fbpx
Sähköisen arkistoinnin perusteet (1 pv)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Sähköisen arkistoinnin perusteet (1 pv)

590 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

29.09.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Digitalisaatio ja uudet teknologiat , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Miksi organisaatioiden on siirryttävä sähköiseen arkistointiin? Mikä ero on arkistoinnilla ja säilyttämisellä? Lainsäädännössä on paljon vaatimuksia, jotka vaihtelevat eri sektoreilla. Sähköinen säilyttäminen tai arkistointi on sekä tekninen että liuta prosessikysymyksiä. Mitkä ovat vaatimukset kohti sähköistä arkistointia?

Koulutuksessa saadaan vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin. Löytyykö tärkeä tieto arkistoistasi helposti? Kauanko tärkeitä ja lakisääteisesti säilytettäviä dokumentteja tarvitsee usein säilyttää. Miksi ja milloin sähköinen arkistointi on organisaatioissa tai yrityksessä pakollista?

Arkistointi on osa laaja-alaista tiedonhallinan osaamista. Organisaatiossa on tiedettävä, kuka on tiedon tuottanut ja mihin tarkoitukseen? Asiakirjahallinnossa työtä tekevän, arkistoinnin osavastuullisen tai muun asiakirjahallinnon ammattilaisen tehtäviin kuuluu selvittää joukko asioita. Millä tavoin asiakirjallista tietoa rekisteröidään, säilytetään (arkistoidaan), kuvaillaan ja luetteloidaan. Mitä prosesseja sähköinen arkistointi muuttaa? Tule oppimaan mitä sähköinen arkistointi tarkoittaa ja mitä pitäisi tietää!

Koulutus sopii kaikille organisaatioille. Olet vastuussa johtoryhmän jäsenenä tai osallistut eri prosesseissa asiakirjahallintoon esim esimiehenä tai asiantuntijana. Koulutus soveltuu erityisesti arkistovastuullisille, asiakirjahallinnon, henkilötiedon, rekisterien ja tietovarantojen parissa toimiville.
 
 
Kouluttaja:
Yritysarkkitehti Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujat Oy
Jarkon tausta on vahvasti teknologiassa ja koulutuksessa. Hän on kouluttanut, sparrannut ja konsultoinut erikokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä on monialaosaaja mm. yritysarkkitehtuurin puolella, tietoturva ja -suoja-asiantuntijuudessa. Jarkolla on yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajuudesta ja teknologiasta, kumppaneinaan mm. Microsoft ja Adobe.

Jarkko omin sanoin pitää uusista toimintamalleista ja teknologian tuomista innovaatioista, mutta ihmiset ja yleisö ensin. Yrittäjä isolla yyllä. Intohimona erityisesti golf, amerikkalainen jalkapallo, perhe ja kokkaus.

Jarkko toimii kouluttajana YritysAkatemian koulutuksissa: Tiedonhallinnan perusteet, Sähköisen arkistoinnin perusteet, Tietosuoja update, Strategian kuvaaminen, Taloushallinnon prosessien kehittäminen, Saavutettavat dokumentit käytännössä, sekä Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen, käyttöönotto ja ylläpito.


OHJELMA
 
– Asiakirjojen tiedon muodostuminen, käsittely ja hallintaa
– Sähköinen asiointi ja kehittämisalue
– Pitkäaikaissäilytys vai määräaikainen?
– Keskitetty asiakirjojen tietojen hallinta

Yksityinen sektori vs julkiset
– Lainsäädännön erot
– HR, talous, markkinointi
– Tiedonhallintalain merkitys

– Terminologiaa
– Sähköinen arkistonmuodostussuunnitelmaa (eAMS)
– Mitkä TOS ja AMS vs eAMS
– Sähke2

– Järjestelmien rooli organisaation tietojärjestelmänä
– Mitä asiakirjoja operatiivisissa järjestelmissä?
– Säilytysjärjestelmä vs. tiedonohjaus
– Suojaus/luokittelu
– Julkisuus
– Säilytysaika ja pituudet
– Käyttöoikeudet ja käytönvalvonta
– Mitä muuta huomioitava?

– Yksiköiden eri tehtävien käsittelyvaiheet ja asiakirjahallinto
– Asiakirjatyypit
– Oletusmetatietoarvot ja niiden merkitys (esimerkiksi säilytysaika)
– Asiakirjojen tiedonhallinta ja operatiiviset tietojärjestelmät
– Arkistoinnin säilytysjärjestelmät
– Pitkäaikainen tai pysyvä säilyttäminen
– Sähköisen arkistoinnin tiedonohjaus ja vaatimukset
– Sähköisen arkistoinnin kriteerit ja vaatimukset
– Metatiedot, rajapinnat, käyttöoikeudet

– Laadukas asiakirjahallinto, arkistonmuodostus ja teknologia
– Tietoturva ja -suoja arkistoinnissa
– Esimerkkejä

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
29.09.2023, klo 9:00-16:00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja