Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Python ja tekoäly – koodauksen perusteet (6 pv)

Helpot ensiaskeleet ohjelmoinnin oppimiseen
Python ja tekoäly -koulutus opettaa osallistujalle Python-ohjelmointikielen perusteet antaen kattavan kuvan sen mahdollisuuksista, käyttökohteista sekä hyödyistä. Koulutuksen tarjoamien perusteiden päälle on jatkossa helppoa opetella lisää kooditaitoja. Koulutus on rakennettu henkilöille, joilla ei ole aiempaa ohjelmoinnin tuntemusta.

Python-ohjelmointikieli on monikäyttöinen koodikieli, jota sovelletaan mm. koneoppimisessa, johon tekoäly perustuu. Koneoppimisessa luodaan ja arvioidaan ennusteita regression ja datan klusteroinnin avulla. Python ja tekoäly -koulutus perehdyttää osallistujan edellä mainittuihin menetelmiin.

Ohjelmointia opetetaan suomen kielellä. Osallistujat oppivat koulutuksen sisällön koodiharjoitteiden, thinkasprint-työpajojen sekä ryhmätöiden avulla. Teoriaa opitaan lähiopetusilloissa Aallon asiantuntijan johdolla ja käytännön koodaamista verkossa itseopiskeluna. Verkko-opiskelua tukevat säännölliset tehtävien palautukset sekä koulutuksen assistentit.

– Ohjelman kouluttajien, koulutuksen assistenttien ja vertaistukiryhmän tuella opit Pythonin perusteet ja käytännön tekoälysoveltamista sekä ymmärrät digiteknologioita syvällisemmin.
– Vuoden 2018 ohjelman osallistujien toimenkuvat vaihtelevat projektikoordinaattorista tietohallintojohtajaan ja tuotepäälliköstä matemaatikkoon.
– Organisaatiosi pysyy ajan tasalla digikehityksessä, saa käsityksen ohjelmoinnin tärkeydestä ja vahvistaa kilpailukykyään työmarkkinoilla.


Hyödyt
Ohjelmoinnin perustaidoilla voit ymmärtää uusia digiteknologioita, kuten tekoälyä ja koneoppimista, ja niiden kehitystä. Python ja tekoäly -ohjelmassa opit ymmärtämään Pythonin ja sen sovellusten hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

– Päivität ammattitaitosi vastaamaan nykytyön vaatimuksia
– Rakennat hyvän perustan koodauksen jatko-oppimiselle
– Saat konkreettisia esimerkkejä koneoppimis- ja tekoälysovellusten toteuttamisesta Pythonilla
– Organisaatiosi kyky ymmärtää dataintensiivisen liiketoiminnan päätöksentekoa ja prosesseja kehittyy


Kenelle?
Python ja tekoäly -koulutus sopii kaikille ohjelmoinnista kiinnostuneille, joilla ei ole aiempaa ohjelmoinnin tuntemusta. Siitä hyötyvät esimerkiksi he, jotka työskentelevät voimakkaasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Lisäarvoa ohjelmasta saavat henkilöt, joiden työnkuva muuttuu ja joilla on erityistarve päivittää omaa ammattitaitoaan.

Koulutuksesta voivat hyötyä erityisesti henkilöt, jotka ovat paljon eri teknologioiden ja tietotekniikan kanssa tekemisissä. He hyödyntävät teknologiaa päivittäisessä työssään tai keskustelevat niistä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Motivaationa voi olla parempi asiakaspalvelu laajemmalla asiantuntijuudella.


Kouluttajat:
Kari Hiekkanen
, tutkija, Aalto-yliopisto
Jaakko Hollmén, vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto
Aalto-yliopiston maisteriopiskelijat


Sisältö ja aikataulu
Python ja tekoäly -koulutuksen aikana opitaan ohjelmoimaan Pythonilla sekä soveltamaan Pythonia koneoppimisen menetelmissä liiketoimintalähtöisesti. Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: ohjelmoinnin viitekehyksestä, Pythonin perusteista sekä Pythonin soveltamisesta koneoppimisessa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: luokkahuoneessa ja verkossa (online). Oppimista rytmittävät säännölliset tehtävien palautukset. Koulutuksessa on myös opetusassistentteja, jotka ovat osallistujien käytettävissä tarvittaessa.

Luokkahuoneessa opetus tapahtuu Aallon kouluttajien johtamana. Nämä lähiopetusillat sisältävät teoriaiskuja, yksilö- ja ryhmäharjoituksia sekä koodaamista. Verkossa osallistujat oppivat kooditaidot käytännönharjoitteiden kautta.

Koulutuksen lopuksi osallistujat suorittavat harjoitustyön pienryhmissä. Aihe valitaan ryhmän sisällä. Vaihtoehtoisesti harjoitustyön saa suorittaa itsenäisesti.

Ohjelman päätösillassa harjoitustöiden tulokset ja havainnot esitetään koko ryhmälle.

Tarkemmin ohjelman kokonaisuuksista
Ohjelmoinnin viitekehyksen yhteydessä opitaan, miten ohjelmointi vaikuttaa omaan työhön ja kuinka se muuttaa tulevaisuutta. Jakson aikana analysoidaan, miksi koodaaminen on tärkeää ja miten sitä sovelletaan.

Pythonin perusteet -jakson aikana omaksutaan Pythonin perusteet. Jakso sisältää seuraavia aihealueita: muuttujat (numerot, merkkijonot), ehtolauseet (if, elif, else), listat, silmukat (for, while, range) ja kirjastot. Myös haastavampia Pythonin ominaisuuksia, kuten MatPlotLib, Numpy ja Scipy käydään läpi.

