Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Rakennusalan sopimukset käytännössä (1 pv)

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Rakennusalan sopimukset käytännössä -koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen sekä grynderin eli perustajaurakoitsijan vastuukysymykset.

Lisäksi tutustutaan KSE2013- ja RYHT2000 -ehtoihin, kuluttajansuojalain vaikutuksiin sopimusketjuissa sekä allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

Suositun koulutuksen uusinta! Nyt kolme kouluttajaa! 

Tämä on jo 21. koulutus, varaa paikkasi ajoissa! Asiakaspalautteiden mukaisesti olemme lisänneet osallistujien omien sopimustilanteiden käsittelyä ja ennakkotapauksien ratkaisuja.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.


Hyödyt
Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.


Kouluttajat Janne Haapakari, Aleksi Aakula, Jami Jokinen
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, KTM Aleksi Aakula Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Aleksilla on vastaavasti kattava kokemus rakentamisen juridiikasta. Aleksi on toiminut neuvonantajana lukuisissa vaativissa kiinteistökehityshankkeissa ja kestävän rakennetun ympäristön asumiskohteissa niin tilaajien kuin urakoitsijoiden puolella sekä erilaisissa urakka- ja sopimusriidoissa. Lisäksi Aleksi on kokenut kouluttaja ja asiantuntija.

Kolmantena kouluttajana toimii lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM Jami Jokinen. Jamilla on usean vuoden vankka käytännön kokemus kiinteistö- ja rakennusalan asiakkaittemme avustamisessa sekä sopimusoikeuteen että riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi hän luennoi säännöllisesti rakennusalan sopimuksiin liittyvistä aiheista.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Sain vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.”
– ”Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
– ”Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
– ”Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– ”Kokonaisvaltainen paketti. Allianssi-caset olivat erityisen hyödyllisiä.”
– ”Selvästikin kokeneet ja osaavat kouluttajat, hyvin osasitte havainnollistaa soveltamista käytännön esimerkein.”
– ”Kiitos paljon, suosittelin koulutusta jo ystävillenikin!”
– ”Materiaalit olivat selkeät ja tilaa muistiinpanoille. Pdf tiedostot sai tallennettu itselle myöhempää käyttöä varten mikäli tarvetta ilmenee.”
– ”Selkeää esittämistä ja mikä parasta niin olivat olleet rakennusalan toiminnassa itsekin mukana. Osasivat hyvin kommentoida kysymyksiin ja antaa niihin selkeitä vastauksia kuinka kannattaa toimia.
Koulutus oli hyvä, selkeä ja ymmärrettävä.”
– ”Järjestelyt toimivat hienosti! Paikka oli hyvä, ruoka oli hyvä. Kiitos!”

Katso myös:

Onnistunut exit – valmistaudu yritysjärjestelyyn oikein (1 pv)
16.05.2023
Etäkoulutus


HUOM! Mahdollisuus vastata ennakkokyselyyn!
Saat ennen koulutusta ennakkokyselyn ajankohtaisista sopimuksiin liittyvistä haasteistasi, jotta voimme koulutuksessa käydä läpi mahdollisia esimerkkitapauksia.


Aikataulu

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounas
14.00 – 14.15 Iltapäiväkahvi
15.45 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

OHJELMA

Päivän ohjelman esittely.

Sopiminen ja rakennusalan sopimukset
– Sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusten neuvotteluprosessit
– Urakkasopimusten erityispiirteet
– Vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen (erityisesti YSE1998, RYHT2000 ja KSE2013) käyttö käytännössä

Tauko

YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö
– YSE 1998 –ehtojen rakenne
– Urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
– Vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
– Virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
– Lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
– Vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys

11.30 Lounas
12.15 Koulutus jatkuu

YSE 1998 –ehtojen kipupisteet
– Reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
– Sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti
– Muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

Tauko

Rakennusurakan muita sopimuksia
– Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)
– Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT2000
– Rakennusalan kuluttajasopimukset sopimusketjussa

14.00 Iltapäiväkahvi
14.15 Koulutus jatkuu

– Allianssisopimukset

Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu
– Riitatilanteisiin varautuminen
– Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
– Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä
– Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Päätöskeskustelu

15:45 Koulutus päättyy


Covid-19 -tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Ajankohta:
25.5.2023 klo 9.00 – 15.45

Osallistumismaksu:
697 euroa / hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä koulutuspäivän tarjoilut.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus:
Koulutuksesta annetaan todistus.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Rakennusalan sopimukset käytännössä (1 pv) -koulutukseen 25.05.2023, Tapahtumatalo Bank, Helsinki
Hlö(ä)