessa tuhansissa organisaatioissa, sertifioituja laadunhallintajärjestelmiäkin on lähes 5000 kpl, mutta kovin paljon ei näy julkaisuja, artikkeleita tai esitelmiä, joissa kerrottaisiin, miten merkittäviä muutoksia liiketoimintaprosessien johtamisella ja kehittämisellä on saatu aikaan.

ISO 9001 standardin vaatimat jatkuvan parantamisen keinot ovat prosessien mittarit, mutta nekin ovat useimmiten ns. lopputuloksia mittaavia. Niitä ovat riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtyminen sekä sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset. Jokapäiväisen jatkuvan parantamisen konkreettiset työkalut ja menetelmät puuttuvat.


Tässä koulutuksessa painotetaan prosessien kokonaisvaltaista mittaamista, mukaan lukien
– ennakoivien ja seurausmittareiden käyttöä,
– lean-johtajuusajattelun ja prosessijohtamisajattelun yhdistämistä sekä
– valmentavaa esimiestyötä prosessitiimien aktivoimiseksi jatkuvaan parantamiseen.

Kehittämismenetelmissä painotetaan sekä ISO 9001 edellyttämien kehittämistapojen tehokasta käyttöä että leanin käytännönläheisten kehittämismenetelmien käyttöönottoa.


Kenelle
Esimiestehtävissä toimivat, johtamisjärjestelmävastaavat, prosessien omistajat, kehittämisrooleissa toimivat


Hyödyt
Saat ideoita ja työkaluja
– perinteisten prosessikuvausten hyödyntämiseen mittareiden miettimisessä, kuten lisäarvoa ja ei lisäarvoaluovien prosessivaiheiden tunnistamisessa
– prosessien hukan tunnistamiseen ja poistamiseen
– lean-menetelmien hyödyntämiseen liiketoimintaprosessien kehittämisessä, mm. arvovirtakuvaamisen hyödyntäminen, virtausajattelun rakentaminen, kuormituksen tasaaminen, päivittäisohjaus
– prosessijohtamisen ja lean-johtamisen yhdistämiseen: prosessin omistajan roolin täsmentämiseen, johtoryhmän prosessi- ja lean-vastuiden täsmentämiseen, mm. mikä on prosessijohtamisen ohjausryhmä ja mitkä ovat ko. ryhmän tehtävät ja mitä muita rooleja prosessijohtamisessa tulee miettiä omistajuuden lisäksi


Bonukset
– Saat aineiston osana työpohjia oman soveltamisen aloittamiseen


Kouluttaja

Jussi Moisio, Lean-johtamisen ja prosessijohtamisen asiantuntija
Kouluttajana toimii DI Jussi Moisio, Quality for Results Oy.
Jussi Moisio on toiminut Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimuspääarvioijana n.30v, jona aikana noin 1500 auditointipäivää suomalaisissa organisaatioissa.
Lean-kouluttajana ja konsulttina 1998 alkaen Qualitas Fennica Oy, Inspecta Koulutus Oy, Arter Oy, Haus Kehittämiskeskus, AlmaTalent/ Prosessin johtajakoulutus, Professio Finland Oy, avoimet prosessikoulutukset ja organisaatiokohtaiset prosessikoulutukset yli 20 vuoden aikana.

Aikaisemmat palautteet koulutuksesta
– ”Luentoja oli ilo kuunnella, koska luennoitsijan asiantuntijuus välittyi puheesta. Luennoitsija otti osallistujia hyvin mukaan keskusteluun”. (osallistuja keväällä 2021 Turussa erikoistuvat lääkärit -prosessikoulutuksessa).


OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Lyhyt alustus prosessien kuvaamisesta ja prosessikartoista

Olemassa olevien prosessikuvausten hyödyntäminen
prosessien arvoa ja ei arvoa luovien vaiheiden tunnistamisessa sekä ennakoivien ja seurausmittareiden tunnistamisessa
– strategiasta johdettavat prosessien mittarit
– operatiiviset mittarit
– mittarien täsmällinen määrittely
– mittarien jatkuva arviointi

Tauko

Prosessien kehittämisen perinteisiä menetelmiä
– riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
– poikkeamasyiden eliminointi
– sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset liiketoiminnan vaikuttavuuden parantamisen kannalta

Lean-menetelmien käyttö prosessien kehittämisessä
– 5S ja hukkailmiöt

11.30 – 12.15 Lounas

Arvovirtakuvauksen käyttö
– nykytila ja tulevaisuuden tila

Virtaustehokkuuden parantaminen

Kuormituksen tasaaminen

Päivittäisohjauksen käyttö
– tilannepalaverit visuaalitaulujen äärellä

14.00 – 14.15 Iltapäiväkahvi

Siirtymämatka linjajohtamisesta matriisijohtamiseen ja kohti prosessijohtamista
– Prosessin omistajan rooli ja kehittyminen
– Johtoryhmän ja prosessien ohjausryhmän rooli
– Muita prosessijohtamista tukevia rooleja

Lean-johtajuusmallin ideoita prosessien johtamiseen

Päivän yhteenveto ja loppukeskustelu

16.00 Koulutus päättyy


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Helsinki (täsm. myöh)
– Koulutus striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautuessasi osallistutko etänä vai lähikoulutukseen.

Ajankohta:
tiistai 9.11.2021

Hinta:
697 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää luentomateriaalin. Striimaustallenne on osallistujien katsottavissa koulutuksen jälkeen 1 viikon ajan. Lähikoulutukseen sisältyy myös koulutuspäivän lounas ja kahvitarjoilut.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.