Corellia Helsinki järjestää nyt koulutuksen:

Saavutettavan verkkopalvelun tekniikat (1 pv)

Saavutettavien verkkopalveluiden on oltava saavutettavia sekä teknisesti, visuaalisesti että sisällöllisesti. Osa saavutettavuuden kriteereistä sijoittuu päällekkäin kaikkiin osa-alueisiin mutta teknisellä toteutuksen virheitä ei voida enää korjata visuaalisessa muotoilussa tai sisällöntuotannossa. Talon rakentamiseen rinnastettuna voi todeta, että perustusten tulee olla kunnossa.

Voidakseen toteuttaa verkkopalvelut saavutettavuuden näkökulmasta tekniikaltaan oikein, on tunnettava saavutettavuuden periaatteet ja miten käyttäjät käyttävät laitteitaan ja kuluttavat sisältöä. Kun tuntee avustavien tekniikoiden toiminnan ja ymmärtää käyttäjiä, on helpompi tunnistaa omasta koodista tapa, jolla se toimii parhaiten kaikissa käyttötilanteissa.

Tällä kurssilla opitaan ymmärtämään saavutettavuuden tekniset vaatimukset, sivujen rakenteen toteutustavat, koodin oikea käyttö sekä avustavien tekniikoiden tukeminen WAI-ARIA koodein.


Kenelle?
Verkkosivujen toteuttajat, ylläpitäjät ja muut, jotka käyttävät työssään HTML merkkausta ja CSS tyylien muokkausta.

Esitietovaatimukset
Kurssille osallistuvan on hyvä tuntea HTML ja CSS kielet. Kurssin sisältö käsitellään suurimmalta osin koodin näkökulmasta esimerkein ja harjoituksin.


Kouluttaja:
Kari Selovuo
, partner, ACE web specialist, Adobe Certified Instructor
Sertifioitu, CPWA (CPACC + WAS), saavutettavuusasiantuntija, joka yhdistää designerin ja kehittäjän maailmat koulutuksissaan sovelluskehittäjän taustalla ja designerin sydämellä.OHJELMA

Miten saavutettavuus määritetään ja miten sitä mitataan

WCAG periaatteet ja onnistumiskriteerien esittely
– havaittavuus
– hallittavuus
– ymmärrettävyys
– toimintavarmuus

HTML koodin rakenne ja oikea käyttö
– Oikea elementti oikeassa paikassa
– Sivurakenteet; landmark elementit

Eri sisältömuodot
– tekstisisältö; kappaleet, otsikot
– linkit
– listat
– taulukot
– navigaatio
– kuvat ja grafiikka
– videot, äänitallenteet (aikasidonnainen sisältö)
– lomakkeet

Navigaatio näppäimistöllä
– näppäimistön käyttötavat
– ennustettavuus ja ymmärrettävyys
– focus, tab order

CSS-tyylien käyttö muotoilussa
– värien käyttö
– asemointi
– tekstityylit
– vaikutus avustaviin tekniikoihin

WAI-ARIA koodit
– mihin vaikuttavat
– selainten ja avustavien tekniikoiden tuki
– roles, states, properties

design patterns: yleiset käyttötilanteet
– ilmoitukset
– painikkeet
– lomakekontrollit
– sisällön piilottaminen ja näyttäminen
– menu

Landmark roolit ARIA-koodeissa
– banner,
– complementary,
– contentinfo,
– form,
– main,
– navigation,
– region,
– search

—————————-

Koulutuspaikka:
Corellia Helsinki Oy, Vuorikatu 20 A, 00100 Helsinki

Ajankohta:
perjantai 28.02.2020

Hinta:
990 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.