Pythonin soveltaminen koneoppimisessa -jakso perehdyttää osallistujan analysoimaan dataa ja tekemään ennusteita. Analysointityökaluina ovat regressioanalyysi ja datan klusterointi.


Rakenne
Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja harjoitustyöstä. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 9 viikkoa sisältäen 6 viikkoa tiivistä koodauksen opettelua ja kolme viikkoa harjoitustyötä.

Lähiopetuskertoja on ohjelman aikana kuusi. Opetuskertojen kesto on neljä tuntia. Lähiopetusta on aluksi kerran viikossa, jonka jälkeen osallistujat toteuttavat harjoitustyön itsenäisesti. Harjoitustyöhön tukea saa ohjelman assistenteiltä.

Lähiopetuskertojen välissä opetellaan koodaamaan itsenäisesti verkossa. Online-opiskeluun osallistuja tarvitsee vain internet-yhteyden ja internet-selaimen. Osallistujan oppimisen tukena on ryhmäläisistä koostuva vertaistukiryhmä sekä koulutuksen assistentteja, joilla on päivystysaikoja itseopiskeluviikkoina. Opiskelu vie osallistujalta noin tunnin päivässä.

Aallon kouluttajien johdolla
Yhteensä 6 iltaa kestoltaan 3-6 tuntia noin joka toinen viikko.

Online-opiskelu
Lähiopetusiltojen välillä tapahtuva itsenäinen oppimisjakso. Opetus kirjallisten ohjeiden, harjoitusten sekä online Q&A avulla.

Harjoitustyö
Muutaman viikon kestävä ohjelman lopputyö, joka toteutetaan pareittain tai itsenäisesti.


OHJELMA

Koulutusjaksot:

03.12.2020 klo 13–17
Ohjelmoinnin perusteet ja Python
Koulutuksen ensimmäinen lähiopetuskerta perehdyttää osallistujan ohjelmoinnin viitekehykseen sekä johdattelee Python-ohjelmointikieleen. Lähi-illassa keskitytään koodauksen laajempaan merkitykseen työ- ja liike-elämässä.

– Mitä ohjelmointi on ja miksi se on tärkeää?
– Koodaamisen merkitys omassa työssä

Kouluttaja: Kari Hiekkanen, tutkija, Aalto-yliopisto

—-

17.12.2020, 7.1.2021 ja 21.1.2021 klo 13–17
Pythonin perusteet
Pythonin perusteet -moduulin aikana osallistuja oppii koodaamaan Pythonilla. Toteutus on rakennettu huolellisesti osallistujan miellyttävä oppimiskokemus edellä. Sillä koodaamaan oppii vain koodaamalla, jakso sisältää paljon itsenäistä online-opiskelua erilaisten monipuolisten harjoitteiden, tehtävien ja testien muodossa. Osallistujan tukena on koulutuksen assistentit yhtenä arki-iltana viikossa. Assistentit auttavat osallistujia tehtävien ratkaisemisessa. Jakson aikana käydään läpi kaikki olennainen Pythonin perusteista:

– Muuttujien ja tietorakenteiden käyttö
– Kontrollirakenteet ja ohjelman rakenne
– Ohjelmakirjastot ja niiden käyttö
– Tiedostojen käsittely ja kaavioiden tuottaminen

Kouluttajat: Kari Hiekkanen, Aalto-yliopiston tutkija ja Aalto-yliopiston maisteriopiskelijat

—-

Vapaaehtoista ohjelmointiharjoittelua opetusassistenttien johdolla
Omatoimista ohjelmointiharjoittelua, joissa opetusassistentit paikalla avustamassa. Harjoitusten tarkoituksena varmistaa, että osallistuja ymmärtää ja osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävien avulla.

Lähitukipäivien lisäksi tarjolla myös assistenttien online-päivystysaikoja arki-iltoina.

Kouluttajat: Aalto-yliopiston maisteriopiskelijat

—-

Vapaaehtoinen koneoppimiseen valmistava lähituki
Erityinen koneoppimiseen valmistava lähituki, jossa varmistetaan, että osallistujat ovat valmiita omaksumaan koneoppimisessa tarvittavia taitoja ja metodeja.

Kouluttajat: Aalto-yliopiston maisteriopiskelijat

—-

03.02.2021 ja 10.2.2021 klo 13–17
Pythonin soveltaminen koneoppimisessa
Tekoälyn ajatellaan mullistavan työelämää merkittävästi ja nykyajan tekoäly nojaa pääsääntöisesti koneoppimiseen. Koneoppiminen perustuu koodatun ohjelman oppimiseen isosta datamäärästä. Dataan pohjautuen voidaan tehdä valistuneempia ennusteita ja päätöksiä. Ennustamista voidaan Pythonilla tehdä esimerkiksi regressioanalyysilla ja datan klusteroinnilla. Tällä oppimisjaksolla perehdytäänkin ennusteiden tekemiseen regressiolla ja datan klusteroinnilla.

– Ennustaminen datan pohjalta
– Regressioanalyysi
– Datan klusterointi

Kouluttaja: Jaakko Hollmén, vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

—-

03.03.2021 klo 13–16
Harjoitustöiden esitykset ja ohjelman päätös
– Jokainen ryhmä esittää oman harjoitustyönsä tulokset ja päätelmät
– Ohjelman lopetus

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään online-toteutuksena

Ajankohta:
03.12.2020–03.03.2021

Hinta:
2 750 euroa
/hlö + alv 24 %.

Osallistuuko yrityksestänne useampi henkilö? Kysy tarjousta pakettihinnasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 19.11.2020 mennessä!

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.