fbpx
Sammutuslaitteistosuunnittelijoiden koulutus (3 + 1 + 1 pv)
Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sammutuslaitteistosuunnittelijoiden koulutus (3 + 1 + 1 pv)

EUR

14.11.-14.12.2017, Sokos Hotel Flamingo, Vantaa Tasetie 8, Vantaa 17 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Lakitieto , Työturvallisuus

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä.Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua sammutuslaitteistohenkilöiden tutkintoon ja hakea Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon.
Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa sammutuslaitteistojen parissa työskenteleville suunnittelijoille. Koulutus etenee yleisemmistä aihealueista syventäviin. Koulutuksen yhteydessä suunnittelijat suunnittelevat harjoitustyönä annetun tehtävän. Kukin suunnittelija voi tehdä harjoitustyön oman laitteistotyypin mukaisesti (Sprinkleri- Vesisumu- ja kaasusammutuslaitteisto).

Kolmen päivän koulutuksen ensimmäinen päivä on kaikille yhteinen. 2. ja 3. päivä jakaantuu eri laitteistotyyppien mukaisesti.

4. päivä tutkintoon valmentava päivä 30.11.2017:
Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia. HUOM! Päivään ilmoittaudutaan vielä erikseen viimeistään 15.11.2017.

5. päivä tutkintopäivä 14.12.2017:
Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi. HUOM! Tutkintoon ilmoittaudutaan vielä erikseen viimeistään 29.11.2017.

Kenelle koulutus sopii?
Kolmen päivän koulutusohjelma on suunnattu erityisesti sammutuslaitteistosuunnittelijoille. Koulutus kehittää edelleen myös muita sammutuslaitteistojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja viranomaisten asiantuntijuutta.

Jos haluat rekisteröityä Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon niin tämä 3 päivän koulutus + sekä hyväksytysti suoritettu tutkinto täyttää heidän vaatimuksen siihen.
• Sammutuslaitteistosuunnittelijat
• Muut sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät asiantuntijat
• Sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät viranomaset

Kouluttajat
Petri Hannuniemi
, Tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy
Harri Janhonen, Riskienhallintapäällikkö, Pohjola Oy
Ari Ahonen, Riskienhallintainsinööri, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Antero Peltomaa, Tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus Oy
Petri Perkiömäki, Tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

OHJELMA

1. PÄIVÄ 14.11.2017

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Esisuunnittelu, suunnitteluvaihe ja suojauksen laajuus, sprinkleriluokat

10.15 Vesilähteet

11.30 Lounas

12.30 Yleistä

13.30 Lait ja asetukset

14.00 Kahvi

14.15 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Rakennusmääräyskokoelman E-osat
Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

15.15 Rakennusmääräykset ja rakennuslupamenettely
Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

~16.00 Päivä päättyy

2. PÄIVÄ 15.11.2017

8.15 Asennuksen tyyppi ja koko, sprinklereiden sijoitus ja sijoitustiheys

11.30 Lounas

12.30 Sprinklereiden rakennetyypit ja käyttö

14.00 Kahvi

14.30 Edellinen aihe jatkuu…

~16.00 Päivä päättyy

3. PÄIVÄ 16.11.2017

8.15 Varastointi ja erityiskohteet

9.15 ESFR ja CMSA

11.30 Lounas

12.30 Sprinklerijärjestelmän mitoitus

14.00 Kahvi

14.30 Korkean rakennuksen paloturvallisuus, erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten

Vyöhykejako

~16.00 Päivä päättyy

4. PÄIVÄ: TUTKINTOON VALMENTAVA PÄIVÄ 30.11.2017
Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia.

Kouluttamassa:
Ari Ahonen, Riskienhallintainsinööri, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Petri Hannuniemi, Inspecta Tarkastus Oy
Harri Janhonen, Riskienhallintapäällikkö, Pohjola Oy

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Tenttialueiden läpikäynti

Esimerkkiharjoitukset
– putkistomitoitus, suutinsijoittelu
– pumppulaskenta
– sprinklerimitoitukset
– varastojen sprinklaus

11.30 Ruokailu

12.30 Edellinen aihe jatkuu…

14.00 Kahvi

14.30 Edellinen aihe jatkuu…

16.00 Päivä päättyy

5. PÄIVÄ: TUTKINTOPÄIVÄ 14.12.2017
Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi.

Tutkinnosta ei voi myöhästyä kuin max 10 min. Sen jälkeen tutkintotilaan ei voi tulla.

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Tentti alkaa

Ruokailu ja kahvi porrastetusti

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Break Sokos Hotel Flamingo
Tasetie 8
01510 Vantaa

Aika:
14.11.2017 – 14.12.2017 Klo 9.00 – 16.00.

Hinta:
2 175 eur
(+ alv 24 %) (kolme koulutuspäivää, tutkintoon valmentava päivä + tutkinto tentti).
Hinta sisältää luentomateriaalin, koulutuksen sekä ohjelmassa mainitut lounas- ja kahvitarjoilut.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja