Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Sekoitekokeet, Mixture Designs (2 pv)

Sekoitekokeet käsittävät testien luokan, jossa muutetaan sekoitteen komponenttien suhteita, joista tuote muodostuu. Sekoitekokeiden tuloksena havainnoidaan tuotteiden ominaisuuksien muutoksia.

Sekoitteen komponenttien muutoksia ei voi tehdä toisistaan riippumattomasti (toisin kuin tekijäkokeissa), koska sekoitteen summan on oltava 1 jokaisessa koeajossa (mixture tunnetaan myös käsitteellä ”resepti”).

Sekoitekokeet ovat erittäin käyttökelpoisia lukuisilla tuote- ja prosessikehityksen alueilla kuten ruoka ja juoma, muovi, metalliseos, keramiikka ja lasi, polttoaineseokset, lannoitteet, tekstiilikuidut, betoni, lääkkeet ja monet muut alueet. Kaikkialla, jossa on kysymys ”reseptistä”, formulaatiosta.

Kurssi sisältää yleiskatsauksen eri lähestymistapoihin ja menetelmiin, joita käytetään tekijä- ja sekoitekokeiden suunnitteluun ja analysointiin. Suunnitelmat käsittävät yksinkertaiset simplex-muotoiset (kolmio) suunnitelmat ja ei-säännönmukaiset suunnitelmat (extreme vertex).

Erityyppisiä sekoitemalleja voi liittää koesuunnitelmaan kun tulkitaan koetuloksia ja niissä esiintyviä efektejä. Kokeeseen voidaan lisätä myös prosessimuuttuja ja/tai sekoitteen kokonaismäärä, jota vaihdellaan sekoitekokeessa. Graafisilla ja analyyttisillä menetelmillä voidaan valita optimaalinen sekoitteen koostumus eri ominaisuuksien suhteen ja lisätä merkittävästi tuotteen saantoa tai parantaa ominaisuuksia.

Tähän antaa mahdollisuuden Minitab optimizer, jolla voidaan optimoida 1-25 ominaisuutta samanaikaisesti. Kurssi on suunniteltu jokaiselle (ei vaadi tilastollista perustietoa), joka haluaa tietää kuinka suunnitellaan sekoitekokeita ja analysoidaan kokeen synnyttämiä tuloksia.


Kouluttaja:
Eero E. Karjalainen
, Quality Knowhow Karjalainen Oy
– Diplomi-insinööri, toiminut laatutekniikan, laatujohtamisen, laadun parantamisen, laatujärjestelmien sekä luotettavuustekniikan kouluttajana eri yrityksissä, yhteisöissä ja organisaatioissa eri teollisuuden- ja palvelun aloilla vuodesta 1981 lähtien.OHJELMA

Päivä 1

Koesuunnittelu ja vastepintakokeet

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
– Suunniteltujen testien ja kokeiden perusteet analyyttisessä maailmassa
– Termit, koetyypit, analyyttinen/numeerinen maailma, koesuunnittelun periaatteet, yksimuuttujakokeen suunnittelu, datan analyysimenetelmät

11:30 Lounas

– Monimuuttujakoe (Multi Factor, DoE) ja sekoitekokeet
– Ortogonaalimatriisi ja koe sekä 3 – 7 muuttujakoe
– Monimuuttujakoeharjoitus – Ryhmätyö Lego-auto

14:15 Kahvi

– Johdatus Mixture eli sekoitekokeisiin
– Screening – RSM-kokeet ja niiden käyttö sekoitekokeiden suunnittelussa
– Eri mahdollisuudet sekoitekokeiden suunnitteluun

16:00 Päivä päättyy

—-

Päivä 2

Mixture eli sekoitekokeet

08:15 Mixture ”Simplex”
– Mikä simplex suunnitelma on?
– Ryhmätyö: Simplex Centroid; Ikkunanpesuaineen PH
– Mixture ”Extreme Vertex”
– Esimerkkejä Minitab analyysi
– Mixture + ”Prosessi”
– Esimerkki Minitab analyysi

11:30 Lounas

– Mixture + ”Määrä”
– Esimerkki Minitab Analyysi
– Sekoitekokeet eli mixture koe extreme vertex + prosessi
– Ryhmätyö ”juomasekoite”

14:30 Kahvi ryhmätyön lomassa

– Ryhmätyö jatkuu
– Yhteenveto DoE ja Mixture kokeista

16:00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohta:
26.-27.11.2019

Hinta:
1 150 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät tarjoilut ja koulutusaineisto. Kurssilaisilla tulee olla kurssin aikana käytettävissään kannettava tietokone sekä Minitab -ohjelmisto tai sen maksuton demoversio.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.