fbpx
Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (2 pv)
Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (2 pv)

EUR

12.-13.12.2017, Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa Robert Huberin tie 4, Vantaa 30 marraskuun, 2017 Sampo Korppoo

Lakitieto , Rakentaminen , Työturvallisuus

Uudistettu koulutusohjelma!
Inspectan 2-päiväinen koulutus ”Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus” on vakiinnuttanut paikkansa ATEX-koulutusten johtavana lippulaivana Suomessa. Vuoden 2017 alussa on koulutuksen ohjelma ja sisältö uudistettu vastaamaan niin ikään uudistuneiden lainsäädännön ja alan standardien vaatimuksia. Koulutuksen rakenne ja aiheet on koottu aiheittain ja teemoittain helposti omaksuttavaan muotoon luopuen perinteisestä standardimaisuudesta.

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus -koulutuksen 2-päiväinen toteutus mahdollistaa asioiden laajan ja kattavan mutta paikoin myös erittäin yksityiskohtaisen käsittelyn ja lähestymistavan. Koulutuksen alussa käydään läpi ATEX-tilojen, tilaluokitusten ja tiloissa käytettävien laitteiden vaatimuksia. Nämä perusteet muodostavat pohjan niin sähkö- kuin mekaanistenkin laitteiden suunnittelulle, asentamiselle, käytölle, huollolle, tarkastamiselle ja kunnossapidolle. Koulutuksen pääpaino on standardien SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 sisällöissä ja vaatimusten käytäntöön soveltamisessa.

Osaamisvaatimusten täyttäminen
Koulutus sopii erinomaisesti osaksi työnantajalta vaadittua velvoitetta työntekijöiden osaamisen varmistamisesta ja asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta räjähdyssuojelusta. Koulutus täyttää esimerkiksi Valtioneuvoston asetuksen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003) liitteen 2 ja standardin SFS-EN 60079-14 (2015) velvoittavan liitteen A vaatimukset koulutusvelvoitteesta ja -laajuudesta.

Pätevyyskortti, todistus ja rekisteröinti
Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe, jonka hyväksytyn läpäisyn perusteella osallistujille myönnetään koulutustodistuksen lisäksi erityinen Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyys -kortti. Kortti on voimassa 5 vuotta ja toimii erinomaisena ja käytännöllisenä apuvälineenä henkilön osaamisen ja perehtyneisyyden osoittamisessa. Uutuutena on vuoden 2017 kevään aikana käyttöön otettava julkinen Inspectan sivuilla ylläpidettävä rekisteri hyväksytyistä koulutuksen läpäisseistä henkilöistä. 1.1.2017 jälkeen hyväksytysti koulutuksen ja kokeen läpäisseiden henkilöiden tiedot siirtyvät automaattisesti rekisteriin, ellei henkilö halua tätä erikseen kieltää. Rekisteröinti sisältyy koulutukseen hintaan, eikä siitä veloiteta erikseen mitään vuosi- tai rekisteröintimaksuja.

Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena tilauskurssina, pyydä tarjous.

Kenelle koulutus sopii?
Räjähdysvaarallisissa tiloissa sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen sekä automaa-tiojärjestelmien kanssa työskentelevät henkilöt, kuten:
– tilojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt
– suunnittelijat, urakoitsijat ja asentajat
– sähkölaitteistojen kunnossapitohenkilöstö
– Ex-laitteiden valmistajat ja maahantuojat

Kouluttajat
Juha Kurvinen
, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus
Marko Lyytinen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus


OHJELMA

1. PÄIVÄ

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 ATEX -direktiivit ja muut säädökset räjähdysvaarallisiin tiloihin
• Direktiivit, lainsäädäntö ja asetukset
• Sähköalan yleiset pätevyysvaatimukset
• Työskentely Ex-tiloissa ja työlupakäytäntö

09.45 Tauko

10.00 Tilaluokitukset
• Kaasuräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-1
• Käsikirja SFS 59
• Pölyräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-2

11.00 Tauko

11.15 Räjähdyssuojattujen laitteiden rakenteet ja valinta eri tilaluokkiin
• Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
• Pölyräjähdysvaaralliset tilat
• Mekaaniset laitteet
• Laitteiden merkinnät

12.00 Lounas

13.00 SFS-EN 60079-14 Ex-tilojen sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen
• Henkilöiden osaaminen ja koulutus
• Laitteiden vaatimuksenmukaisuus
• Tarvittavat asiakirjat ja dokumentit
• Kaapeliläpiviennit ja sulkutulpat
• Optisen ja muun säteilyn vaatimukset

13.45 Tauko

14.00 Sähkönsyöttöjärjestelmät ja potentiaalintasaus
• Sähkönsyöttöjärjestelmien vaatimuksia
• Vaarallisen kipinöinnin estäminen
• Potentiaalintasaus ja maadoitukset
• Staattisen sähkön huomioiminen

14.45 Kahvitauko

15.10 Exi-virtapiirien toteuttaminen
• Toimintaperiaatteet, luonnostaan vaaraton rakenne
• Laitevalinta ja sähköisten parametrien yhteensovittaminen
• Exi-piirien kaapelointi ja maadoitus
• Erottaminen muista piireistä
• Piirien varmentaminen ja järjestelmäkuvaukset
• Esimerkkejä Exi-piirien toteuttamisesta

16.30 1. koulutuspäivä päättyy


2. PÄIVÄ

08.00 Aamukahvit

08.30 Rakennus- ja prosessisähköistys
• Kaapelointi ja johtojärjestelmät
• Ulkoisten olosuhteiden huomioiminen
• Johtimien kytkeminen ja liitokset
• Esimerkkejä eri järjestelmien toteutuksesta

09.30 Tauko

09.45 Moottoreiden sähköinen suojaus eri Ex-rakenteille
• Ex-moottoreiden asennusvaatimuksia
• Ylikuormitussuojauksen toteuttaminen
• Taajuusmuuttaja- ja pehmokäytöt
• Moottorikäyttöjen väyläohjaus

10.45 Tauko

11.00 Sähkölämmitys ja saattolämmitysasennukset
• Lämmityslaitteiden suojaus
• Lämpötilan valvonnan toteuttaminen
• Lämmityskaapeleiden käytössä huomioitavaa
• Saattolämmitysasennukset SFS-EN 60079-30-2
• Mitoitus ja asentaminen, lämpötilan hallinta
• Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset

11.45 Lounas

12.45 Ex-tilojen tarkastukset ja kunnossapito SFS-EN 60079-17
• Lakisääteiset tarkastukset
• Käyttöönottotarkastukset
• Kunnossapitotarkastukset
• Laitteiden/asennusten huolto ja kunnossapito
• Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus SFS-EN 60079-19

13.45 Tauko

14.00 Kirjallinen koe koulutuksen sisällöstä

14.50 Kahvi

15.00 Koekysymysten läpikäynti

Loppukeskustelu ja koulutuksen päättäminen

Koulutuspaikka:
Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Aika:
12. – 13.12.2017 Klo 9.00 – 16.00

Hinta:
1 150 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja