Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sammutuslaitteistosuunnittelijoiden koulutus (3 + 1 + 1 pv)

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä.Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua sammutuslaitteistohenkilöiden tutkintoon ja hakea Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon.

Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa sammutuslaitteistojen parissa työskenteleville suunnittelijoille. Koulutus etenee yleisemmistä aihealueista syventäviin. Koulutuksen yhteydessä suunnittelijat suunnittelevat harjoitustyönä annetun tehtävän. Kukin suunnittelija voi tehdä harjoitustyön oman laitteistotyypin mukaisesti (Sprinkleri- Vesisumu- ja kaasusammutuslaitteisto).

Kolmen päivän koulutuksen ensimmäinen päivä on kaikille yhteinen. 2. ja 3. päivä jakaantuu eri laitteistotyyppien mukaisesti.

4. päivä tutkintoon valmentava päivä 25.11.2019:
Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia. HUOM! Päivään ilmoittaudutaan vielä erikseen viimeistään 08.11.2019.

5. päivä tutkintopäivä 02.12.2019:
Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi. HUOM! Tutkintoon ilmoittaudutaan vielä erikseen viimeistään 15.11.2019.

Kenelle?
Kolmen päivän koulutusohjelma on suunnattu erityisesti sammutuslaitteistosuunnittelijoille. Koulutus kehittää edelleen myös muita sammutuslaitteistojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja viranomaisten asiantuntijuutta.

Jos haluat rekisteröityä Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon niin tämä 3 päivän koulutus + sekä hyväksytysti suoritettu tutkinto täyttää heidän vaatimuksen siihen.

• Sammutuslaitteistosuunnittelijat
• Muut sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät asiantuntijat
• Sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät viranomaset

Kouluttaja:
Juha Uotila
, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta


OHJELMA

1. PÄIVÄ

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Esisuunnittelu, suunnitteluvaihe ja suojauksen laajuus, sprinkleriluokat

11.15 Vesilähteet

12.30 Lounas

13.30 Yleistä

14.30 Lait ja asetukset

15.00 Kahvi

15.15 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Rakennusmääräyskokoelman E-osat

16.15 Rakennusmääräykset ja rakennuslupamenettely

n. 17.00 Päivä päättyy

2. PÄIVÄ

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Asennuksen tyyppi ja koko, sprinklereiden sijoitus ja sijoitustiheys

12.0 Lounas

13.30 edellinen aihe jatkuu

14.15 Sprinklereiden rakennetyypit ja käyttö

15.00 Kahvi

15.15 Edellinen aihe jatkuu…

n. 17.00 Päivä päättyy

3. PÄIVÄ

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

10.00 Varastointi ja erityiskohteet

11.15 ESFR ja CMSA

12.30 Lounas

13.30-> edellinen aihe jatkuu

14.30 Sprinklerijärjestelmän mitoitus

15.00 Kahvi

15.30 Korkean rakennuksen paloturvallisuus, erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten
Vyöhykejako

n. 17.00 Päivä päättyy

4. PÄIVÄ: Tutkintoon valmentava päivä

Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia.

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Tenttialueiden läpikäynti
Esimerkkiharjoitukset
– putkistomitoitus, suutinsijoittelu
– pumppulaskenta
– sprinklerimitoitukset
– varastojen sprinklaus

12.30 Ruokailu

13.30 Edellinen aihe jatkuu…

15.00 Kahvi

15.30 Edellinen aihe jatkuu…

17.00 Päivä päättyy

5. PÄIVÄ: Tutkintopäivä
Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi.

Tutkinnosta ei voi myöhästyä kuin max 10 min. Sen jälkeen tutkintotilaan ei voi tulla.

09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Tentti alkaa

Ruokailu ja kahvi porrastetusti

17.00 Päivä päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510, Vantaa

Ajankohta:
12.11.-02.12.2019

Hinta:
2 260 euroa
/hlö + alv 24 %. (kolme koulutuspäivää, tutkintoon valmentava päivä + tutkinto tentti)
Hinta sisältää luentomateriaalin, koulutuksen sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.