Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Rakennushankkeen vastuusuhteet – Ehkäise riidat sopimuksilla (1 pv)

Suuri osa rakennushankkeiden ongelmista olisi mahdollista taklata etukäteen – taitavasti laadituilla sopimuksilla. Jos ongelmatilanne kuitenkin on päässyt syntymään, oikein tehty reagointi voi korjata tilanteen ja turvata osapuolen oikeudet asiassa. Tämä koulutus tarjoaa työkaluja ja näkökulmia rakennushankkeiden vastuusuhteiden selkiyttämiseen ja tyypillisten ongelmatilanteiden tulokselliseen hoitamiseen YSE 1998:n, KSE 2013:n ja sivu-urakan alistamissopimuksen valossa.

Rakennushanke on monen alan asiantuntijan – mm. tilaajan, konsulttien, suunnittelijoiden, rakennuttajan, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden – muodostama mutkikas verkosto, jonka säikeinä on monenlaisia sopimuksia.

Sopimusten viidakossa hankkeiden tyypilliset ongelmat nivoutuvat usein hankkeen osapuolten epäselviin vastuusuhteisiin. Konsultit esimerkiksi ottavat sopimuksilla itselleen usein liian laajoja vastuita. Pääurakoitsijalla on hankkeissa valtava vastuu. Pääurakoitsijan tulee olla taitava projektinvetäjä ja jokaisen urakoitsijan on osattava kirjata asioita ja reklamoida oikeaoppisesti. Mm. vahingonkorvausten turvaamiseksi on tärkeää osata reklamoida puutteista ja virheistä oikeassa muodossa ja oikea-aikaisesti. Monesti reklamaatio tuntuukin olevan ainoa työkalu, jolla voi onnistua. Se, millaisia muita ohjauskeinoja pääurakoitsijalla on käytössä, on tärkeä kysymys erityisesti alistamismenettelyssä.

Rakennushankkeen eri osapuolille ja näitä avustaville asiantuntijoille suunnattu koulutus käy läpi rakennusurakkasopimusten eri osapuolten vastuut ja vahingonkorvausvastuun, urakkasopimusten muutoksiin liittyvät määräykset sekä sivu-urakan alistamissopimukseen liittyvien viivästystilanteiden reklamaatio- ja vahingonkorvauskysymyksiä.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

– Millainen on urakkasopimus projektinhallinnan työkaluna ja täydentyvänä sopimuksena?
– Mitä YSE 1998 määrää lisä- ja muutostöistä, urakka-ajan pidennyksestä ja vastuunjaosta ylivoimaisen esteen tilanteissa?
– Millaiset YSE:stä poikkeavat menettelytavat ovat hyväksyttäviä?
– Mitä vastauksia sopimusoikeuden yleiset opit ja oikeuskäytäntö antavat näihin kysymyksiin?
– Millainen on rakennushankkeen toimijoiden vastuun sisältö, erityisesti tilaajan ja rakennuttamispalveluita tarjoavan konsultin kannalta
– Miten alistamissopimuksen vahingonkorvausjärjestelmä on rakentunut?
– Mitkä ovat urakoitsijoiden reklamaatiovelvoitteet viivästystilanteissa YSEn ja alistamissopimuksen valossa?

Kenelle:
Koulutus on suunnattu rakennushankkeisiin osallistuville

– tilaajille
– urakoitsijoille
– rakennuttajille
– suunnittelijoille
– konsulteille
– lakimiehille

Kouluttajat:
AA, OTT Juha Ryynänen, Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy
AA Antti Järvinen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
AA Kimmo Heikkinen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
VT Pia Klementjeff, Lexmentor Oy


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:05 Urakkasopimuksen muutokset
AA, OTT Juha Ryynänen, Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

– Urakkasopimus projektinhallinnan työkaluna ja täydentyvänä sopimuksena.
– Mitä YSE 1998 määrää lisä- ja muutostöistä, urakka-ajan pidennyksestä ja vastuunjaosta ylivoimaisen esteen tilanteissa?
– Millaiset YSE:stä poikkeavat menettelytavat ovat hyväksyttäviä?
– Mitä vastauksia sopimusoikeuden yleiset opit ja oikeuskäytäntö antavat näihin kysymyksiin?
– Katsaus viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön.

(Tauko noin klo 10:15-10:25)

11:20 Lounas

12:20 Tehokkaat keinot riitojen välttämiseksi rakennushankkeessa
AA Antti Järvinen ja AA Kimmo Heikkinen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

o Rakennushankkeen toimijoiden vastuun sisältö, erityisesti tilaajan ja rakennuttamispalveluita tarjoavan konsultin kannalta
o Esimerkkejä tilaajan ja konsultin vastuuta koskevasta oikeuskäytännöstä
o Käytännön vinkkejä vastuun hallintaan ja riitojen ennaltaehkäisyyn

13:50 Kahvitauko

14:10 Sivu-urakan alistamissopimus – viivästystilanteiden reklamaatio- ja vahingonkorvauskysymyksiä
VT Pia Klementjeff, Lexmentor Oy

o Alistamissopimuksen vahingonkorvausjärjestelmä
o Urakoitsijoiden reklamaatiovelvoitteet viivästystilanteissa YSEn ja alistamissopimuksen valossa
o miten viivästykseen syytön vapautuu viivästyssakoista?
o urakoitsijan aiheuttaman olennaisen viivästyksen tilanteet: millä edellytyksillä rakennuttaja voi joutua viivästysvastuuseen?
o Alistamissopimukseen perustuvat vahingonkorvausvaatimukset YSEn mukaisessa vastaanotossa ja tilisuhteiden selvittelyssä.

15:10 Koonti ja keskustelua

15:20 Koulutus päättyy

——————————-

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza Helsinki-Hesperia
Mannerheimintie 50
Helsinki

Voit osallistua myös verkon välityksellä

Aika:
27.03.2019 klo 9.00 – 15:20

Hinta:
Lähikoulutus 740 euroa
+ alv 24 %/hlö
Webinaari 690 euroa + alv 24% / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 euroa + alv. 24% /hlö

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton jäsenen etu -20 %
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää.)

Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.