Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Rakentava vuorovaikutus (1/2 pv)

Kampata vai kannustaa? Kilpailemmeko tietoisesti ja myös tahattomasti, varmistamme oman etumme, vai rakennammeko yhdessä parempaa työelämää, jopa sosiaalisia riskejä ottaen? Kenelle annamme ensin lisähappea, itsellemme vai toisillemme?

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille konkreettisia työkaluja vuorovaikutuksen laadun tietoiseen säätelyyn kaikissa työelämän kommunikaatiotilanteissa, olkoon kyse lähi-, etä- tai hybridikohtaamisista. Tässä etävalmennuksessa luonnollisesti painottuu etä- ja hybridikohtaamisten konteksti. Vuorovaikutuksen systeemisen luonteen ymmärtäminen auttaa ennaltaehkäisemään ristiriitoja ja purkamaan konflikteja.

Valmennuksessa tutustutaan rakentavan vuorovaikutuksen teoriaan ja käytäntöön sekä oman ilmaisun kontekstisidonnaisiin ja mukavuusalueellamme oleviin selviytymisstrategioihin, ennen kaikkea etäkohtaamisissa. Osallistujien ilmaisun joustoa kehitetään hauskoin ja helpon harjoittein, jotka puretaan keskustellen ja liitetään teoreettiseen viitekehykseen sekä työn arkeen.

Osallistujat saavat työkaluja, jolla he voivat ohjata vuorovaikutusta myös etäkontekstissa tarkoituksenmukaiseen suuntaan työelämän vaihtuvissa tilanteissa.


Kenelle
Päivä sopii esimiehille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille ja kaikille organisaation jäsenille, jotka haluavat kehittää etävuorovaikutustaitojaan ja sosiaalista ketteryyttään.


Koulutuksen hyödyt

Tässä hauskassa ja oivalluttavassa valmennuksessa

– Saat työkaluja rakentavan, luottamusta herättävän inhimillisen kontaktin rakentamiseen etäkohtaamisissa
– Saat systeemiajattelun työkaluja, joilla ymmärrät vuorovaikutuksen mekanismeja paremmin, mm. Intentio-ilmaisu-impakti ketjumallin
– Opit luomaan rakentavan, psykologisesti turvallisen ja kannustavan kohtaamistilanteen myös etänä
– Saat valmiudet käyttää kehon kieltä aktiivisen kuuntelun tehostamiseen ja minimipalautteen antamiseen
– Tunnistat oman vaikutusvaltasi ja vastuusi vuorovaikutuksen kulun ohjaamisessa
– Opit hyväksymään toisten ideoita ja viemään niitä konkreettisesti ja rakentavasti eteenpäin
– Harjoittelet myös ystävällisen ja rakentavan kieltäytymisen ja rajanvedon taitoja
– Saat konkreettiset työkalut toisten negatiivisten tunteiden kohtaamiseen
– Opit ennaltaehkäisemään ja purkamaan konflikteja


Asiantuntija Simo Routarinne, vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja
Valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne Proimpro Oy:stä. Simo on myös Agent Handler Doninto Oy:ssä, joka uudistaa valmennuskenttää oppimislarppi-applikaatiolla nimeltään Doninto Agency.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen ja statusilmaisun asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori ja valmentaja. Yli 25 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!

Palautteita aiemmista koulutuksista:
– “Ihan loistava! Sai nauramaan ja liikuttumaan. Auttoi oivaltamaan.”
– “Hauskaa ja rentoa, erilaisilta aloilta porukkaa– yllättävän hyvin toimi
keskustelu.”
– “Loistava!”
– “Simo, tämä päivä pelasti vähintään koko viikkoni. Kiitos!”
– “Innostava, silmiä avaava. Aihe mielenkiintoinen.”
– “Koulutus ylitti korkeat ennakko-odotukseni.”
– “Koulutus oli hyvin suunniteltu ja innostavasti vedetty, ilmapiiri oli positiivinen ja “Harjoituksia oli juuri sopivasti. Kiitos!”
– “Simo on rautainen ammattilainen!”


OHJELMA

12.45 Zoom-yhteys avautuu teknisiä tarkistuksia ja vapaata keskustelua varten

13.00 Valmennus alkaa

Tutustumme rakentavan vuorovaikutuksen teoriaan ja käytäntöön ennen kaikkea etäkohtaamisissa

Teemme konkreettisia harjoitteita breakout-roomeissa ja puramme niitä keskustellen

14.30 – 14.45 Tauko

Harjoitteet jatkuvat

Käymme loppukeskustelun ja arjen sovellustehtävät

16.00 Valmennus päättyy


Vuorovaikutteinen etävalmennus!
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Verkkovalmennus 

Ajankohta:
2.3.2022 klo 13.00 – 16.00 

Osallistumismaksu:
397 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä tallenne, joka on koulutuksen jälkeen kahden viikon ajan osallistujien katsottavissa.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampi osallistujaa: 297 euroa/ hlö (+ alv 24%)


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.