fbpx
Rakennushankkeen vastuusuhteet – ehkäise riidat sopimuksilla (1 pv)
Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Rakennushankkeen vastuusuhteet – ehkäise riidat sopimuksilla (1 pv)

740 euroa /hlö + alv 24 %

07.11.2019, Scandic Simonkenttä, Helsinki Simonkatu 9, Helsinki 23 elokuun, 2019 Sampo Korppoo

Lakitieto , Rakentaminen

Suuri osa rakennushankkeiden ongelmista olisi mahdollista taklata etukäteen – taitavasti laadituilla sopimuksilla. Jos ongelmatilanne kuitenkin on päässyt syntymään, oikein tehty reagointi voi korjata tilanteen ja turvata osapuolen oikeudet asiassa. Tämä koulutus tarjoaa työkaluja ja näkökulmia rakennushankkeiden vastuusuhteiden selkiyttämiseen ja tyypillisten ongelmatilanteiden tulokselliseen hoitamiseen YSE 1998:n, KSE 2013:n ja sivu-urakan alistamissopimuksen valossa.

Rakennushanke on monen alan asiantuntijan – mm. tilaajan, konsulttien, suunnittelijoiden, rakennuttajan, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden – muodostama mutkikas verkosto, jonka säikeinä on monenlaisia sopimuksia.

Sopimusten viidakossa hankkeiden tyypilliset ongelmat nivoutuvat usein hankkeen osapuolten epäselviin vastuusuhteisiin. Konsultit esimerkiksi ottavat sopimuksilla itselleen usein liian laajoja vastuita. Pääurakoitsijalla on hankkeissa valtava vastuu. Pääurakoitsijan tulee olla taitava projektinvetäjä ja jokaisen urakoitsijan on osattava kirjata asioita ja reklamoida oikeaoppisesti. Mm. vahingonkorvausten turvaamiseksi on tärkeää osata reklamoida puutteista ja virheistä oikeassa muodossa ja oikea-aikaisesti. Monesti reklamaatio tuntuukin olevan ainoa työkalu, jolla voi onnistua. Se, millaisia muita ohjauskeinoja pääurakoitsijalla on käytössä, on tärkeä kysymys erityisesti alistamismenettelyssä.

Rakennushankkeen eri osapuolille ja näitä avustaville asiantuntijoille suunnattu koulutus käy läpi rakennusurakkasopimusten eri osapuolten vastuut ja vahingonkorvausvastuun, urakkasopimusten muutoksiin liittyvät määräykset sekä sivu-urakan alistamissopimukseen liittyvien viivästystilanteiden reklamaatio- ja vahingonkorvauskysymyksiä.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Millainen on urakkasopimus projektinhallinnan työkaluna ja täydentyvänä sopimuksena?
– Mitä YSE 1998 määrää lisä- ja muutostöistä, urakka-ajan pidennyksestä ja vastuunjaosta ylivoimaisen esteen tilanteissa?
– Millaiset YSE:stä poikkeavat menettelytavat ovat hyväksyttäviä?
– Mitä vastauksia sopimusoikeuden yleiset opit ja oikeuskäytäntö antavat näihin kysymyksiin?
– Millainen on rakennushankkeen toimijoiden vastuun sisältö, erityisesti tilaajan ja rakennuttamispalveluita tarjoavan konsultin kannalta
– Miten alistamissopimuksen vahingonkorvausjärjestelmä on rakentunut?
– Mitkä ovat urakoitsijoiden reklamaatiovelvoitteet viivästystilanteissa YSEn ja alistamissopimuksen valossa?


