Edita järjestää nyt koulutuksen:

Rakentamisen ja maankäytön ajankohtaispäivä (1 pv)

Rakentamisen sääntely uudistuu. Hallituksen esitys uudesta rakentamislaista ja maankäyttö- ja rakentamislain muutoksista on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki voisi tulla voimaan 1.1.2024.

Millainen on uuden rakentamislain sisältö ja rakenne? Miten kestävää, vähähiilistä rakentamista edistetään tällä ja muilla lakiuudistuksilla? Millä tavoin EU:n rakennustuoteasetus ja energiatehokkuusdirektiivi ovat muuttumassa?

Euroopan unioni on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Rakennusalan säädöksiä tulee uudistaa, jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa.

Ilmastoon liittyvät kysymykset on otettu huomioon rakentamislain uudistuksessa, jossa muun muassa purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys tuodaan asetuksesta lakiin. Uudistettaviin säädöksiin lukeutuu lisäksi muun muassa vähähiilistä rakentamista edistävä ilmastoselvitysasetus.

EU:ssa uudistetaan parhaillaan rakennustuoteasetusta ja rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Ehdotus energiatehokkuusdirektiivin muutokseksi sisältää sekä nykyisten energiatehokkuustoimien tehostamista että uusia avauksia, kuten energiatehokkuuden vähimmäistasot olemassa oleville rakennuksille – ja aikataulut vähimmäistasojen saavuttamiselle.

Uudistuksissa pyritään aiempia säädöksiä paremmin ottamaan huomioon rakennusten koko elinkaari.

Ajankohtaispäivä pureutuu lakiuudistusten tavoitteisiin, sisältöön ja tämänhetkiseen tilanteeseen. Päivässä kuullaan myös käytännön esimerkkejä rakennusmateriaalien elinkaaresta ja uusiokäytöstä. Ajankohtaispäivä päättyy päivän teemoihin kytkeytyvien ajankohtaisten oikeustapausten analyysiin.

Ajankohtaispäivä tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin
– Mikä on uuden rakentamislain ja MRL:n muutosten merkittävin sisältö, ja mikä on lakihankkeiden tilanne?
– Miten ilmastoselvitysasetusta muutetaan, ja miten arviointimenetelmää käytetään hiilijalan- ja hiilikädenjäljen laskennassa?
– Miten energiatehokkuusdirektiiviä ja rakennustuoteasetusta uudistetaan?
– Millä tavoin uudistuksilla käytännössä pyritään täyttämään EU:n hiilineutraalisuustavoite?
– Millaisia käytännön esimerkkejä on rakennusjätteen kiertotalouden edistämisestä?
– Miten tuore oikeuskäytäntö linjaa lakien tulkintaa?


Kenelle?
Ajankohtaispäivä on suunnattu maankäytön ja rakentamisen parissa työskenteleville juristeille, virkamiehille ja asiantuntijoille sekä alan konsulteille.


Kouluttajat

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos

Ari on osallistunut maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely.

Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

Maarit Haakana, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Maarit Haakana toimii ympäristöministeriössä rakennetun ympäristön osastolla rakennukset ja rakentaminen –yksikössä. Maarit Haakana on toiminut rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallisena yhdyshenkilönä vuodesta 2001 ja koordinoi direktiivin toimeenpanoa.

Jaakko Kanerva, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Matti Kuittinen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Katja Lehtonen, yrittäjä, purkamisen kiertotalouden asiantuntija, Ytekki Oy

Paula Mäenpää, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Rakli ry


Koulutuksen osallistuja saa:
– Ajankohtaisen tietopaketin rakentamisen ja maankäytön uudistuvasta lainsäädännöstä, käytännön sovelluksista ja tuoreesta oikeuskäytännöstä.
– Monipuolisia näkemyksiä aluetta eri näkökulmista tarkastelevilta asiantuntijoilta oman työnsä tueksi.
– Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille ennakkoon sekä koulutuksen aikana webinaarin chatissa.
– Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä
– Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen).OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala lähiosallistujille

8.45 Webinaariympäristö avautuu

9.00 Tervetuloa Rakentamisen ja maankäytön ajankohtaispäivään! Johdanto päivän teemoihin.

Aamupäivä: Uudistuva kansallinen lainsäädäntö ja käytännön sovelluksia

9.10 Uusi rakentamislaki ja MRL:n muutokset – tärkeimmät uudistukset

10.00 Kommenttipuheenvuorot

10.35 Tauko

10.45 Kestävä rakentaminen
– Ilmastoselvitysasetus ja päästötietokanta
– Materiaaliseloste sekä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys

11.40 Purettavat rakennukset materiaalipankkeina

12.10 Lounas

Iltapäivä: Eu-asiat ja tuore oikeuskäytäntö

13.10 Uudistunut rakennustuoteasetus

13.50 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos – mitä on odotettavissa?

14.20 Kahvitauko

14.50 Ajankohtaista oikeuskäytäntöä päivän teemoista

15.40 Koonti ja loppukeskustelu

15.50 Ajankohtaispäivä päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki
Koulutus järjestetään myös verkossa

Ajankohta:
3.11.2022, klo 08:30-16:00

Lähikoulutuksen hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 600 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 500 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
690 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariinm useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 580 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 480 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Rakentamisen ja maankäytön ajankohtaispäivä (1 pv) -koulutukseen 03.11.2022, Scandic Simonkenttä, Helsinki
Hlö(ä)