Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Rakentava vuorovaikutus (1 pv)

Arvostella vai arvostaa? Kilpailu vai yhdessä rakentaminen?

Työelämän kohtaamiset voivat olla vaikeita, energiaa syöviä ja latistavia – tai energisoivia, innostavia ja tuloksellisia!

Kaikki riippuu vuorovaikutuksen laadusta, siitä onko vuorovaikutus rakentavaa vai kilpailevaa, arvostellaanko kaverin ideoita vai arvostetaanko niitä?

”Olen suhtautunut epäilevästi kursseihin. Uskon, että tämä on elämäni paras.”

Valmennuksen tavoitteena on kehittää työyhteisön vuorovaikutuskäytänteitä niin, että yhteistyö sujuisi entistäkin ratkaisukeskeisemmin ja tehokkaammin, että joustava ja rakentava vuorovaikutus lisääntyisi sekä oman työyhteisön sisäisessä että sidosryhmien kanssa tapahtuvassa kommunikaatiossa.

Tavoitteena on myös lisätä kehonkielen tuntemusta ja entistä tietoisempaa käyttöä. Osallistujien ilmaisun mukavuusalueen joustoa kehitetään hauskoin harjoittein, jotta toimiminen hyvinkin erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -kumppaneiden parissa helpottuisi.

Koulutuksessa tutustutaan rakentavan vuorovaikutuksen periaatteisiin ja käytäntöön sekä tunnistetaan oman ilmaisun mukavuusalue ja tyypilliset ilmaisustrategiat.

Osallistujat saavat työkaluja, joilla he voivat vahvistaa rakentavan vuorovaikutuksen osaamista erilaisissa tilanteissa.

Kenelle:
Päivä sopii esimiehille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille ja kaikille tiimin jäsenille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja sosiaalista ketteryyttään.


Koulutuksen hyödyt

Tässä hauskassa ja oivalluttavassa valmennuksessa

 • Saat työstää epäonnistumisen pelkoa kohti iloista mokaamista
 • Opit antamaan aidosti kannustavaa ja valmentavaa palautetta
 • Saat lisää ymmärrystä intentio – ilmaisu – impakti -ketjun käyttökelpoisuuden vuorovaikutuksessa
 • Opit luomaan luottamuksellisen, kaksisuuntaisen ja positiivisen kohtaamistilanteen
 • Saat valmiudet käyttää tietoisesti kehon kieltä aktiivisen kuuntelun tehostamiseen ja vuorovaikutuksen sujuvoittamiseksi
 • Kehität sietokykyä ja valmiutta myös haastavien ja epämiellyttävien tilanteiden kohtaamiseen
 • Kehität edelleen empaattista kykyä asettua toisen asemaan
 • Tunnistat oman vaikutusvaltasi ja vastuusi vuorovaikutuksen sujuvuudesta ja asioiden eteenpäin kehittämisestä
 • Saat työkaluja toisten negatiivisten tunteiden hyväksymiseen ja käsittelyyn
Tietopainotteisten oivalluttavien herätteiden lisäksi jokainen harjoitus puretaan keskustellen hyvässä, välittömän hauskassa ja turvalliseksi luodussa ilmapiirissä.

Asiantuntija:
Koulutuspäivien valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Simo Routarinne avaa mukavan ja oivalluttavan päivän

 • tutustumme turvallisesti iloiseen mokaamiseen epäonnistumisen pelon sijaan
 • harjoittelemme reagoimaan hetkessä ja spontaanisti toisten impulsseihin
 • rakennamme tietoisesti luottamusta ja turvallisuutta ryhmään

10.30 Tauko

Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet
 • käymme läpi peruskäsitteet ja konseptit tiedollisesti

11.30 – 12.15 Lounas

Rakentavan vuorovaikutukset käytännön harjoitteet
 • tutkimme erilaisia tapoja hyväksyä ja kehittää edelleen omia ja toisten ideoita
 • opimme tunnistamaan hyväksynnän ja tyrmäyksen liikennevalot
 • harjoittelemme tietoista kehon kielen käyttöä vuorovaikutustilanteissa

14.00 Iltapäiväkahvi

Opitun soveltaminen arkisiin case-simulaatioihin
 • sovellamme opittua arjen erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin konkreettisella case-työskentelyllä
 • lopuksi päivän purku ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen pareittain ja koko ryhmän kanssa keskustellen
16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Ajankohta: 17.09.2019.

Osallistumismaksu: 697 euroa / hlö (+ alv 24%).  Sisältää materiaalin ja tarjoilun. Koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa 597 euroa / hlö (+ alv 24%)


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.