Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Puhtia ja intoa palautteella (1 pv)

Palautteenanto johtamisen työkaluna ja arjen toimintana

Parhaimmillaan palaute energisoi, avaa uusia näkökulmia, motivoi ja kannustaa kehittymään.

Työntekijät janoavat palautetta useissa työyhteisöissä, mutta monella työpaikalla palautteenanto on kuitenkin käyttämätön voimavara. Palautetta ei osata antaa arjessa eikä ymmärretä sen merkitystä johtamisen työkaluna ja arjen toimintana. Organisaatioihin on syntynyt palautetyhjiöitä, jotka nakertavat työiloa ja motivaatiota.

Olennainen asia on, miten palautetta annetaan, jotta se lisää henkilön motivaatiota ja ettei sen alle muserru (liian suora palaute tai vaikkapa väärä aika ja paikka).


Kenelle

Valmennuksesta hyötyvät – niin esimiehet kuin projektiryhmien vetäjät ja myös HR-asiantuntijat, jotka edistävät tehtävässään aktiivista palautekulttuuria organisaatioissaan.


Hyödyt

 • Tulet tietoiseksi omista luontaisista vahvuuksista palautteenantajana ja vaikeuksista/sudenkuopista palautteenannossasi
 • Miten luonnollisia vuorovaikutusvahvuuksia voit hyödyntää palautteenannossa ja miten välttää sudenkuopat
 • Vahvistat tietoisuuttasi palautteenantajan roolista ja vastuusta
 • Rakentamaan palautteenantotilanteista ratkaisukeskeisiä, jotka johtavat kehittämistoimenpiteisiin toiminnassa
 • Toimivan palautteenannon elementtien kirkastuminen
 • Pääset konkreettisesti harjoittelemaan positiivisen ja herättävän/rakentavan palautteen antamista

Ennakkotehtävä ja toteutustapa

 • Valmennukseen liittyy etukäteen toteutettava LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi.
 • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.
 • LTA-analyysi puretaan valmennuksessa osallistavasti ja hyödynnetään tietoa konkreettisesti palautteenantamisen harjoittelussa. Valmentaja tuo raportit valmennukseen.
 • Valmennus on osallistava työpajatyyppinen, jossa on tiiviitä alustuksia ja osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan oppimiaan asioita. Opitaan yhdessä; konkreettisesti keskustellen sekä tekemällä.

Kuva: Anna Dammert

Valmentaja

Valmentaja toimii Mira Pakarinen TalentPeople Consultingista ja hän on valmentanut yli 10 vuoden ajan menestyksekkäästi tuhansia esimiehiä ja asiantuntijoita. Mira on palkittu muutoksen tekijä ja johtaja. Hänellä on myös vahva kokemus liike-elämästä ja ydinosaamista ovat rakentava vuorovaikutus, strategian ja muutoksen läpivienti, luottamuksen rakentaminen ja johtaminen.

Hänen valmennuksensa ovat käytännönläheisiä, toiminnallisia, energisoivia ja ajatuksia herättäviä.  Innostavalla, aidolla ja arvostavalle valmennustyylillään Mira saa osallistujat pohtimaan aidosti omia vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan sekä viemään sovittuja asioita arkeen.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, materiaalin jako ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Luontainen tapani antaa palautetta ja vuorovaikutuksen merkitys palautteenannossa

 • Valmennuksen avaus, tavoitteet ja sisältö
 • Osallistujat määrittävät oman henkilökohtaisen tavoitteen valmennukselle
 • Luontaiset taipumukset -analyysin purku
 • Luontaiset vahvuuteni sekä kehittämiskohteet palautteenantajana ja vuorovaikutuksessa

11.45 Lounas

12.45 Palautteen antaminen työyhteisössä

 • Palautteenantajan rooli ja vastuu
 • Palautteenantamisen elementit
 • Rakentavan/herättävän palautteen antaminen
  • Osallistujat harjoittelevat rakentavan palautteen antamista yhtenäisellä tavalla omia vahvuuksiaan hyödyntäen
 • Myönteisen palautteen antaminen
  • Osallistujat harjoittelevat myönteisen palautteen antamiset yhtenäisellä tavalla omia vahvuuksiaan hyödyntäen

Kahvitauko pidetään joustavasti noin klo 14.00 (15 min.)

15.30 Yhteenveto, oivallukset ja oppien vieminen arkeen

Valmennus päättyy klo 16.00


Koulutuspaikka: Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Ajankohta: 12.12.2018

Hinta: 597 euroa/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi hlöä tai enemmän 557 euroa/hlö

BONUS: Koulutukseen sisältyy LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ja henkilökohtainen LTA-raportti (arvo 70 euroa).


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 


KESÄETU! Saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen lahjaksi, kun ilmoittaudut 15.8.2019 mennessä!


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.