Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Prosessiteollisuuden turva-automaatio ja IEC 61511 (2 pv)

Koulutuksessa käydään läpi prosessiteollisuuden turva-automaatiojärjestelmien suunnittelu standardin IEC 61511 mukaisesti. Standardi IEC 61511 on prosessiteollisuuden sovellusstandardi yleisestä toiminnallisen turvallisuuden standardista IEC 61508. Koulutuksessa käydään läpi koko toiminnallisen turvallisuuden elinkaaren mukainen turva-automaatiotoimintojen suunnitteluprosessi. Lisäksi koulutuksessa perehdytään eri suunnitteluvaiheissa käytettäviin riskianalyysimenetelmiin, aihealueen käsitteisiin ja suunnittelumenetelmiin sekä kelpuutukseen ja sertifiointiin liittyviin kysymyksiin.

Koulutus soveltuu henkilölle, joiden toimenkuvaan kuuluu turva-automaatiojärjestelmien suunnittelu, valmistus tai käyttäminen ja ylläpito prosessiteollisuuden laitoksilla. Koulutus antaa vahvat perustiedot turva-automaatioratkaisujen suunnittelusta sekä tarjoaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen. Koulutuksessa esitettävä turva-automaation suunnittelu- ja toteutusmalli auttavat varmistamaan viranomaisvaatimukset täyttävän turva-automaatioratkaisun toteuttamisen.

Kenelle
Koulutus soveltuu henkilölle, joiden toimenkuvaan kuuluu turva-automaatiojärjestelmien suunnittelu, valmistus tai käyttäminen ja ylläpito prosessiteollisuuden laitoksilla.
– Turvakriittisten järjestelmien suunnittelijat
– Turvallisuuteen liittyviin laitosprojekteihin osallistuvat projektipäälliköt
– Prosessiautomaatiosuunnittelijat
– Turva-automaatiojärjestelmiä käyttävä teollisuus

Kouluttaja
Kari Hakkarainen
, tekninen asiantuntija, järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus, Inspecta Tarkastus


OHJELMA

Koulutuspäivät alkavat kello 08.30 aamukahvilla. Varsinainen luento-osuus alkaa kello 09.00 ja loppuu kello 16.30. Luentojen välissä on lounas kello 12.00 ja iltapäiväkahvi kello 14.00.

Päivä 1:

Johdanto
Yleinen turvallisuusstrategia
Direktiivit ja lainsäädäntö
Toiminnallisen turvallisuuden standardit
IEC 61511 rakenne

Työprosessi ja organisaatio
Turvatyöprosessi
Vaatimukset organisaatiolle
Tarkastusvaatimukset

Tauko

IEC 61511 perusteet
Tärkeimmät käsitteet
Suunnitteluperiaatteet
Vaatimusten määrittäminen

Lounas

Riskin arviointimenetelmät
Alustavat riskiarvioinnit
Laitos- ja järjestelmätason riskit
Laitetason riskit
Turvallisuuden eheystasojen määrittäminen (TET/SIL-tasot)

Kahvi

Riskien Arviointi
Harjoitustyö

Kertaus
Kertaus päivän aiheista

Workshop
Kysymyksiä & Vastauksia
Keskustelua

Päivä 2:

Laitteistovaatimukset 1
Vaatimukset käytettäville komponenteille
Suunnitteluvaatimukset ja arkkitehtuuri
Vikasietoisuus vaatimukset

Tauko

Laitteistovaatimukset 2
Vikaantumislaskenta
Tehdastestit ja Kelpuutus
Dokumentointi
Muutokset ja päivitykset

Lounas

Sovellusohjelmisto
Vaatimukset ohjelmistolle
Ohjelmistokehitysmalli
Testaus ja integrointi laitteistoon

Kahvi

Turvapiirin suunnittelu
Harjoitustyö

Kertaus
Kertaus päivän aiheista

Workshop
Kysymyksiä & Vastauksia
Keskustelua

—————————-

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Aika:
20. – 21.11.2018 Klo 09.00 – 16.30

Hinta:
1250 eur
+ alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.