Kenelle?
Koulutus on suunnattu rakennushankkeisiin osallistuville

– tilaajille
– urakoitsijoille
– rakennuttajille
– suunnittelijoille
– konsulteille
– lakimiehille


Kouluttajat:
AA, OTT, KTL, VT Juha Ryynänen
AA, OTT, KTL, VT Juha Ryynänen väitteli Helsingin yliopistosta oikeustieteen tohtoriksi huhtikuussa 2016. Väitöskirja ”Urakkasopimuksen muutokset” käsittelee lisä- ja muutostöihin sekä urakka-ajan pidentämiseen liittyviä kysymyksiä. Ryynänen konsultoi rakennusliikkeitä, suunnittelutoimistoja sekä yksityisiä että julkisia rakennuttajia rakennushankkeiden eri vaiheissa. Ryynänen toimii asiamiehenä ja välimiehenä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Varatuomari Pia Klementjeff
Varatuomari Pia Klementjeff on rakentamisen juridiikkaan erikoistuneen Lexmentor Oy:n toimitusjohtaja, Hän on kokenut urakkasopimusjuridiikan osaaja ja toimii yritysten sopimusvalmentajana ja –konsulttina sekä hoitaa myös urakkariitoja tuomioistuimissa. Hän on osallistunut lukuisien alan sopimusehtojen (kuten YSE 1998) laadintaan ja kirjoittanut rakentamisen sopimusasioita koskevia kirjoja, mm. oppaan Sivu-urakan alistamisesta.

Antti Järvinen ja Kimmo Heikkinen
Antti Järvinen ja Kimmo Heikkinen työskentelevät asianajajina Frontia Asianajotoimisto Oy:ssä. He hoitavat työssään säännöllisesti rakentamiseen liittyviä oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä urakoitsijoiden, tilaajien ja konsulttien asiamiehinä. Varsinaisten riitojen lisäksi he neuvovat asiakkaita hankkeiden aikana riitojen ennaltaehkäisyyn tähtäävissä toimenpiteissä.OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:05 Urakkasopimuksen muutokset
AA, OTT Juha Ryynänen, Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

– Urakkasopimus projektinhallinnan työkaluna ja täydentyvänä sopimuksena.
– Mitä YSE 1998 määrää lisä- ja muutostöistä, urakka-ajan pidennyksestä ja vastuunjaosta ylivoimaisen esteen tilanteissa?
– Millaiset YSE:stä poikkeavat menettelytavat ovat hyväksyttäviä?
– Mitä vastauksia sopimusoikeuden yleiset opit ja oikeuskäytäntö antavat näihin kysymyksiin?
– Katsaus viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön.

(Tauko noin klo 10:15-10:25)

10:50 Puheenvuoron aihe täsmentyy myöhemmin

11:50 Lounas

12:50 Tehokkaat keinot riitojen välttämiseksi rakennushankkeessa
AA Antti Järvinen ja AA Kimmo Heikkinen, Frontia Asianajotoimisto Oy

– Rakennushankkeen toimijoiden vastuun sisältö, erityisesti tilaajan ja rakennuttamispalveluita tarjoavan konsultin kannalta
– Esimerkkejä tilaajan ja konsultin vastuuta koskevasta oikeuskäytännöstä
– Käytännön vinkkejä vastuun hallintaan ja riitojen ennaltaehkäisyyn

13:50 Kahvitauko

14:10 Sivu-urakan alistamissopimus – viivästystilanteiden reklamaatio- ja vahingonkorvauskysymyksiä
VT Pia Klementjeff, Lexmentor Oy

– Alistamissopimuksen vahingonkorvausjärjestelmä

– Urakoitsijoiden reklamaatiovelvoitteet viivästystilanteissa YSEn ja alistamissopimuksen valossa

– miten viivästykseen syytön vapautuu viivästyssakoista?

– urakoitsijan aiheuttaman olennaisen viivästyksen tilanteet: millä edellytyksillä rakennuttaja voi joutua viivästysvastuuseen?

– Alistamissopimukseen perustuvat vahingonkorvausvaatimukset YSEn mukaisessa vastaanotossa ja tilisuhteiden selvittelyssä.

15:30 Koonti ja keskustelua

15:40 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

Ajankohta:
torstai 07.11.2019 klo 9.00 – 15:40

Hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %.

Webinaari:
690 euroa
/hlö + alv 24 %., lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiosta edullisesti 200 euroa + alv. 24% /hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja