Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Rakennustyömaan turvallisuuskoordinaattorin vastuut ja tehtävät (1 pv)

Nimetty, vastuullinen turvallisuuskoordinaattori on lakisääteinen vaatimus

 

Lakisääteinen vaatimus on nimetä työmaille turvallisuudesta vastuullinen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattoreita tarvitaan siis todella paljon. Iso osa toimii tehtävissä ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärtämättä miten ison vastuun ovat ottaneet kantaakseen. Koordinaattorikoulutusta ei ole ole myöskään tarjolla riittävästi suhteessa tarpeisiin.


Kenelle 

Rakennus- ja asennusyritysten esimiehet, rakennus- ja asennustöiden tilaajaorganisaatioiden sekä rakennus- ja asennusyritysten töiden tilaajat, töiden suunnittelijat, projektijohtajat ja -päälliköt, turvallisuuskoordinaattoritehtävissä toimivat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt ja -asiantuntijat.


Hyödyt

Koulutukseen osallistuvat saavat kattavan tieto- ja materiaalipaketin turvallisuuskoordinaattorin roolista, vastuusta ja tehtävistä sekä työmaiden ja muiden projektien turvallisuudesta. Koulutuksesta annetaan todistus.


Kouluttaja 

Kouluttajana toimii Kari Helisahti, jolla on laaja kokemus turvallisuusjohtamisesta, työturvallisuudesta, rakennus- ja asennustyömaiden turvallisuudesta sekä projektien riskienhallinnasta ja turvallisuudesta.

 

 

 


Ennakkotehtävä 

Pohdi, millaisia riskejä ja turvallisuusnäkökohtia liittyy rakennus- ja asennustyömailla toimimiseen. Ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostiisi kaksi viikkoa ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, tervetuloa linjoille tarkistelemaan ääni- ja mikrofoniasetuksia

9.00 Koulutus alkaa

Työmaaturvallisuusvastuut ja -tehtävät

 • Työmaita koskevat turvallisuuslainsäädäntö ja muut turvallisuusvaatimukset
 • Vastuut rakennustyömaalla: päätoteuttaja, työnsuorittaja ja työnjohto, turvallisuuskoordinaattori
 • Turvallisuuskoordinaattorin vastuut ja tehtävät, pätevyys ja koulutus
 • Muut vastuut ja tehtävät

10.30 Tauko

Työmaan vaaratekijät ja riskienhallinta

 • Työmaan vaaratekijöitä
 • Vaaratekijöiden kartoitus ja analysointi
  • Koneiden ja laitteiden käyttöön liittyviä vaaratekijöitä
  • Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä vaaratekijöitä
  • Työvälineet ja niiden luvaton käyttö
  • Suoritusperäisiä vaaratekijöitä
 • Muut projektiriskejä
 • Riskien hallinta (riskien poistaminen, pienentäminen, siirtäminen, jakaminen, vakuuttaminen)

11.30 – 12.15 Lounastauko

Työmaaturvallisuus

 • Turvallisuusasiakirjat
 • Vakuuttaminen, tapaturmavakuutus, vastuuvakuutus
 • Vaadittavat luvat, todistukset, kortit, näytöt sekä harmaantalouden estäminen
 • Sidosryhmät ja yhteistyö niiden kanssa
 • Rakennus- ja asennustyön tason arviointi ja turvallisuuden kehittäminen
 • Turvallisuustarkastukset
 • Läheltä piti-/vaaratilanneilmoitusmenettely ja ilmoitusten käsittely
 • Turvallisuusmittarit

14.00 tauko

Työmaaturvallisuus osa 2

 • Johtaminen ja turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet
 • Perehdytys
 • Koulutus, pätevyydet
 • Valvonta
 • Henkilökohtaiset varusteet, suojaimet ja suojautuminen, yleisimmät suojaimet, suojainten käyttö
 • Vaativat, vaaralliset, luvanvaraiset ja erityisosaamista vaativat työt sekä niiden turvallinen suorittaminen
  • Nostotyöt, vaikeat ja vaaralliset nostot
  • Rakennustelineillä ja tikkailla työskentely
  • Säiliötyö
  • Korkeanpaikan työskentely
  • Räjäytys- ja louhintatyöt
  • Muut erityistä vaaraa aiheuttavat työt
 • Työstä pidättäytyminen
 • Työmaan merkinnät ja opasteet
 • Työmaan yleinen turvallisuus
 • Liikenne ja liikkuminen
 • Työmaalla olevien ja työskentelevien valvonta
 • Vartiointi ja kulunvalvonta
 • Työmaavalaistus
 • Siisteys ja järjestys
 • Tupakointi
 • Päihteiden käyttö, päihtyneenä työmaalla oleminen
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Työterveydenhuolto
 • Ensiapuvalmius
 • Pelastusvalmius, alkusammutusvalmius
 • Työmaan kieli
 • Valokuvaus ja muu kuvaaminen
 • Puhelimien käyttö
 • Muita huomioitavia turvallisuusnäkökohtia

16.00 Koulutus päättyy


Osallistuminen etänä!

Se on helppoa, katso tästä malli: http://vod.kepit.tv/ohje.html

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta!


Koulutuspaikka: Verkkovalmennus

Tämä koulutus striimataan ja saat käyttöösi sähköiset koulutusmateriaalit

Ajankohta: 12.05.2020

Osallistumismaksu etänä: 597 euroa / hlö (+ alv 24%) Koulutukseen osallistuneet saavat todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 497 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 467 euroa / hlö (+ alv 24%)

Early bird -etu! Ilmoittaudu 27.04.2020 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.