Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Relesuojauksen peruskurssi (6/10/20kV) (2 pv)

Relesuojauksen peruskurssi on tarkoitettu kaikille suurjännitesähkönjakeluverkkojen (6/10/20 kV) kanssa työskenteleville henkilöille perustietojen hankkimiseksi. Peruskurssin ohjelma on uudistettu perusteellisesti 2016 ja samalla peruskurssi laajeni kaksipäiväiseksi. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä, aikaisempaa tietämystä keskijänniteverkkojen relesuojauksesta mutta sähkönjakelutekniikan perusasioiden osaaminen helpottaa koulutuksessa käsiteltävien asioiden omaksumista.

Relesuojauksen peruskurssilla käydään läpi relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet ja perusperiaatteet, jakeluverkkojen eri osien suojaustavat ja -mahdollisuudet sekä tiedonsiirron ja kommunikaation hyödyntäminen suurjännitesähköverkkojen valvonnassa, operoinnissa ja vikojen paikannuksessa. Peruskurssilla käsiteltävät asiat muodostavat pohjan niin sähköverkkoyhtiöiden (sähkölaitokset) kuin teollisuudenkin jakeluverkkojen tarpeisiin. Relesuojauksen peruskurssin luennoitsijoilla on pitkä ja laaja kokemus erilaisten sähkönjakeluverkkojen suojauksista ja sovelluksista. Koulutuksessa käsitellään aiheita monipuolisesti käytännön esimerkkien avulla.

Relesuojauksen peruskurssin jälkeen on mahdollista jatkaa aihealueen opiskelua kahden kohdennetun jatkokurssin aiheilla. Kaksipäiväinen Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus -koulutus on suunnattu teollisuusympäristöön ja teollisuuslaitoksen sisäisen jakeluverkon tarpeisiin. Relesuojauksen jatkokurssi sähkölaitoksille -koulutus on myös kaksipäiväinen keskittyen puolestaan jakeluverkkoyhtiöiden sähkönsiirtoverkkojen tarpeisiin.

Tavoite:
Relesuojauksen peruskurssista saat perustietoa keskijänniteverkon suojauksesta. Luennoijat käyvät koulutuksessa lävitse esimerkkejä relesuojausten toteutuksista.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu sähkö- ja teollisuuslaitosten sähköalan ammattilaisille, suunnittelijoille, konsulteille, asennuksen valvojille ja urakoitsijoille.


Kouluttajat:
Timo Vedenjuoksu
, myyntipäällikkö, ABB Oy Medium Voltage Products
Mika Loukkalahti, järjestelmäpäällikkö, Helen Sähköverkko Oy
Veikko Lehesvuo, ABB Oy Medium Voltage Products
Juha Hirsimäki, tuotepäällikkö, Schneider Electric – Vamp tuotesarjaOHJELMA

1. PÄIVÄ:
(muutokset ohjelmassa mahdollisia)

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet
– sähkönjakeluverkot Suomessa
– viranomaismääräykset ja -ohjeet
– suojauksen suunnittelu
– suojareleiden hankinta
– käyttöönotto
– suojauksen toiminnan seuraaminen
Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy

10.00 Tauko

10.15 Relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet jatkuu

11.30 Lounas

12.30 Relesuojauksen perusperiaatteet
– relesuojauksen yleiset periaatteet
– käytettävät suojareletyypit
– oikosulku- ja ylivirtasuojauksen yleiset periaatteet
– maasulkusuojauksen yleiset periaatteet
– konesuojauksen yleiset periaatteet
– johto- ja kaapelisuojauksen yleiset periaatteet
– apusähköjärjestelmät
– ohjelmointityökalut ja niiden käyttö
Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio

14.00 Kahvi

14.15 Relesuojauksen perusperiaatteet jatkuu

15.00 Valokaarisuojaus
– valokaarisuojauksen hyödyt
– järjestelmän suunnittelukriteereitä
– käytettävät laitteet ja järjestelmät
Juha Hirsimäki, Schneider Electric – Vamp tuotesarja

16.30 Päivä päättyy

—-

2. PÄIVÄ:

08.30 Päämuuntajan suojaus
– yleiset periaatteet
– erovirta- ja ylikuormitussuojaus
– virtamuuntajavaatimukset suojaukselle
Veikko Lehesvuo, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio

09.15 Tauko

09.30 Edellinen aihe jatkuu…

10.30 Häiriötallenneominaisuuksien käyttö ja hyödyntäminen
– yleiset periaatteet tallentimen käytöstä
– tallenteiden tulkinta
Juha Hirsimäki, Schneider Electric – Vamp tuotesarja

11.30 Lounas

12.30 Oikosulku- ja linjasuojaus
– suuntaamaton ja suunnattu oikosulkusuojaus
– linjan erovirtasuojaus
– virtamuuntajan toiminta ja virtamuuntajavaatimukset
– suojausreleen mittausperiaatteet
Veikko Lehesvuo, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio

14.00 Kahvi

14.15 Käytönvalvonta- ja tukijärjestelmät
– yleiset periaatteet
– vianpaikannus, tietojen hyödyntäminen
– yhteydet asemille ja kytkennöille
Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio

Sähköasemakommunikaatio
– yleiset periaatteet
– käytettävät teknologiat ja protokollat
– IEC61850
– käytönvalvonta- ja tuki, yleiset periaatteet
Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio

15.30 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Ajankohta:
10.-11.04.2019

Hinta:
1 140 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistuja ei saavu koulutukseen, eikä osallistumista ole peruutettu, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.